Dr Nenad Đurić
Viši naučni saradnik
Direktor
Dr Veselinka Zečević
Naučni savetnik
Predsednik Naučnog veća
Dr Vladimir Perišić
Naučni saradnik
Rukovodilac za nauku
Dr Milan Ugrinović
Viši naučni saradnik
Dr Radiša Đorđević
Naučni saradnik
Dr Dejan Cvikić
Naučni saradnik
Dr Slađan Adžić
Naučni saradnik
Dr Ivana Živković
Naučni saradnik
Dr Biljana Šević
Naučni saradnik
Dr Kristina Luković
Naučni saradnik
Dr Jelena Stojiljković
Naučni saradnik
Aleksandra Rakonjac, mast. biolog
Istraživač saradnik
Bojana Gavrilović, mast.inž
Istraživač pripravnik
Ivan Tupajić, mast. inž. polj.
Istraživač pripravnik
Darko Jovanović, mast. inž. polj.
Istraživač pripravnik
Dr Vladimir Miladinović
Stručni savetnik