Institut za povrtarstvo oglašava prodaju, samo za veleprodaju, Zelene salate Puterica cena 20 din/biljci, bez ambalaže. Domaća proizvodnja.

Za kupce u veleprodaji, za kesice povrća, pored osnovnog rabata, za avanse uplate, odobravamo dodatni popust kasa skonto 15%. Akcijski podsticaj traje od 15. februara do 15. marta 2022. godine.

Dostava je besplatna za sve isporuke vrednosti iznad 5.000 dinara (sa PDV-om), a za isporuke niže...

Juče je u Pančevu održan radni sastanak rukovodilaca Instituta za povrtarstvo i Poljoprivredene stručne službe Institut Tamiš. Ovom prilikom v.d. direktor Instituta za povrtarstvo dr Almir Muhović i direktor PSS Institut Tamiš prof. dr Nikola Ćurčić zaključili su Ugovor o poslovnoj i tehničkoj sarad...

Na osnovu čl. 62. Zakona o nauci i istraživanjima („Službeni glasnik RS“, broj 49/2019 od 08.07.2019) i čl. 13. Odluke o osnivanju Instituta za povrtarstvo Smederevska Palanka („Službeni glasnik RS“, broj 36/2019 od 24.05.2019), na 18. sednici održanoj 22.12.2021. Upravni odbor Instituta za povrtars...

U organizaciji Instituta za povrtarstvo, u sredu 15. decembra 2021. godine, održan je Nacionalni naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „Biotehnologija i savremeni pristup u gajenju i oplemenjivanju bilja“. Nakon otvaranja skupa od strane v.d. direktora Instituta, doc. dr Almira Muhovića, učes...

Nacionalni naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem
BIOTEHNOLOGIJA I SAVREMENI PRISTUP U GAJENJU I OPLEMENJIVANJU BILJA
Smederevska Palanka, 15. decembar 2021.
PROGRAM

Preuzmite Program u PDF formatu

  • 9:30-10:00 Registracija učesnika
  • 10:00-10:30 Svečano otvaranje skupa: po...

Pokreće se postupak javnog nadmetanja za davanje u zakup poslovnog prostora površine 108 m2, koji se nalazi u prizemlju stambene zgrade na adresi ul. Prvog srpskog ustanka br. 112, koji je kao LOКAL B upisan u list nepokretnosti br. 7055 na К.O. Smederevska Palanka 1, kp.br. 5059, sa sledećim bitnim...

Laboratorija za ispitivanje semena Instituta za povrtarstvo Smederevska Palanka bavi se uslužnim ispitivanjem fizičkih, hemijskih i bioloških osobina semena kao i uzorkovanjem semena poljoprivrednog bilja. Od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS), za ove delatnosti prvi put je akreditovana 2009. g...

U sredu smo na Institutu imali čast i zadovoljstvo da nas posete profesori i učenici Srednje škole Koceljeva. Početkom juna sa ovom školom otpočeli smo saradnju. Kroz program profesionalne prakse učenici su odnegovali semenski usev naše paprike Župska rana. Organizator nastave za poljoprivrednu stru...

Biljni genetički resursi su od izuzetnog značaja za svaku zemlju. Biljni genetički resursi povrća predstavljaju sve povrtarske biljne vrste koje se koriste u poljoprivredi. Tu spadaju komercijalne sorte, stare sorte, lokalne populacije, divlji srodnici povrtarskih vrsta i materijal koji je nastao to...

Institut za povrtarstvo poziva zainteresovana lica da dostave ponudu za otkup fileta crvenih paprika Severija i Palanačka kapija. Ponude sa cenom dostaviti na mejl komercijala@institut-palanka.rs putem koga se mogu i dobiti dodatne informacije, kao i na telefon 026/313-028.

Institut za povrtarstvo poziva sve zainteresovane otkupljivače da se jave radi davanja ponude za otkup merkantilnog kukuruza roda 2021. U ponudi navesti otkupnu cenu i uslove otkupa, kao i način plaćanja. Mesto preuzimanja robe je podno skladište Instituta za povrtarstvo ul. Karađorđeva br. 71, u Sm...

Pokreće se postupak javnog nadmetanja za davanje u zakup poslovnog prostora površine 108 m2, koji se nalazi u prizemlju stambene zgrade na adresi ul. Prvog srpskog ustanka br. 112, koji je kao LOКAL B upisan u list nepokretnosti br. 7055 na К.O. Smederevska Palanka 1, kp.br. 5059, sa sledećim bitnim...

Juče su Institut posetili dragi gosti sa Biološkog fakulteta: prof. dr Đorđe Fira, dr Ivica Dimkić i dr Tamara Janakijev; projektni konsultant mast.inž. Dejan Lazić, i predstavnici italijanske kompanije Simbiotica dr Rebeca Fuzinatto Dall Agnol i dr Bruno Bembi. Nakon obostranih prezentacija Institu...