Dr Veselinka Zečević, Naučni savetnik
Predsednik Naučnog veća

Link ka podacima o radovima autora u institucionalnom repozitorijumu

DOKTORSKA DISERTACIJA:

Zečević Veselinka (1996): Genetička identifikacija različitih sorti ozime pšenice (Triticum aestivum ssp. vulgare). Doktorska disertacija. Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad.

REFERENCE:
 1. Femić Veselinka, Knežević D., Mićanović Danica (1989): Veza između volumena hleba i proteina endosperma zrna pšenice. V Smotra mladih naučnih radnika Jugoslavije iz oblasti biotehnike. Osijek, 79.

 2. Knežević D., Femić Veselinka, Mićanović Danica (1989): Proteini endosperma pšenice i povezanost sa parametrima kvaliteta. V Smotra mladih naučnih radnika Jugoslavije iz oblasti biotehnike. Osijek, 81.

 3. Kuburović M., Femić Veselinka, Rafailović M. (1989): Prinos i kvalitet sorata ozime pšenice u zavisnosti od godine i lokaliteta. Zbornik izvoda sa VII Jugoslovenskog simpozijuma o naučno-istraživačkom radu na pšenici, Novi Sad, 49.

 4. Milovanović M., Lookhart G.L., Knežević D., Femić Veselinka (1989): Ispitivanje sublinija sorte Kragujevačka 56 (Tr. aestivum ssp.vulgare). Abstrakti sa II Simpozijuma populacionih genetičara Jugoslavije. Donji Milanovac, 25.

 5. Milovanović M., Lookhart G.L., Knežević D., Femić Veselinka (1990): Investigation of sublines of kragujevačka 56 variety of wheat (Triticum aestivum ssp.vulgare). Genetika, Beograd, 22, 2, 105-116.

 6. Kuburović M., Femić Veselinka, Rafailović M. (1990): Prinos i kvalitet sorata ozime pšenice zavisno od godine i lokaliteta. Savremena poljoprivreda, Novi Sad, 38, 3-4, 351-358.

 7. Ivanoski M., Milovanović M., Femić Veselinka (1991): Uticaj roka žetve na prinos i kvalitet nekih sorti ozime pšenice. Žito-hleb, Novi Sad, 18, 3, 77-80.

 8. Femić Veselinka (1992): Proučavanje uticaja stepena zrelosti semena ozime pšenice na njegovu biološku i poljoprivrednu vrednost. Magistarska teza. Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet-Zemun, 1-50.

 9. Femić Veselinka, Lomović S., Mićanović Danica, Ćirić Draga (1992): Uticaj mase zrna različitog ontogenetskog razvića na vitalnost ponika pšenice. SMIS '92. Zemljište, biljka i voda. Poljoprivredni fakultet Zemun, 63.

 10. Lomović S., Femić Veselinka, Jelić M., Mićanović Danica, Malešević M. (1992): Uticaj sadržaja proteina i krupnoće semena na neke pokazatelje kvaliteta semena pšenice. SMIS '92. Zemljište, biljka i voda. Poljoprivredni fakultet Zemun, 61.

 11. Mićanović D., Femić Veselinka, Knežević D. (1992): Uticaj vremena setve na neke osobine rodnosti pšenice. SMIS '92. Zemljište, biljka i voda. Poljoprivredni fakultet, Zemun, 64.

 12. Femić Veselinka (1992): Proučavanje uticaja stepena zrelosti semena ozime pšenice nanjegovu biološku i poljoprivrednu vrednost. Zbornik radova Poljoprivrednog fakulteta-Zemun. Magistarska teza (skraćena verzija), 179-192.

 13. Ćirić Draga, Knežević D., Zečević Veselinka, Mićanović Danica (1993): Uticaj nekih agrotehničkih mera na stepen oštećenja ozime pšenice žitnom pijavicom (Lema melanopus L.). Savremena poljoprivreda, Novi Sad, 41, 6, 418-419.

 14. Femić Veselinka, Lomović S., Mićanović Danica, Ćirić Draga (1993): Uticaj mase zrna različitog ontogenetskog razvića na vitalnost ponika. Savremena poljoprivreda, Novi Sad, 40, 5, 47-50.

 15. Milovanović M., Femić Veselinka, Kuburović M., Đokić A. (1993): Neki pokazatelji tehnološkog kvaliteta kod Triticale. SMIS'93, II Savetovanje mladih istraživača Srbije. Zbornik radova i rezimea-Proizvodnja hrane i životna sredina. Poljoprivredni fakultet, Zemun, 25-29.

 16. Cvetković T., Femić Veselinka, Milovanović M., Ivanoski M. (1993): Uticaj laserskih tretmana na hemijsko tehnološke osobine ozime pšenice sorte Radika. SMIS'93, II Savetovanje mladih istraživača Srbije. Zbornik radova i rezimea-Proizvodnja hrane i životna sredina. Poljoprivredni fakultet, Zemun, 20-24.

 17. Menkovska Mirjana, Knežević D., Ivanoski M., Zečević Veselinka (1993): Tehnološkiot kvalitet na nekoi makedonski sorti na lebna pšenica vo zavisnost od sostavot na glijadinskite komponenti. XIII Sovetuvanje na hemičarite i tehnolozite na Makedonija. Skopje, 54.

 18. Zečević Veselinka, Knežević D., Pavlović M., Mićanović Danica (1994): Genetic analysis of yield components in winter wheat (Triticum aestivum L.). The First Balkan Symposium on Breeding and Cultivation of Wheat, Sunflower and Legume Crops. Albena, Bulgaria, 27.

 19. Knežević D., Zečević Veselinka, Pavlović M. (1994): The Glu-1 allele composition in bread wheat and their relationship with bread making quality. The First Balkan Symposium on Breeding and Cultivation of Wheat, Sunflower and Legume Crops. Albena, Bulgaria, 23.

 20. Mićanović Danica, Knežević D., Femić Veselinka, Božinović Ivana (1994): Zavisnost između produktivnog bokorenja i nekih komponenti prinosa ozime pšenice. SMIS '94, Zbornik radova-Proizvodnja hrane i energija, Poljoprivredni fakultet, Zemun, 314-319.

 21. Mićanović Danica, Femić Veselinka, Knežević D. (1994): Uticaj vremena setve na neke osobine prinosa pšenice. Savremena poljoprivreda, Novi Sad, 42, 1-2, 109-114.

 22. Knežević D., Femić Veselinka, Mićanović Danica (1994): Proteini endosperma pšenice i povezanost sa parametrima kvaliteta. Savremena poljoprivreda, Novi Sad, 42, 3, 161-164.

 23. Pavlović M., Kuburović M., Zečević Veselinka, Knežević D. (1994): Parametri tehnološkog kvaliteta i komponente prinosa nekih sorti ozime pšenice. Žito-hleb, Novi Sad, 4, 94-96.

 24. Kuburović M., Knežević D., Pavlović M., Zečević Veselinka, Lomović S. (1994): Variability of quality parameters in winter wheat cultivars grown in different locations. Annual Wheat Newsletter, Kansas State University, USA, 40, 340-343.

 25. Mićanović Danica, Knežević D., Femić Veselinka, Božinović Ivana (1994): Zavisnost između produktivnog bokorenja i nekih komponenti prinosa ozime pšenice. SMIS' 94, Beograd, 138.

 26. Pavlović M., Kuburović M., Zečević Veselinka, Knežević D. (1994): Parametri tehnološkog kvaliteta i komponente prinosa nekih sorti ozime pšenice. XI Savetovanje Žito-hleb '94. Novi Sad, 29.

 27. Zečević Veselinka, Pavlović M., Knežević D., Vulić B. (1994): Genetička analiza produktivnog bokorenja kod pšenice. I Kongres genetičara Srbije. Vrnjačka Banja, 193.

 28. Pavlović, M., Kuburović, M., Knežević, D., Zečević Veselinka (1994): Genetički efekti i nasleđivanje debljine sklerenhimskog sloja u stablu pšenice. I Kongres genetičara Srbije. Vrnjačka Banja, 165.

 29. Knežević D., Pavlović M., Kraljević-Balalić Marija, Zečević Veselinka (1994): Genetička analiza površine lista zastavičara kod pšenice (Triticum aestivum L.) I Kongres genetičara Srbije. Vrnjačka Banja, 138.

 30. Knežević D., Pavlović M., Zečević Veselinka, Božinović Ivana, Jestrović Ž., Kuburović M., Urošević D., Jestrović Zorica (1995): Genetička analiza bokorenja kod hibrida pšenice (Triticum aestivum L.). I Simpozijum za oplemenjivanje organizama, Vrnjačka Banja, 56.

 31. Kuburović M., Pavlović M., Knežević D., Zečević Veselinka (1995): Bistrica-New Yugoslav winter wheat cultivar. Annual Wheat Newsletter, Kansas State University, USA, 4, 179-181.

 32. Menkovska Mirjana, Knežević D., Ivanoski M., Zečević Veselinka (1995): Technological quality of some Macedonian bread wheat varieties: I. Relation with the composition of gliadin components. Bull. Chem. Technol. Macedonia. 14, 1, 31-34.

 33. Zečević Veselinka, Pavlović M., Knežević D., Vulić B. (1995): Genetic analysis of productive tillering in wheat. Genetika, Beograd, 27, 2, 103-110.

 34. Božinović Ivana, Knežević D., Mićanović Danica, Zečević Veselinka (1996): Dejstvo hormonskih herbicida na prinos različitih sorti ozime pšenice (Triticum aestivum L.). Žitohleb, Novi Sad, 23, 6, 155-158.

 35. Zečević Veselinka, Božinović Ivana, Knežević D., Mićanović Danica (1996): Uticaj hormonskih herbicida na sedimentaciju proteina kod pšenice (Triticum aestivum L.). XII Savetovanje stručnjaka iz oblasti tehnologije žita i brašna - Žito-hleb ′96. Novi Sad, 55.

 36. Zečević Veselinka, Knežević D., Pavlović M., Milivojević Jelena, Jestrović Zorica (1996): Proučavanje sadržaja proteina i sedimentacione vrednosti u semenu pšenice različitog ontogenetskog razvića. XII Savetovanje stručnjaka iz oblasti tehnologije žita i brašna – Žitohleb ′96, Novi Sad, 59.

