Dr Almir Muhović
Naučni saradnik
V.D. Direktor
Dr Veselinka Zečević
Naučni savetnik
Predsednik Naučnog veća
Dr Slađan Adžić
Naučni saradnik
Pomoćnik direktora
Dr Zdenka Girek
Naučni saradnik
Rukovodilac odeljenja za genetiku i oplemenjivanje povrća
Dr Jelena Damnjanović
Naučni saradnik
Rukovodilac Laboratorije za ispitivanje semena
Dr Dejan Cvikić
Naučni saradnik
Rukovodilac Odeljenja za agrotehniku i fiziologiju povrća
Dr Milan Ugrinović
Naučni saradnik
Rukovodilac Odeljenja za doradu i pakovanje semena
Dr Radiša Đorđević
Naučni saradnik
Rukovodilac Odeljenja za proizvodnju semena
Dr Suzana Pavlović
Naučni saradnik
Dr Marija Gavrilović
Naučni saradnik
Dr Slađana Savić
Naučni saradnik
Dr Nenad Đurić
Viši naučni saradnik
Ivana Živković, mast.inž.tehn.
Istraživač saradnik
Bojana Jovanović, mast.inž
Istraživač pripravnik