Dr Vladimir Miladinović, Stručni savetnik

Dr Vladimir Miladinović rođen je 14. januara 1980. u Beogradu.

Diplomirao je na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kojem je posle stekao i naslov master inženjera i 2022. godine doktora biotehničkih nauka.

Radio je na Institutu za zemljište, na poslu Stručnog savetnika, i na Institutu Tamiš u Pančevu, pozicija rukovodilac semenske laboratorije.