 37. Knežević D., Zečević Veselinka, Božinović Ivana, Mićanović Danica, Pavlović M., Jestrović Zorica (1996): Glijadini i komponente tehnološkog kvaliteta kod pšenice (Triticum aestivum L.). XII Savetovanje stručnjaka iz oblasti tehnologije žita i brašna - Žito-hleb ′96. Novi Sad, 58.

 38. Mićanović Danica, Zečević Veselinka, Božinović Ivana, Knežević D. (1996): Veza između proteina i prinosa kod pšenice (Triticum aestivum L.). XII Savetovanje stručnjaka iz oblasti tehnologije žita i bračna - Žito-hleb ′96, Novi Sad, 56.

 39. Božinović Ivana, Knežević D., Mićanović Danica, Zečević Veselinka (1996): Dejstvo hormonskih herbicida na prinos različitih sorti ozime pšenice. XII Savetovanje stručnjaka iz oblasti tehnologije žita i bračna - Žito-hleb ′96, Novi Sad, 49.

 40. Božinović Ivana, Živanović M., Ognjanović R., Knežević D., Mićanović Danica, Zečević Veselinka (1996): Uticaj hormonskih herbicida na masu 1000 zrna i hektolitarsku masu različitih sorti pšenice. X Jugoslovenski simpozijum o zaštiti bilja, Budva, 135.

 41. Zečević Veselinka, Kraljević-Balalić Marija, Knežević D., Mićanović Danica (1997): Genetičke i fenotipske korelacije komponenti prinosa i kvaliteta kod pšenice (Triticum aestivum L.). I Simpozijum populacione i evolucione genetike, Tara, 28.

 42. Urošević D., Zečević Veselinka, Pavlović M. (1997): Varijabilnost i komponente varijanse za žetveni indeks kod pšenice (Triticum aestivum L.). I Simpozijum populacione i evolucione genetike, Tara, 38.

 43. Zečević Veselinka, Knežević D., Mićanović Danica, Pavlović M., Marinković Ivana (1997): Klijavost semena pšenice u različitim fazama ontogenetskog razvića. II JUSEM, Aranđelovac, 8.

 44. Marinković Ivana, Knežević D., Mićanović Danica, Zečević Veselinka, Labudović Biljana (1997): Uticaj herbicida na klijavost semena pšenice. II JUSEM, Arandjelovac, 8.

 45. Mićanović Danica, Zečević Veselinka, Marinković Ivana, Knežević D. (1997): Selekcija pšenice na sposobnost fiksacije azota na osnovu zastupljenosti diazotrofa. II JUSEM, Aranđelovac, 3.

 46. Kuburović M., Pavlović M., Knežević D., Zečević Veselinka, Milovanović M., Kovačević B. (1997): Karakteristike novih kragujevačkih sorti ozime pšenice. II JUSEM, Aranđelovac, 5.

 47. Pavlović M., Kuburović M., Knežević D., Zečević Veselinka (1997): Bistrica- Nova sorta ozime pšenice. II JUSEM, Aranđelovac, 6.

 48. Mićanović Danica, Zečević Veselinka, Marinković Ivana, Raičević Vera, Knežević D. (1997): Selekcija pšenice na sposobnost fiksacije azota na osnovu zastupljenosti diazotrofa. Selekcija i semenarstvo, Novi Sad, 4, 1-2, 103-109.

 49. Pavlović M., Kuburović M., Knežević D., Zečević Veselinka (1997): Osobine sorte ozime pšenice-Bistrica. Selekcija i semenarstvo, Novi Sad, 4, 3-4, 57-61.

 50. Kuburović M., Pavlović M., Zečević Veselinka (1997): Priznata sorta ozime pšenice TARA. Rešenje br. 2/001-007/006. Ministarstvo poljoprivrede Jugoslavije od 24.04.1997.

 51. Milovanović M., Popović A., Zečević Veselinka, Stojanović S., Rafailović M. (1997): Priznata sorta ozime pšenice TOPLICA. Rešenje br. 2/001-007/002. Ministarstvo poljoprivrede Jugoslavije od 24.04.1997.

 52. Kuburović M. Zečević Veselinka, Knežević D., Pavlović M. (1997): Yield and quality of Yugoslav winter wheat cultivars. Annual Wheat Newsletter, Kansas State University, USA, 43, 205-208.

 53. Knežević D., Zečević Veselinka, Božinović Ivana, Pržulj N. (1997): Variation of Gli D1 alleles and their relationships to some traits of wheat cultivars (Triticum aestivum L.). Proceedings of Symp. ″Seed Industry and Agricultural Development″, China Agriculture, 190-194.

 54. Mićanović Danica, Božinović Ivana, Zečević Veselinka, Knežević D. (1997): The influence of humidity deficiency on organic matter production in wheat. Proceedings of International Symposium ″Drought and Plant Production″, 1, 389 394.

 55. Mićanović Danica, Zečević Veselinka, Knežević D., Raičević Vera (1997): Influence of native root microflora on wheat growth. Proceeding of Symposium Plant Nutrition (Ando, T., et al. eds.), Japan, 719-720.

 56. Zečević Veselinka, Knežević D., Pavlović M., Mićanović Danica (1997): Genetic analysis of yield components in winter wheat (Triticum aestivum ssp. vulgare L.). Genetika, Beograd, 29, 1, 31-40.

 57. Zečević Veselinka, Knežević D. (1997): Variability and components of variance for harvest index in wheat (Triticum aestivum L.). Genetika, Beograd, 29, 3, 195-202.

 58. Marinković Ivana, Živanović M., Ognjanović R., Knežević D., Mićanović Danica, Zečević Veselinka (1997): Uticaj herbicida na masu 1000 zrna i hektolitarsku masu pšenice (Triticum aestivum L). Pesticidi, Beograd, 12, 15-23.

 59. Knežević D., Jestrović Ž., Zečević Veselinka, Jestrović Zorica, Mićanović Danica, Pavlović M., Kuburović M. (1997): Genetičke osnove povećane adaptivnosti pšenice (Triticum aestivum L.). Zbornik radova sa Savetovanja "Zimska škola za agronome", Čačak, 67-72.

 60. Mićanović Danica, Božinović Ivana, Zečević Veselinka, Knežević D. (1997): The influence of humidity deficiency on organic matter production in wheat. Abstracts of International Symposium ″Drought and Plant Production″, Lepenski Vir ′96, 142.

 61. Zečević Veselinka, Knežević D. (1998): Variability and heritability of quality parameters in wheat cultivars. XV EUCARPIA General Congress ″Genetic and breeding for crop quality and resistance″, Viterbo, Italy, 70.

 62. Knežević D., Zečević Veselinka (1998): Effect of gliadins to bread making quality in wheat. XV EUCARPIA General Congress ″Genetic and breeding for crop quality and resistance″, Viterbo, Italy, 68.

 63. Mićanović Danica, Knežević D., Zečević Veselinka, Marinković Ivana (1998): Genetic potencial of nitrogen fixation in wheat. The 11th Congress of the Federation of Europian Societies of Plant Physiology, Varna, Bulgaria, 223.

 64. Pavlović M., Kuburović M., Knežević D., Zečević Veselinka (1998): Osobine nove sorte ozime pšenice -Tara. Savremena poljoprivreda, Novi Sad, 46, 3-4, 43-47.

 65. Kuburović M., Pavlović M., Knežević D., Zečević Veselinka, Milovanović M., Kovačević B. (1998): Karakteristike novih kragujevačkih sorti ozime pšenice. Savremena poljoprivreda, Novi Sad, 46, 3-4, 49-54.

 66. Knežević D., Zečević Veselinka (1998): Influence of flag leaf area on wheat adaptation on stress condition. Acta Agriculture Serbica, Čačak, 3, 85-92.

 67. Zečević Veselinka, Knežević D., Kraljević-Balalić Marija, Mićanović Danica (1998): Variability of number of grains per spike in wheat. Proceeding of 2nd Balkan Symposium on Field Crops, Novi Sad, 231-234.

 68. Pavlović, M., Zečević Veselinka, Knežević, D., Kuburović, M. (1998): Inheritance of anatomical structure of stem in wheat. Proceeding of 2nd Balkan Symposium on Field Crops, Novi Sad, 189-191.

 69. Knežević D., Zečević Veselinka, Dimitrijević M., Petrović Sofija (1998): Gliadin alleles as markers of wheat resistance to low temperature. Proceeding of 2nd Balkan Symposium on Field Crops, Novi Sad, 173-176.

 70. Knežević D., Zečević Veselinka, Pavlović M. (1998): Genetic similarity of wheat cultivar according to gliadin allele composition. Proceeding of the 9th Internatioanal Wheat Genetic Symposium, Saskatoon, Saskatchewan, Canada, 4, 178-180.

 71. Zečević Veselinka, Knežević D. (1998): Variability of grain weight per spike in wheat. Proceeding of International Symposium Breeding of Small Grains, Kragujevac, 139-143.

 72. Knežević D., Zečević Veselinka, Marinković Ivana, Konstatinov Kosana, Mladenović-Drinić Snežana, Anđelković M., Mićanović Danica (1998): Prospects and problems of genetically modified cultivars development and impact conventional plant breeding. Proceeding of International Symposium ″Breeding of Small Grains″, Kragujevac, 103-110.

 73. Mićanović Danica, Zečević Veselinka, Marinković Ivana, Raičević Vera (1998): Natural nitrogen fixation of Triticum aestivum L. genotype. Proceeding of International Symposium ″Breeding of Small Grains″, Kragujevac, 473-478.

 74. Pavlović M., Kuburović M, Zečević Veselinka, Knežević D. (1998): Yield and quality of Tara - a new winter wheat cultivar. Annual Wheat Newsletter, Kansas State University, USA, 44, 391-394.

 75. Stojanović Jovanka, Stojanović S., Milovanović M., Zečević Veselinka, Pavlović M., Mihajlija Dušanka, Đokić D., Maksimović D., Kuburović M., Ognjanović R., Jelić M., Lomović S., Mićanović Danica (1998): 1898-1948-1998- Centar za strna žita Kragujevac. Knjiga izdata povodom obeležavanja jubileja 100-godišnjice Centra za strna žita Kragujevac, 1-391.

