Odeljenje za doradu i pakovanje semena

Dobar kvalitet semena povrtarskih vrsta postiže se na proizvodnoj parceli korišćenjem iskustava iz proizvodne prakse koja kod nas traje čitavih 70 godina. Međutim, da bi seme moglo da nađe svoje mesto na tržištu neophodno je da ispuni norme propisane „Pravilnikom o kvalitetu semena poljoprivrednog bilja”, koji se oslanja na propise koji su za kvalitet semena određeni međunarodnim standardom – ISTA pravilnikom („International Seed Testing Organisation”).

Postupak dorade semena je jedan u nizu važnijih činilaca koji učestvuje u pripremanju semena za tržište. Dorada semena povrća je vrlo složen i višefazan postupak koji sadrži četiri nivoa dorade: primarnu, sekundarnu, osnovnu i završnu doradu. Cilj dorade naturalnog semena jeste eliminisanje svih činilaca ograničenih i neograničenih primesa: inertnih materija, semena korova, semena drugih biljnih vrsta pogotovo srodnika istog roda ili familije, šturog i neklijavog semena, insekata i njihovih larvi. Doradni centar Instituta za povrtarstvo raspolaže svim neophodnim mašinama za doradu i izvršava celokupan postupak dorade semena. Institut raspolaže sledećim mašinama za sve vidove dorade: Frikcionim spiralnim nepomičnim separatorom, Sitnorešetnim pneumo-gravitacionim separatorom, Gomfer mašinom marke „Cimbria Heid“ za tehničku doradu semena, „Bobi“ selektorima za primarnu doradu sitnog semena, „Petkus“ mašinom za piliranje semena i separaciju korova. Pored mašinskog puta dorade primenjuje se i hemijski tretman semena u cilju eliminisanja entomološke, mikološke i bakteriološke opasnosti po zdravstvenu ispravnost semena.

Svake sezone dorada semena obavi se na preko 150 partija različitog semena povrtarskog bilja, koje pronalaze svoje mesto u adekvatnoj ambalaži na tržištu Srbije, balkanskih zemalja i Srednje Evrope. Praćenje kvaliteta semena u magacinu dorađenog semena stalni je proces i od njega zavisi celokupan „Quality management” koji postavlja bazu pravilnog i dobrog upravljanja pakovanja i plasmana semena proizvođačima. Finalna faza „Seed quality management” – a podrazumeva pakovanje: aprobiranog, dorađenog, uzorkovanog, ispitanog i deklarisanog semena, jednom rečju – sertifikovanog semena.

Proces pakovanja semena: punjenja, zatvaranja, i obeležavanja se obavljaju automatskim linijama za pakovanje semena. Institut poseduje četiri tipa linije za pakovanje semena: liniju za mala „hobi” pakovanja do pet grama težine, liniju za „profi” pakovanje semena težine od 5 do 50 grama, liniju za zaprašivanje i pakovanje krupnog semena do 500 grama, kao i savremenu mašinu sa dozatorima koji digitalnim poluanalitičkim vagama odmeravaju i pakuju sitno i skupo seme hibrida po zadatom broju semenki. Proces kontrole težine upakovane kese semena obavlja se ručno na vagama sa poluanalitičkim nivoom preciznosti.