 76. Zečević Veselinka, Đokić D., Knežević D., Mićanović Danica (1998): Uticaj folijarnog prihranjivanja azotom na prinos i tehnološki kvalitet pšenice. XII Savetovanje Žito-hleb ′98, Novi Sad, 55.

 77. Knežević D., Zečević Veselinka, Dimitrijević M., Petrović Sofija (1998): Veza između Gli-A1 i Gli-A2 alela i komponenti tehnološkog kvaliteta kod pšenice. XII Savetovanje Žitohleb ′98, Novi Sad, 54.

 78. Knežević D., Zečević Veselinka (1999): Genetika na početku 3. milenijuma. Zbornik radova sa skupa „Genetika između dva milenijuma“, Društvo genetičara Srbije, Goč, 01-04. jul 1998., 49-52. /uvodno predavanje/

 79. Zečević Veselinka, Knežević D., Mićanović Danica (1999): Varijabilnost i komponente varijanse za visinu biljke kod različitih sorti pšenice. II Kongres genetičara Srbije, Sokobanja, 143.

 80. Knežević D., Zečević Veselinka, Pavlović M., Mićanović Danica, Kuburović M., Prodanović S. (1999): Genetička uslovljenost tehnološkog kvaliteta pšenice. II Kongres genetičara Srbije, Sokobanja, 155.

 81. Kuburović M., Pavlović M., Milovanović M., Zečević Veselinka (1999): Osobine perspektivnih linija ozime pšenice Centra za strna žita u Kragujevcu. II Kongres genetičara Srbije, Sokobanja, 160.

 82. Pavlović M., Kuburović M., Knežević D., Milovanović M., Zečević Veselinka, (1999): The properties of Matica-new Yugoslav winter wheat cultivar. Annual Wheat Newsletter, Kansas State University, USA, 45, 295-299.

 83. Kuburović M., Pavlović M., Milovanović M., Zečević Veselinka, Madić Milomirka (2000): Characteristics of some perspective lines of winter wheat. Annual Wheat Newsletter, Kansas State University, USA, 46, 271-274.

 84. Knežević D., Zečević Veselinka, Urošević D., Pavlović M., Marinković Ivana, Mićanović Danica, Urošević Vesna (2000): Quality parameters of Yugoslav common winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.). Annual Wheat Newsletter, Kansas State University, USA, 46, 274-277.

 85. Knežević D., Zečević Veselinka, Dimitrijević M., Petrović Sofija (2000): Variability of yield components in wheat (Triticum aestivum L.). Proceedings Eucarpia, 11th Meeting of Section Biometrics in Plant Breeding, Paris, France, 104-105.

 86. Dimitrijević M., Knežević D., Petrović Sofija, Zečević Veselinka (2000): Stability of yield components in wheat (Triticum aestivum L.). Proceedings Eucarpia, 11th Meeting of Section Biometrics in Plant Breeding, Paris, France, 106-107.

 87. Mićanović Danica, Raičević Vera, Pavlović M., Zečević Veselinka, Knežević D. (2000): The influence of inoculation with diazotrophs on wheat. 2nd Balkan Botanical Congress, Turkey, 128.

 88. Milovanović M., Maksimović D., Kuburović M., Pavlović M., Kostadinović S., Zečević Veselinka (2000): Najnovija dostignuća iz oblasti oplemenjivanja i semenarstva strnih žita. Zbornik radova sa I Savetovanja "Nauka, praksa i promet u agraru"-Agroinovacije, Vrnjačka Banja, 38-42.

 89. Knežević D., Zečević Veselinka (2000): Genetička čistoća semena kod sorti pšenice (Triticum aestivum L.). Zbornik izvoda-III JUSEM, Zlatibor, 30.

 90. Mićanović Danica, Hirsch Penny, Curnow P. Raičević Vera, Zečević Veselinka (2000): Kolonizaciona analiza biljne vrste Triticum aestivum. Zbornik izvoda-III JUSEM, Zlatibor, 90.

 91. Dimitrijević Biljana, Zečević Veselinka, Mićanović Danica (2000): Uticaj napada žitne pijavice (Lema melanopus L.) na sedimentacionu vrednost proteina različitih sorti ozime pšenice. Zbornik izvoda-III JUSEM, Zlatibor, 114.

 92. Milovanović M., Stojanović S., Staletić Mirjana, Zečević Veselinka, Dimitrijević Biljana (2000): Toplica-nova sorta ozime pšenice, Zbornik izvoda-III JUSEM, Zlatibor, 166.

 93. Menkovska Mirjana, Žeželj M., Knežević D., Zečević Veselinka (2001): Technological quality of milled flours of Macedonian wheat cultivars in relation to the composition of gluten proteins. Zbornik abstrakata sa XIV Međunarodnog kongresa ″Žito-Hleb 2001″, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 40.

 94. Knežević D., Zečević Veselinka, Đukić Nevena, Urošević D., Pavlović M., Mićanović Danica, Urošević Vesna, Kuburović M., Jordačijević S. (2001): Harvest index and yield components in 12 Yugoslav winter wheat cultivars. Annual Wheat Newsletter, Kansas State University, USA, 47, 312-315.

 95. Lookhart G.L., Zečević Veselinka, Bean S.R. & Knežević D. (2001): Breeding of small grain cereals for quality improvement. In Monograph: Genetics and Breeding of Small Grains, ed. S.A. Quarrie et.al., Kragujevac, 349-375.

 96. Knežević D., Zečević Veselinka (2001): ANA MORAVA. Nova sorta ozime pšenice-Triticum aestivum ssp. vulgare var. lutescens. Rešenje Saveznog zavoda za biljne i genetičke resurse, broj 4/008-411/001 od 25.09.2001.

 97. Knežević D., Zečević Veselinka, Urošević D., Urošević Vesna, Dimitrijević Biljana, Mićanović Danica (2001): Genetically modified plants-Assesments and perspectives. Kragujevac Journal of Science, Kragujevac, 23, 127-136.

 98. Zečević Veselinka, Knežević D., Mićanović Danica, Urošević D., Dimitrijević Biljana, Urošević Vesna (2001): Components of variance and heritability of quality parameters in wheat cultivars. Genetika, Beograd, 33, 3, 77-84.

 99. Dimitrijević Biljana, Petrić D., Ignjatović-Ćupina Aleksandra, Knežević D., Mićanović Danica, Zečević Veselinka (2001): Influence of larvae solidity of cereal leaf beetle (Coleoptera, Chrysomelidae: Lema melanopus L.) on yield decreasing of small grains. Kragujevac Journal of Science, Kragujevac, 23, 99-104.

 100. Dimitrijević M., Knežević D., Petrović Sofija, Zečević Veselinka (2002): Variability and stability of harvest index in wheat (Triticum aestivum L.). Kragujevac Journal of Science, Kragujevac, 24, 91-96.

 101. Knežević D., Zečević Veselinka, Pavlović M., Kuburovic M., Mićanović Danica (2002): Properties of a Newly Developed Winter Wheat Variety-Ana Morava. Arhiv za poljoprivredne nauke, Beograd, 63, 5-13.

 102. Knežević D., Zečević Veselinka, Đukić Nevena, Mićanović Danica, Urošević, D., Dimitrijević Biljana (2002): Yield and quality of Ana Morava wheat cultivar. Annual Wheat Newsletter, Kansas State University, USA, 48, 269-273.

 103. Mićanović Danica, Raičević Vera, Zečević Veselinka, Knežević D., Urošević D. (2002): Influence of inoculation by diazotroph on barley. Book of Abstracts of 9th International Symposium on Nitrogen Fixation with Non –Legumes. Leuven-Belgium, 168.

 104. Zečević Veselinka, Knežević D., Mićanović Danica (2002): Kvalitet zrna pšenice u različitim fazama ontogenetskog razvića. Zbornik izvoda sa VII Simpozijuma o flori jugoistočne Srbije i susednih područja, Dimitrovgrad, 5-9. jun 2002, 54.

 105. Mićanović Danica, Zečević Veselinka, Knežević D., Raičević Vera, Urošević D. (2002): Efekat inokulacije diazotrofima kod ječma. Zbornik izvoda sa VII Simpozijuma o flori jugoistočne Srbije i susednih područja, Dimitrovgrad, 5-9. jun 2002, 78.

 106. Zečević Veselinka, Knežević D., Mićanović Danica (2003): Bokorenje kod pšenice. Zbornik apstrakata sa II Simpozijuma za oplemenjivanje organizama. Vrnjačka Banja, 1-4. Oktobar 2003, 32.

 107. Knežević D., Zečević Veselinka, Đukić Nevena, Mićanović Danica (2003): Genetička uslovljenost tehnološkog kvaliteta pšenice. Zbornik apstrakata sa II Simpozijuma za oplemenjivanje organizama. Vrnjačka Banja, 1-4. oktobar 2003, 33.

 108. Mićanović Danica, Knežević D., Raičević Vera, Zečević Veselinka (2003): Selekcija pšenice na svojstvo azotofiksacije. Zbornik apstrakata sa II Simpozijuma za oplemenjivanje organizama. Vrnjačka Banja, 1-4. oktobar 2003, 72.

 109. Mićanović Danica, Mendum T., Knežević D., Raičević Vera, Začević Veselinka, (2003): Determinacija nif H gena. Zbornik apstrakata sa II Simpozijuma za oplemenjivanje organizama. Vrnjačka Banja, 1-4. oktobar 2003, 166.

 110. Mićanović Danica, Mendum T., Raičević Vera, Zečević Veselinka, Knežević D. (2003): Determination of bacteria in rhizosphere of the wheat. 11th International Congress of Molecular Plant–Microbe Interactions, Sant Petersburg, 324.

 111. Mićanović Danica, Knežević D., Zečević Veselinka, Raičević Vera, Dimitrijević Biljana (2003): Influence of inoculation by diazotrophs on wheat. XIth International Congress of Molecular Plant –Microbe Interactions, Sant Petersburg, 324.

 112. Đurić Veselinka, Mladenov, N., Mastilović Jasna, Zečević Veselinka (2003): Activity of the enzimatic complex in the function of technological quality., Abstracts of the 9th European Nutrition Conference, Octobesr 1-4, 2003, Rome, Italy, 8.

 113. Knežević D., Pržulj N., Zečević Veselinka, Đukić Nevena, Momčilović Vojislava, Maksimović D., Mićanović Danica, Dimitrijević Biljana (2004): Breeding strategies for barley quality improvement and wide adaptation. Kragujevac Journal of Science, Kragujevac, 26, 75-84.

 114. Mićanović Danica, Zečević Veselinka, Knežević D., Pavlović M., Urošević D. (2005): Influence of diazotrophs on some physiological parameters of wheat. Balkan scientific conference Breeding and Cultural Practices of the Crops, Karnobat, Bulgaria, 521-524. /plenarno predavanje/

 115. Knežević D., Lookhart G., Zečević Veselinka, Mićanović Danica, Đukić Nevena, Pavlović M., Menkovska Mirjana, Šurlan-Momirović Gordana (2005): Relationships between GLU-1 alleles and technological quality properties in 18 Kragujevac′s wheat cultivars (Triticum aestivum L.). International Conference TEMPO HP 2005, Čačak. In: Tractors and Power Machines, Novi Sad, vol. 10, 2, 86-93. /plenarno predavanje/

 116. Zečević Veselinka, Knežević D., Mićanović Danica, Pavlović M., Urošević D. (2004): Ecological and genetic variability of thousand-grain weight in wheat. Proceedings of 3th International ECO-Conference-Safe Food, Novi Sad, 227-231.

 117. Mićanović Danica, Knežević D., Zečević Veselinka, Raičević Vera, Dimitrijević Biljana, Pavlović M., Urošević D. (2004): Genotype nitrogen fixing of wheat. Proceedings of 3th International ECO-Conference-Safe Food, Novi Sad, 245-249.

 118. Mićanović Danica, Zečević Veselinka, Raičević Vera, Knežević D., Dimitrijević Biljana (2004): Nitrogenase activity of isolates from rhizosphere of wheat. Proceedings: International Congress Rhizosphere 2004- Perspectives and Challenges- A Tribute to Lorenz Hiltner, Munich. Ed. Hartmann et al., 142-143.

 119. Zečević Veselinka, Knežević D., Mićanović Danica, Dimitrijević Biljana (2005): Wheat mineral nutrition and quality. International Conference on Sustainable Agriculture and European Integration Processes, Novi Sad, 2004. In: Contemporary Agriculture, Novi Sad. 54, 3-4, 613-618.

 120. Mićanović Danica, Penny Hirsch, Curnow P., Zečević Veselinka, Knežević D. (2005): Wheat colonization by determinate bacteria. International Conference on Sustainable Agriculture and European Integration Processes, Novi Sad, 2004. In: Contemporary Agriculture, Novi Sad, 54, 3-4, 312-317.

 121. Dimitrijević Biljana, Petrić D., Ignjatović-Ćupina Aleksandra, Knežević D., Mićanović Danica, Zečević Veselinka (2005): Influence of meteorological factors on the appearance and dynamics of development of cereal leaf beetle. International Conference on Sustainable Agriculture and European Integration Processes, Novi Sad, 2004. In: Contemporary Agriculture, Novi Sad, 54, 3-4, 125-129.

 122. Zečević Veselinka, Knežević D., Mićanović Danica (2004): Phenotypic variability and heritability of plant height in wheat (Triticum aestivum L.). Genetika, Beograd, 36, 2, 143-150.

 123. Zečević Veselinka, Knežević D., Mićanović Danica (2004): Genetic correlations and path coefficient analysis of yield and quality components in wheat. Genetika, Beograd, 36, 1, 13-21.

 124. Zečević Veselinka, Knežević D., Kraljević-Balalić Marija, Mićanović Danica (2004): Genetic and phenotypic variability of yield components in wheat (Triticum aestivum L.). Genetika, Beograd, 36, 2, 151-159.

 125. Zečević Veselinka, Đokić D., Knežević D., Mićanović Danica (2004): The influence of nitrogen foliar application on yield and bread making quality parameters of wheat. Kragujevac Journal of Science, Kragujevac, 26, 85-90.

 126. Zečević Veselinka, Knežević D., Mićanović Danica, Dimitrijević Biljana (2004): Wheat mineral nutrition and quality. International Conference on Sustainable Agriculture and European Integration Processes, Novi Sad, 121.

 127. Mićanović Danica, Penny Hirsch, Curnow P., Zečević Veselinka, Knežević D. (2004): Wheat colonization by determinate bacteria. International Conference on Sustainable Agriculture and European Integration Processes, Novi Sad, 117-118.

 128. Dimitrijević Biljana, Petrić D., Ignjatović-Ćupina Aleksandra, Knežević D., Mićanović Danica, Zečević Veselinka (2004): Influence of meteorological factors on the appearance and dynamics of development of cereal leaf beetle. International Conference on Sustainable Agriculture and European Integration Processes, Novi Sad, 100.

 129. Zečević Veselinka, Knežević D., Mićanović Danica, Pavlović M., Urošević D. (2004): Nasleđivanje visine stabljike ozime pšenice. Zbornik abstrakata III Kongresa genetičara Srbije, Subotica, 30. novembar-3.decembar 2004, 157.

 130. Mićanović Danica, Zečević Veselinka, Knežević D., Pavlović M., Urošević D. (2004): Uticaj diazotrofa na neke fiziološke parametre pšenice. Zbornik abstrakata III Kongresa genetičara Srbije, Subotica, 30. novembar-3.decembar 2004, 143

 131. Đukić Nevena, Knežević D., Zečević Veselinka, Pavlović Snežana (2005): Glijadini Triticum durum i njihova veza sa nekim parametrima tehnološkog kvaliteta. Apstrakti sa VIII Simpozijuma o flori jugoistočne Srbije i susednih regiona, Niš, jun 2005, 99-100.

 132. Knežević D., Zečević Veselinka, Mićanović Danica, Đukić Nevena, Šurlan-Momirović Gordana, Menkovska Mirjana, Pavlović M., Urošević D. (2005): Gliadins as markers in wheat genetics and breeding. Plenarni referati i apstrakti sa XI Kongresa Društva za proučavanje zemljišta Srbije i Crne Gore-Zemljište kao resurs održivog razvoja, Budva, septembar 2005, 119-120.

 133. Mićanović Danica, Raičević Vera, Kiković D., Zečević Veselinka, Knežević D. (2005): Selekcija diazotrofa kod pšenice. Plenarni referati i apstrakti sa XI Kongresa Društva za proučavanje zemljišta Srbije i Crne Gore-Zemljište kao resurs održivog razvoja, Budva, septembar 2005, 135.

 134. Zečević Veselinka, Knežević D., Mićanović Danica, Pavlović M., Urošević D. (2005): The inheritance of plant height in winter wheat (Triticum aestivum L.). Genetika, Beograd, 37, 2, 173-179.

 135. Zečević Veselinka, Knežević D., Mićanović Danica, Dimitrijević Biljana (2005): The investigation of some quality parameters of wheat grain in different maturity stages. Kragujevac Journal of Science, Kragujevac, 27, 143-146.

 136. Mićanović Danica, Knežević D., Zečević Veselinka (2005): The effect of diazotrophs on grain yield of spring wheat. Kragujevac Journal of Science, Kragujevac, 27, 139-142.

 137. Zečević Veselinka, Knežević D., Mićanović Danica (2005): Genetic and phenotypic variability of productive tillering in winter wheat (Triticum aestivum L.). Balkan scientific conference Breeding and Cultural Practices of the Crops, Karnobat, Bulgaria, 211-214.

 138. Zečević Veselinka, Knežević D., Mićanović Danica (2005): Technological quality of wheat-triticale flour blends. International Conference TEMPO HP 2005, Čačak. In: Tractors and Power Machines, Novi Sad, vol. 10, 2, 448-453.

 139. Mićanović Danica, Knežević D., Zečević Veselinka, Urošević D. (2005): The nitrogen fixation in perspective line of spring wheat. International Conference TEMPO HP 2005, Čačak. In: Tractors and Power Machines, Novi Sad, vol. 10, 2, 441-447.

 140. Maksimović D., Knežević D., Urošević D., Mićanović Danica, Zečević Veselinka (2005): Properties of new winter two-row barley cultivar ,,Maksa“. International Conference TEMPO HP 2005, Čačak. In: Tractors and Power Machines, Novi Sad, vol. 10, 2, 415-421.

 141. Zečević Veselinka, Knežević D., Mićanović Danica, Dimitrijević Biljana (2006): Technological quality of wheat-rye flour blends. Proceedings of 4th International ECOConference- Safe Food, Novi Sad, 187-192.

 142. Mićanović Danica, Knežević D., Zečević Veselinka, Raičević Vera (2006): Ecological aspect of nutrition in spring wheat. Proceedings of 4th International ECO-Conference-Safe Food, Novi Sad, 369-374.

 143. Knežević D., Zečević Veselinka, Mićanović Danica, Đukić Nevena, Milinković Jadranka (2006): Yield and quality parameters of winter wheat lines (Triticum aestivum L.). Proceedings of the 2nd International Symposium of Ecologists of the Republic of Montenegro, Kotor, Montenegro, 423-429.

 144. Zečević Veselinka, Knežević D., Mićanović Danica, Cvijanović D., Ivanović Lana, Jeločnik M. (2006): Grain and flour quality of winter wheat cultivars. International Scientific Meeting-Multifunctional Agricultural and Rural Development (I), Development of Local Communities, Mali Zvornik. In: Economics of Agriculture, Belgrade, vol. 53, 455-460.

 145. Knežević D., Zečević Veselinka, Đukić Nevena, Cvijanović D., Ivanović Lana, Jeločnik M. (2006): Importance of selection and identification of wheat cultivars for economics development. International Scientific Meeting-Multifunctional Agricultural and Rural Development (I), Development of Local Communities, Mali Zvornik. In: Economics of Agriculture, Belgrade, vol. 53, 541-548.

 146. Zečević Veselinka, Knežević D., Mićanović Danica, Urošević D. (2006): Influence of seed maturity on early seedling vigor in wheat. Kragujevac Journal of Science, Kragujevac, 28, 165-171.

 147. Knežević D., Zečević Veselinka, Mićanović Danica, Madić Milomirka, Paunović A., Đukić Nevena, Urošević D., Dimitrijević Biljana, Jordačijević S. (2006): Genetic analysis of number of kernels per spike in wheat (Triticum aestivum L). Kragujevac Journal of Science, Kragujevac, 28, 153-157.

 148. Mićanović Danica, Zečević Veselinka, Urošević D., Knežević D. (2006): Nitrogen content in the seedlings of wheat as parameter for selection on nitrogen fixation. Kragujevac Journal of Science, Kragujevac, 28, 159-164.

 149. Knežević D., Paunović A., Madić Milomirka, Zečević Veselinka, Mićanović Danica, Đukić Nevena, Urošević D. (2006): Perspektive oplemenjivanja u ostvarivanju genetičkog potencijala prinosa biljaka. XI Savetovanje o biotehnologiji, Zbornik radova, vol. 11 (11-12), knjiga I, Agronomski Fakultet, Čačak, 189-196. /uvodno predavanje/

 150. Knežević D., Zečević Veselinka, Mićanović Danica, Đukić Nevena, Milinković Jadranka (2006): Yield and quality parameters of winter wheat lines (Triticum aestivum L.). The Book of Abstracts and Programme of 2nd International Symposium of Ecologists of the Republic of Montenegro, 20-24.09.2006. Kotor, Montenegro, 133.

 151. Đukić Nevena, Knežević D., Zečević Veselinka (2006): The analysis of aminoacids contents in winter wheat (Triticum aestivum L.). The Book of Abstracts and Programme of 2nd International Symposium of Ecologists of the Republic of Montenegro, 20-24.09.2006. Kotor, Montenegro, 134.

 152. Zečević Veselinka, Knežević D., Mićanović Danica, Urošević D. (2006): Varijabilnost komponenti tehnološkog kvaliteta ozime pšenice. Zbornik abstrakata III Simpozijuma Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije i IV Naučno-stručnog simpozijuma iz selekcije i semenarstva Društva selekcionara i semenara Srbije, Zlatibor, 16-20. maj 2006, 17.

 153. Mićanović Danica, Zečević Veselinka, Urošević D., Knežević D. (2006): Sadržaj azota u ponicima pšenice kao parametar za selekciju na azotofiksaciju. Zbornik abstrakata III Simpozijuma Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije i IV Naučnostručnog simpozijuma iz selekcije i semenarstva Društva selekcionara i semenara Srbije, Zlatibor, 16-20. maj 2006, 45.

 154. Knežević D., Đukić Nevena, Zečević Veselinka, Mićanović Danica, Šurlan-Momirović Gordana, Urošević D., Branković Gordana, Jordačijević S. (2006): Genetička analiza visine stabla i mase zrna po klasu kod pšenice (Triticum aestivum L.). Zbornik abstrakata III Simpozijuma Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije i IV Naučnostručnog simpozijuma iz selekcije i semenarstva Društva selekcionara i semenara Srbije, Zlatibor, 16-20. maj 2006, 49.

 155. Đukić Nevena, Knežević D., Zečević Veselinka (2006): Genetička uslovljenost tehnološkog kvaliteta Triticum durum. Zbornik abstrakata III Simpozijuma Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije i IV Naučno-stručnog simpozijuma iz selekcije i semenarstva Društva selekcionara i semenara Srbije, Zlatibor, 16-20. maj 2006, 52.

 156. Urošević D., Mićanović Danica, Zečević Veselinka, Knežević D. (2006): Osobine nove sorte ozimog dvoredog ječma GROM. Zbornik abstrakata III Simpozijuma Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije i IV Naučno-stručnog simpozijuma iz selekcije i semenarstva Društva selekcionara i semenara Srbije, Zlatibor, 16-20. maj 2006, 58.

 157. Knežević D., Đukić Nevena, Zečević Veselinka, Mićanović Danica, Paunović A., Madić Milomirka (2006): Seme-izvor različitosti i identiteta biljnih vrsta. Zbornik abstrakata III Simpozijuma Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije i IV Naučnostručnog simpozijuma iz selekcije i semenarstva Društva selekcionara i semenara Srbije, Zlatibor, 16-20. maj 2006, 160. /uvodno predavanje/

 158. Zečević Veselinka, Knežević D., Mićanović Danica, Urošević D. (2006): Uticaj zrelosti semena na rani porast ponika pšenice. Zbornik abstrakata- Simpozijum sa međunarodnim učešćem- Unapređenje poljoprivredne proizvodnje na teritoriji Kosova i Metohije, Vrnjačka Banja, 26-29. jun, 2006, 21.

 159. Knežević D., Mićanović Danica, Zečević Veselinka, Madić Milomirka, Paunović A., Đukić Nevena, Šurlan-Momirović Gordana, Urošević D., Stojković S. (2006): Oplemenjivanje u funkciji obezbeđenja semena biološki vredne hrane. Zbornik abstrakata- Simpozijum sa međunarodnim učešćem- Unapređenje poljoprivredne proizvodnje na teritoriji Kosova i Metohije, Vrnjačka Banja, 26-29. jun, 2006, 8. /uvodno predavanje/

 160. Mićanović Danica, Zečević Veselinka, Knežević D., Urošević D., Raičević Vera, Kiković D. (2006): Azotofiksacija kao novi pristup u selekciji pšenice. Zbornik abstrakata- Simpozijum sa međunarodnim učešćem- Unapređenje poljoprivredne proizvodnje na teritoriji Kosova i Metohije, Vrnjačka Banja, 26-29. jun, 2006, 104. /uvodno predavanje/

 161. Mićanović Danica, Zečević Veselinka, Knežević D., Urošević D. (2006): Prinos kao rezultat efikasnosti diazotrofa kod strnih žita. Zbornik abstrakata- Simpozijum sa međunarodnim učešćem- Unapređenje poljoprivredne proizvodnje na teritoriji Kosova i Metohije, Vrnjačka Banja, 26-29. jun, 2006, 119.

 162. Micanovic Danica, Veselinka Zecevic, D. Knezevic, and Dusica Delic (2007): Method for selection of wheat on possibility of nitrogen fixation. Book of Abstracts. RHIZOSPHERE 2 International Conference - Montpellier - France 26 – 31, August 2007, p. 174.

 163. Knežević D., A. Paunović, Milomirka Madić, Nevena Đukić, Veselinka Zečević, Gordana Šurlan-Momirović, D. Dodig, M. Jelić (2007): Koncept oplemenjivanja strnih žita-dostignuća i perspektive. XII Savetovanje o biotehnologiji, Agronomski Fakultet, Čačak, Zbornik radova, vol. 12 (13), 271-282. /uvodno predavanje/

 164. Zečević Veselinka, D. Knežević and Danica Mićanović (2007): Variability of technological quality components in winter wheat. Genetika, 39, 3, 365-374.

 165. Zečević Veselinka, D. Knežević and Danica Mićanović (2007): Seed dry matter accumulation of wheat in different maturity stages. Kragujevac Journal of Science, Kragujevac, 29, 131-138.

 166. Knežević D., Aleksandra Yurievna-Dragovich, Veselinka Zečević and Nevena Đukić (2007): Polymorphism of Gli-A1 alleles in winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.). Kragujevac Journal of Science, Kragujevac, 29, 139-147.

 167. Knežević D., Zečević Veselinka, Mićanović Danica, Đukić Nevena, Paunović A., Madić Milomirka, Đalović I. (2007): Yield and quality of winter wheat genotypes (Triticum aestivum L.). Proceedings of the Joint International Conference on Long-Term Experiments, Agricultural Research and Natural Resources, Debrecen-Nyίrlugos 31st May-1st June, 2007, 90-94.

 168. Knežević D., Đukić Nevena, Madić Milomirka, Paunović A., Zečević Veselinka (2007) Comparision of amino acids contens in barley and wheat. Scientifical papers agriculture XXXIX. Timisoara. Partea I, pp. 71-76.

 169. Zečević Veselinka, Knežević D., Mićanović Danica (2007): Tehnološki kvalitet tritikalea. Tematski zbornik sa međunarodnog skupa "Multifunkcionalna poljoprivreda i ruralni razvoj- Očuvanje ruralnih vrednosti", Beograd-Beočin, 06-07.12.2007., 1151-1159.

 170. Knežević D., Zečević Veselinka, Đukić Nevena, Paunović A., Madić Milomirka, Mićanović Danica, Cvijanović D., Cecić Nataša, Ivanović Lana, Jeločnik M. (2007): Razvoj poljoprivrede sela u Srbiji. Tematski zbornik sa međunarodnog skupa "Multifunkcionalna poljoprivreda i ruralni razvoj-Očuvanje ruralnih vrednosti", Beograd-Beočin, 06-07.12.2007., 228-236.

 171. Knežević D., Mićanović Danica, Zečević Veselinka, Madić Milomirka, Paunović A., Đukić Nevena, Šurlan-Momirović Gordana, Urošević D., Stojković S. (2007): Oplemenjivanje u funkciji obezbeđenja semena biološki vredne hrane. Monografija-Unapređenje poljoprivredne proizvodnje na Kosovu i Metohiji. Univerzitet u prištini, Poljoprivredni fakultet, Lešak, 71-87.

 172. Pavlović M., Zorica Jestrović, M. Kuburović i Veselinka Zečević (2007): Priznata novostvorena sorta ozime pšenice ALEKSANDRA. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije. Rešenje broj: 320-04-12943/2/2005-06 od 17.09.2007. god.

 173. Đukić Nevena, Knežević D., Zečević Veselinka (2008): Genetic determination of technological quality in Triticum durum. Periodicum Biologorum, 110, 3, 285-289.

 174. Zečević Veselinka, Knežević D., Mićanović Danica (2008): Ecological and genetic variability of yield components in wheat. Thematic Proceedings of International Scientific Meeting "State, Possibilities and Perspectives of Rural Development on Area of Huge Open-Pit Minings, Belgrade-Vrujci Spa, April 24-25th 2008, 375-381.

 175. Mićanović Danica, Zečević Veselinka, Knežević D., Delić Dušica, Cvijanović Gorica (2008): New method in wheat selection. Thematic Proceedings of International Scientific Meeting "State, Possibilities and Perspectives of Rural Development on Area of Huge Open-Pit Minings, Belgrade-Vrujci Spa, April 24-25th 2008, 418-423.

 176. Knežević D., Zečević Veselinka, Đukić Nevena, Mićanović Danica, Arsić Slavica, Avramović Svetlana, Jeločnik Marko (2008): Variability of grain yield of two-rowed spring barley cultivars. Thematic Proceedings of International Scientific Meeting "State, Possibilities and Perspectives of Rural Development on Area of Huge Open-Pit Minings, Belgrade-Vrujci Spa, April 24-25th 2008, 462-468.

 177. Zečević Veselinka, Knežević D., Mićanović Danica, Bošković Jelena, Cvijanović Gorica (2008): Tehnološki kvalitet mešavina brašna raži i pšenice. Tematski zbornik sa međunarodnog naučnog skupa ‚‚Multifunkcionalna poljoprivreda i ruralni razvoj (III)‚ Beograd 4-5. decembar 2008., II knjiga, 348-354.

 178. Zečević Veselinka, Knežević D. and Mićanović Danica (2008): Genetic and phenotypic variability of spike length and plant height in wheat. Kragujevac Journal of Science, Kragujevac, 30, 125-130.

 179. Knežević D., Zečević Veselinka, Đukić Nevena and Dodig D. (2008): Genetic and phenotypic variability of grain mass per spike of winter wheat genotypes (Triticum aestivum L.). Kragujevac Journal of Science, Kragujevac, 30, 131-136.

 180. Knežević D., Đukić Nevena, Zečević Veselinka, Madić Milomirka, Paunović A., Dodig D., Knežević Jasmina, Branković Gordana (2008): Varijabilnost osobina semena pšenice (Triticum aestivum L.). Zbornik apstrakata sa Petog naučno-stručnog simpozijuma iz selekcije i semenarstva Društva selekcionara i semenara Republike Srbije. Vrnjačka Banja, 25-28. мaj 2008., 57.

 181. Zečević Veselinka, Knežević D., Mićanović Danica (2008): Tehnološki kvalitet pšenice i tritikalea u zavisnosti od ishrane azotom i ekoloških uslova. Zbornik apstrakata sa Petog naučno-stručnog simpozijuma iz selekcije i semenarstva Društva selekcionara i semenara Republike Srbije. Vrnjačka Banja, 25-28. maj 2008., 116.

 182. Zečevic Veselinka, Knežević D., Bošković Jelena, Mićanović Danica, Luković Kristina (2009): Variability of technological quality of winter wheat. IV Congress of the Serbian Genetics Society. Tara, June 1st-5th 2009. Book of Abstarcts. p. 196. ISBN 978-86-87109-03-2.

 183. Bošković Jelena, Isajev V., Miščević B., Ivanc A., Zečević Veselinka, Dozet Gordana (2009): Interactions of genetically modified crops and environment. IV Congress of the Serbian Genetics Society. Tara, June 1st-5th 2009. Book of Abstarcts. p. 283. ISBN 978-86-87109-03-2.

 184. Madić Milomirka, Paunović A., Knežević D., Zečevic Veselinka, (2009): Inheritance of stem height and second internode length in barley hybrids. IV Congress of the Serbian Genetics Society. Tara, June 1st-5th 2009. Book of Abstarcts. p. 197. ISBN 978-86-87109-03-2.

 185. Knežević D., Zečevic Veselinka, Đukić Nevena, Konstantinov Kosana (2009): Genetic determination of technological quality of wheat (Triticum aestivum L.). IV Congress of the Serbian Genetics Society. Tara, June 1st-5th 2009. Book of Abstarcts. p. 195. ISBN 978-86-87109-03-2.

 186. Zečević Veselinka, Desimir Knežević, Jelena Bošković, Gordana Dozet i Gorica Cvijanović (2009): Uticaj gustine setve na tehnološki kvalitet ozime pšenice. IV simpozijum sa međunarodnim učešćem »Inovacije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji«, Polj.fakultet, Istitut za ratar. i povrtarstvo, Beograd, 23.-24.oktobar 2009., 128-129. ISBN 978-86-7834-087-1.

 187. Bošković Jelena, Vasilije Isajev, Željana Prijić, Veselinka Zečević, Zdravko Hojka i Gordana Dozet (2009): Procena ekološkog rizika i dobiti genetički modifikovanih biljaka. IV simpozijum sa međunarodnim učešćem »Inovacije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji«, Zbornik izvoda, Polj.fakultet, Istitut za ratar. i povrtarstvo, Beograd, 23.-24.oktobar 2009., 70-71. ISBN 978-86-7834-087-1.

 188. Zečević Veselinka, Knežević D., Bošković Jelena (2009): Tehnološki kvalitet mešavina brašna tritikalea i pšenice. Zbornik izvoda. Prvi simpozijum sa međunarodnim učešćem. Poljoprivreda, lokalni razvoj i turizam. Vrnjačka Banja, 21-23, decembra 2009. godine. Str. 55.

 189. Bošković Jelena, Zečević Veselinka, Ivanc A., Milenković S. (2009): World's economics crisis influence on agriculture. Zbornik izvoda. Prvi simpozijum sa međunarodnim učešćem. Poljoprivreda, Lokalni razvoj i turizam. Vrnjačka Banja, 21-23, decembra 2009. godine. Str.98.

 190. Knežević D., Zečević Veselinka, Paunović A., Madić Milomirka, Đukić Nevena (2009): Sorte biljaka osnova poljoprivrednog razvoja. Prvi simpozijum sa međunarodnim učešćem. Poljoprivreda, Lokalni razvoj i turizam. Vrnjačka Banja, 21-23. decembra 2009. godine. Str.50. /uvodno predavanje/

 191. Zečević Veselinka, D. Knežević, Jelena Bošković, Danica Mićanović, Biljana Dimitrijević (2009): Genetic and phenotypic variability of number of spikelets per spike in winter wheat. Kragujevac Journal of Science, vol. 31, 85-90. ISSN 1450-9636.

 192. Zečević Veselinka, Knežević D., Bošković J., Mićanović D., Dozet G. (2009): Effect of nitrogen nutrition on the tehnological quality of winer triticale. Review on Agriculture and countryside in our changing world. Scientific Jouranl of Szeged, Faculty of agriculture. Volume 3. (1) CD Issue p. 1-6. ISSN 1788-5345.

 193. Dozet Gordana, Bošković Jelena, Kostadinović Ljiljana, Cvijanović Gorica, Đukić V., Zečević Veselinka, Đorđević V. (2009): Influence of growing space on 1000-kernel weight of soybean in irrigation conditions. Review on Agriculture and countryside in our changing world. Scientific Jouranl of Szeged, Faculty of agriculture. Volume 3. (1) CD Issue p. 1-5. ISSN 1788-5345.

 194. Bošković Jelena, V. Isajev, Željana Prijić, A. Ivanc, Veselinka Zečević, G. Dozet (2009): Monitoring of enviromental impact of geneticaly modified plants. Review on Agriculture and countryside in our changing world. Scientific Jouranl of Szeged, Faculty of agriculture. Volume 3. (1) CD Issue p. 1-7. ISSN 1788-5345.

 195. Bošković Jelena, Miščević B., Zečević Veselinka, Galonja Tamara (2009): Organic agriculture and world's recession. 7th International Scientific Conference: Dealing with the Global Economic Crisis by Companies and Economies. Megatrend University. Belgrade, November 27th, 2009. Proceedings, p. 263-275. CIP 338.124.(100) 082) 338.1(497) (082). ISBN 978-86-7747-377 -8.COBISS.SR-ID 171215628.

 196. Zečević Veselinka, Knežević D., Bošković Jelena, Madić Milomirka (2009): Effect of genotype and environment on wheat quality. Genetika, Belgrade, 41, 3, 247-253.

 197. Madić Milomirka, Knežević D., Zečević Veselinka (2009): Inheritance of stem height and second-internode length in barley hybrids. Genetika, Belgrade, 41, 3, 229-236.

 198. Madić Milomirka, Paunović A., Knežević D., Zečevic Veselinka (2009): Grain yield and yield components of two-row winter barley cultivars and lines. Acta Agriculture Serbica, 14 (27), 17-22. ISSN 0354-9542.

 199. Bošković Jelena, Miščević B., Zečević Veselinka, Galonja Tamara (2009): Organic agriculture and world's recession. 7th International Scientific Conference: Dealing with the Global Economic Crisis by Companies and Economies. Megatrend University. Belgrade, November 27th, 2009. Proceedings, p. 263-275. CIP 338.124.(100) 082) 338.1(497) (082). ISBN 978-86-7747-377 -8.COBISS.SR-ID 171215628. /plenarno predavanje/

 200. Knežević D., Madić Milomirka, Zečević Veselinka, Paunović A., Dodig D., Đukić Nevena (2009): Varijabilnost bokorenja kod pšenice (Triticum aestivum L.). Zbornik radova sa XIV Savetovanja o biotehnologiji. Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet Čačak, Čačak, 27. i 28. mart, 2009, 14 (15), 31-37. ISBN 978-86-87611-08-5.COBISS.SR-ID 157080588.

 201. Gordana Dozet, Ljiljana Kostadinović, V.Đukić, Veselinka Zečević, Svetlana Balešević-Tubić, Z.Hojka, Vera Popović (2009): Uticaj gustine setve na broj bočnih grana kod soje u ekološkoj i konvencionalnoj proizvodnji. XIV Savetovanje o biotehnologiji, Zbornik radova, Agronomski fakultet Čačak,Vol. 14 (15), 383-388.

 202. Zečević Veselinka, Knežević D., Bošković Jelena, Mićanović Danica, Dozet Gordana (2010): Effect of nitrogen fertilization on winter wheat quality. Cereal Research Communications. Vol. 38/2, pp.243-249 (2010). ISSN 0133-3720 (Print) 1788-9170 (Online). Publisher: Akadémiai Kiadó Budapest. DOI:10.1556/CRS.38.2010.2.10.

 203. Bošković Jelena, Zečević Veselinka, Milenković S., Dozet Gordana (2010): International survey approach for Puccinia triticina of wheat. „Agriculture and Countryside in the Squeeze of Climate Change and Recession” IX. Oszkár Wellmann International Scientific Conference Hódmezővásárhely, 22nd April 2010. Review on Agriculture and Rural Development. Scientific Journal of University of Szeged, Faculty of Agriculture. Volume 5. (1) p. 53-59. ISSN 1788-5345.http://www.mgk.uszeged.hu/avsz/doks/2010/AVSZ_2010_1_kiadvany_04_14.pdf

 204. Dozet Gordana, Bošković Jelena, Jovićević D., Zečević Veselinka, Kostadinović Ljiljana, Djukić V. (2010): Influence of pre-sowing fertilization to thr level of pea lodging. „Agriculture and Countryside in the Squeeze of Climate Change and Recession” IX. Oszkár Wellmann International Scientific Conference Hódmezővásárhely, 22nd April 2010. Review on Agriculture and Rural Development. Scientific Journal of University of Szeged, Faculty of Agriculture. Volume 5. (1) supplement. p. 556-571. ISSN 1788-5345. CD Isuue.

 205. Bošković Jelena, Isajev V., Prijić Željana, Zečević Veselinka, Hojka Z., Dozet Gordana (2010): Assessing ecological risks and benefits of genetically modified crops. Journal of Agricultural Sciences. DOIČ10.2298/JAS1001089B. UDC:631.528.6:581.52:575.22. ISSN 1450-8109. Rewiw article. Vol. 55, No. 1, 2010. P. 89-101.

 206. Zečević Veselinka, Bošković Jelena, Dimitrijević M., Petrović Sofija (2010): Genetic and phenotypic variability of yield components in wheat (Triticum aestivum L.). Bulg. J. Agric. Sci., ® Publisher: Agricultural Academy, Bulgaria. ISBN 1310-0351. Vol. 16, N04. P. 422-428.

 207. Knežević D., Zečević Veselinka, Jelić M., Paunović A., Madić Milomirka (2010): The effect of mineral nutrition to weediness and grain yield of triticale. Crop Production Növénytermelés, Vol. 59 (Suppl. 4), pp. 513-516. ISSN: 0546-8191 (Print) 2060-8543 (Online). DOI: 10.1556.

 208. Bošković Jelena, A. Ivanc, Veselinka Zečević, Marija Vukosav (2010): Integrated influence of globalzation of Serbian agriculture. 14th International Eco-conference® 2010, 6th Safe food, 22-25 September 2010, Novi Sad, Serbia. Thematic Proceedings, 351-359.

 209. Bošković Jelena, J. Simić, A. Ivanc, Veselinka Zečević, Tamara Galonja-Coghill (2010): Assessment of the Influence of Globalization and European Integration to Agriculture Serbian. Acta Agriculturae Serbica, vol. XV, 30, 179-197.

 210. Strunjaš Vinka, Gordana Dozet, Veselinka Zečević (2010): Influence of sowing density on yield and quality of soybean under ecological and conventional production systems. Acta Agriculturae Serbica, vol. XV, 30, 125-131.

 211. Bošković Jelena, A. Ivanc, Veselinka Zečević, Tamara Galonja-Coghill (2010): Driving forces of the revival of organic agriculture. 8th International Scientific Conference. Forces Driving the Revival of the Companies and Economy. Medatrend University, Belgrade, December 3rd, 2010, p. 323-331. CIP. 338.1(497.11”2002/2009”(082); 338.22(497.11”2002/2009”(082); 347.23 (497.11)(082); 338.124.4(497.11)(082). ISBN 978-86-7747-417-1. COBISS.Sr-ID 179965196.

 212. Zečević Veselinka, Jelena Bošković, D. Knežević, S. Milenković (2010): Effect of nitrogen and ecological factors on quality of winter triticale cultivars. Genetika, Belgarde, vol. 42, No. 3, 465-474. UDC 575:633.11. DOI:10.2298/GENS1003465Z. ISSN print: 0534-0012. ISSN online: 1820-6069.

 213. Petrović Sofija, Miodrag Dimitrijević, Milivoj Belić, Borislav Banajc, Jelena Bošković, Veselinka Zečević, Borivoj Pejić (2010): The variation of yield components in wheat (Triticum aestivum L.) in response to stressful growing conditions of alkaline soil. UDC 575:633.11. DOI: 102298/GENSR1003545P. ISSN print: 0534-0012. ISSN online: 1820-6069. Genetika Vol.42.N0 3. P. 545-555.

 214. Zečević Veselinka, Bošković Jelena, Knežević D., Mićanović Danica, Madić Milomirka (2010): Ecological and genetic variability of wheat quality components. UDC 575.21/22:633.11. ISSN 14-9636. Kragujevac J. Sci. 32 (2010) 89-94. http://www.pmf.kg.ac.rs/KJS/volumes/kjs32/kjs32zecevicboskovic89.pdf

 215. Bosković Jelena, Veselinka Zecević, Tamara Galonja Coghill, Aleksndar Ivanc, Slobodan Milenković, Gordana Dozet, Tibor Könyves (2011): Sustainable agriculture and enviromental protection. Review on Agriculture and Rural Development. “TRADITIONS, INNOVATION, SUSTAINABILITY”. X. Wellmann International Scientific Conferemnce. Hódmezővásárhely, 5th May, 2011. Conference CD supplement. P. 268-273. ISSN 1788-5345.

 216. Zečević Veselinka, Jelena Bošković, Desemir Knežević (2011): Effect of enviromental and genotype on rheological properties of flour and dough of winter wheat. Rural Development. “Traditions, Innovation, Sustainability”. X. Wellmann International Scientific Conferemnce. Hódmezővásárhely, 5th May, 2011. Conference CD supplement, pp. 476-480. ISSN 1788-5345.

 217. Zečević Veselinka, Dragan Živančev, Danijela Kondić, Sretenka Marković, Dimitrije Marković (2011): Effect of nitrogen to crop density of winter barley (Hordeum vulgare L.). Proceedings of 10th Alps-Adria Scientific Wokshop Opatija, Croatia, 14-19 March 2011. Növénytermelés (Plant Production), Vol. 60(Suppl.1), pp. 133-136. DOI:10.1556/Novenyterm. 60.2011.Suppl.1.

 218. Bošković Jelena, Željana Prijić, Veselinka Zečević (2011): Genetički biljni resursi u agroekosistemu. Prvi simpozijum o uravljanju prirodnim resursima sa međunarodnim učešćem. Bor, Srbija. Zbornik radova. CIP 330.15(082); 502.131.1(082). ISBN 978-86-7747-431-7. COBISS.Sr-ID 183673356. Str. 169-176.

 219. Bošković Jelena, Zečević Veselinka, Galonja Coghill Tamara, Ivanc Aleksandar, Prijić Željana (2011): Monitoring uticaja genetski modifikovanih biljaka ma životnu sredinu. Prvi naučni skup “Zaštita životne sredine”. 26. maj. 2011. Educons univerzitet, Fakultet za zaštitu životne sredine. Sremska Kamenica. Knjiga apstrakta. Str. 30.

 220. Dimitrijević Miodrag, Knežević Desimir, Petrović Sofija, Zečević Veselinka, Bošković Jelena, Belić Milivoj, Pejić Borivoj, Banjac Borislav (2011): Stability of yield components in wheat (Triticum aestivum L.) Genetika, vol. 43, iss. 1, pp. 29-39.

 221. Vreva M., Veselinka Zečević, Jasmina Balijagić, M. Jovančević, Sanida Arslanović, E. Fetić (2011): Prinos zrna ekološki uzgajane heljde (Fagopirum esculentum). Šesnaesto međunarodno naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske- Prirodni resursi u funkciji razvoja poljoprivrede i ruralnog područja. Zbornik sažetaka, str. 146.

 222. Arslanović Sanida, Veselinka Zečević, Jasmina Balijagić, M. Jovančević, Vreva M., E. Fetić (2011): Ispitivanje uticaja organskih i mineralnih đubriva na prinos krompira. Šesnaesto međunarodno naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske- Prirodni resursi u funkciji razvoja poljoprivrede i ruralnog područja. Zbornik sažetaka, str. 157.

 223. Dozet Gordana, Bošković Jelena, Galonja Coghill Tamara, Zečević Veselinka, Cvijanovi’ Gorica, Jovićević D., Djukić V. (2010): Effect of genotype and pre-sowing fertilization on yield of garden pea. Genetika, vol. 43, Vol. 2, 229-238.

 224. Zečević Veselinka, Jelena Bošković, D. Knežević, Danica Mićanović (2011): Uticaj sorte i godine na komponente kvaliteta ozime pšenice. Zbornik apstrakata. IV Simpozijum Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije, Kladovo, 2-6. oktobar 2011., str. 24. /ISBN 978-86-87109-06-03/

 225. Knežević D., Aleksandra Yurievna Dragović, A. Mihailovich Kudryavtsev, Veselinka Zečević, Jelena Bošković, Nevena Đukić (2011): Povezanost proteina kodiranih sa GLI-lokusa i komponenti tehnološkog kvaliteta kod pšenice (Triticum aestivum L.). Zbornik apstrakata. IV Simpozijum Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije, Kladovo, 2-6. oktobar 2011., str. 16. /ISBN 978-86-87109-06-03/

 226. Bošković Jelena, Željana Prijić, Veselinka Zečević (2011): Upotreba molekularnih markera u selekciji na otpornost prema Puccinia triticina. Zbornik apstrakata. IV Simpozijum Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije, Kladovo, 2-6. oktobar 2011., str. 105. /ISBN 978-86-87109-06-03/

 227. Zečević Veselinka, Jelena Bošković, D. Knežević, Danica Mićanović (2011): Influence of amelioration of acid soil on physical grain quality properties of wheat. Proceedings of International scientific conference "Serbia facing the challenges of globalization and sustainable development". Megatrend University, Belgrade, November 25th 2011, pp. 289-293. /ISBN 978-86-7747-445-4/, COBISS.SR-ID 187614732

 228. Bošković Jelena, Veselinka Zečević, Željana Prijić, Dragana Vukašinović (2011): Ecological monitoring of genetically modified organisms. Proceedings of International scientific conference "Serbia facing the challenges of globalization and sustainable development". Megatrend University, Belgrade, November 25th 2011, 253-261. /ISBN 978-86-7747-445-4/, COBISS.SR-ID 187614732

 229. Prijić Željana, Jelena Bošković, Veselinka Zečević, Dragana Vukašinović (2011): Genetic and breeding for durable resistance to Puccinia triticina of wheat. Proceedings of International scientific conference "Serbia facing the challenges of globalization and sustainable development". Megatrend University, Belgrade, November 25th 2011, 323-328. /ISBN 978-86-7747-445-4/, COBISS.SR-ID 187614732

 230. Zečević Veselinka, Jelena Bošković, Desimir Knežević, Danica Mićanović (2012): The effect of fertilization and liming on some grain quality properties of wheat. Review on Agriculture and Rural Development. "Science for Rural Areas" XI. Wellmann International Scientific Conference, Hódmezővásárhely (Hungary), 10th May, 2012. Conference CD supplement, pp. 470-475. ISSN 2063-4803.

 231. Bošković Jelena, Veselinka Zečević, Tamara Galonja Coghill, Slobodan Milenković, Zdravko Hojka, Tibor Könyves, Gordana Dozet (2012): The importance of plant genetics resources in agroecosystem. Review on Agriculture and Rural Development. "Science for Rural Areas" XI. Wellmann International Scientific Conference, Hódmezővásárhely (Hungary), 10th May, 2012. Conference CD supplement, pp. 302-308. ISSN 2063-4803.

 232. Bošković Jelena, Veselinka Zečević, Tamara Galonja Coghill, Zdravko Hojka, Gordana Dozet, Lazar Ružičić, Dragana Vukašinović, Mirela Matković (2012): The influence of agricultural biotechnology on the quality of the environment. 2 nd International Symposium on Natural Resources Management. Proceedings, pp. 421-429. CIP 330.15 (082); 502.131(082). ISBN 978-76-7747-457-7. COBISS:SR-ID 190783756.

 233. Balijagić Jasmina, Radanović Dragoja, Antić Mladenović Svetlana, Crnobarac Jovan, Bošković Jelena, Zečević Veselinka, Dozet Gordana, Jovančević Miodrag (2012): Mineral content of autochthonous gentian, Gentiana lutea L., root from natural habitats in northern parts of Montenegro. Proceedings of the Seventh Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (Proceedings of the 7th CMAPSEEC), 27th - 31st May, 2012 Subotica, Republic of Serbia, CD edition, pp. 255-262. CIP 633.88(082)(0.034.2); 615.322:582(082)(0.034.2); 635.7(082)(0.034.2). ISBN: 978-86-83-141-16-6, COBISS. SR-ID 191007756.

 234. Knežević Desimir, Kovačević Vlado, Horvat Danijela, Đukić Nevena, Zečević Veselinka (2012): Rezervni proteini i osobine kvaliteta kod sorti pšenice (Triticum aestivum L.). Zbornik abstrakata sedmog naučno-stručnog simpozijuma iz selekcije i semenarstva Društva selekcionara i semenara Republike Srbije, Vršac, 30. maj 01. jun 2012. str. 4. ISBN 978-86-901937-6-9/ COBIS.SR-ID 191041804/

 235. Knežević Desimir, Aleksandar Paunović, Veselinka Zečević, Milomirka Madić, Jelica Živić, Miroljub Aksić, Miodrag Jelić (2012): Study of spikelets number per spike in winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.). I International Symposium and XVII Scientific Conference of Agronomists of Republika Srpska, Trebinje, 19-22. mart 2012., Book of Abstracts, pp. 137. ISBN: 978-99938-93-20-2. University of Banja Luka, Faculty of Agriculture and University of Ljubljana, Biotechnical Faculty.

 236. Arslanović Sanida, Veselinka Zečević, Jasmina Balijagić, Miodrag Jovančević, Mujo Vreva, Enver Fetić, Helga Čizmadija (2012): Ispitivanje uticaja organskih i mineralnih đubriva na prinos i kvalitet krompira sorte Kenebek. I međunarodni simpozijum i XVII naučno-stručno savjetovanje agronoma republike Srpske, Trebinje, 19-22. mart 2012. Zbornik sažetaka, str. 162. ISBN: 978-99938-93-20-2

 237. Vreva Mujo, Veselinka Zečević, Jasmina Balijagić, Miodrag Jovančević, Sanida Arslanović, Enver Fetić (2012): Uticaj lokaliteta i sorte na prinos zrna ekološki uzgajane heljde (Fagopyrum esculentum). I međunarodni simpozijum i XVII naučno-stručno savjetovanje agronoma republike Srpske, Trebinje, 19-22. mart 2012., Zbornik sažetaka, str. 190. ISBN:978-99938-93-20-2

 238. Mićanović Danica, Desimir Knežević, Veselinka Zečević (2012): Model za transfer znanja i tehnologija u privredu. Zbornik radova sa savetovanja "Pravne i infrastrukturne osnove za razvoj ekonomije zasnovane na znanju". Pravni fakultet, Kragujevac, 14-14. septembar 2012, str. 83-89. ISBN 978-86-7623-038-9. COBIS.SR-ID 193258508. UDK: 001:347.7

 239. Knežević Desimir, Veselinka Zečević, Svetislav Stamenković, Srđan Atanasijević, Božidar Milošević (2012): Variability of number of kernels per spike in wheat cultivars (Triticum aestivum L.). Journal of Central European Agriculture, 13(3), 608-614. DOI: 10.5513/JCEA01/13.3.1099

 240. Zečević Veselinka, Jelena Bošković, Desimir Knežević, Danica Mićanović, Mirjana Menkovska (2012): Investigation of grain protein content of winter triticale cultivars. V International Symposium of Livestock Production "Sustainable Livestock Production, Biotechnology and Food Safety", University "Ss Cyril and Methodius", Institute of Animal Science–Skopje, Republic of Macedonia, 5–7.09.2012. Book of Abstracts, pp. 108. ISBN 978-9989-9688-8-4.

 241. Knežević Desimir, Mirjana Menkovska, Veselinka Zečević, Danica Mićanović, Srđan Atanasijević, Dragica Zorić (2012): Improvement of cereal breeding. V International Symposium of Livestock Production "Sustainable Livestock Production, Biotechnology and Food Safety", University "Ss Cyril and Methodius", Institute of Animal Science–Skopje, Republic of Macedonia, 5–7.09.2012. Book of Abstracts, pp. 109. ISBN 978-9989-9688-8-4.

 242. Bošković Jelena, Tamara Galonja Coghill, Veselinka Zečević, Dragana Vukašinović, Mirela Matković (2012): Plant geentic resources as biodiversity factors in agroecosytems. XVI International Eco-Conference 26th- 29 th 2012. Safe Food. Ekološki pokret Novog Sada. Novi Sada, Serbia. Proceedings, pp. 135-143. CIP 63:502/504 (082); 631.147(082). ISBN 978-86-83177-46-2; COBISS.Sr-ID 273673479.

 243. Mićanović Danica, Veselinka Zečević (2012): Science and Economy. Tematic Proceedings. International Scientific Meeting-Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the danube region-Preservation of rural values. December, 6-8th 2012. pp. 189-205 (CD-ROM). ISBN 978-86-6269-018-0, COBISS.SR-ID 195237900. /M14/

 244. Bošković Jelena, Veselinka Zečević, Tamara Galonja-Coghill, Aleksandar Ivanc, Željana Prijić (2012): Uticaj genetskih modifikovanih biljaka na životnu sredinu. Izdavač: Univerzitet EDUCONS Fakulet za zaštitu životne sredine. Zbornik radova prvog naučnog skupa “Zaštita životne sredine” . Sremska Kamenica, 2012. CIP 502(082). ISBN 978-86-87785-35-9. COBISS:SR-ID 269464839. Str.59-65.

 245. Vreva Mujo, Veselinka Zečević, Jasmina Balijagić, M. Jovančević, Sanida Arslanović, Enver Fetić (2012): Agroznanje, vol. 13, br. 1, str. 317-324. UDK 63. ISSN 1512-6412.

 246. Mićanovic Danica, D Knežević, Veselinka Zečević (2012): Uloga transfera znanja na privredni razvoj. 3. Medjunarodni naučno-stručni skup - Tehnološke inovacije generator privrednog razvoja. Zbornik radova: Inovativnost i krativnost-generator privrednog razvoja, Banja Luka, 12. novembar, 2012, str. 41-49. ISBN: 978-99955-629-5-3. Organizatori: Privredna komora Republike Srpske i Savez pronalazača Republike Srpske.

 247. Zečević Veselinka, Jelena Bosković, Desimir Knežević, Danica Mićanović, Slobodan Milenković (2013): Influence of cultivar and growing season on quality properties of winter wheat (Triticum aestivum L.). African Journal of Agricultural Research, Vol. 8(21), pp. 2545-2550. DOI: 10.5897/AJAR11.2089. ISSN 1991-637X ©2013 Academic Journals. http://www.academicjournals.org/AJAR.

 248. Zečević Veselinka, Jelena Bošković, Desimir Knežević, Slobodan Milenković, Danica Mićanović (2013): Study of some spike characteristics in wheat (Triticum aestivum L.). 12th Wellmann international scientific conference, “New directions in agriculture and rural development”, Hódmezővásárhely (Hungary), 25th April, 2013. In: Review on Agriculture and Rural Development, vol. 2. (1), pp. 478-484. ISSN 2063-4803.

 249. Vreva Mujo, Veselinka Zečević, Jasmina Balijagić, M. Jovančević, Sanida Arslanović, Enver Fetić (2012): Agroznanje, vol. 13, br. 1, str. 317-324. UDK 63. ISSN 1512-6412.

 250. Knežević Desimir, Danijela Kondić, Aleksandar Paunović, Vlado Kovačević, Milomirka Madić, Veselinka Zečević, Sretenka Marković, Aleksandra Dragovič (2013): Varijabilnost osobina kvaliteta semena kod novih selekcija raži (Secale cereale L.). XVIII Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Agronomski fakultet, Čačak, Srbija, 15-16. mart 2013. godine. Zbornik radova, vol. 18 (20), str. 147-151. ISBN 978-86-87611-29-0.

 251. Bošković Jelena, Tamara Galonja Coghill, Veselinka Zečević, Zdravko Hojka, Slobodan Milenković, Branislav Miščević, Tibor Kenjveš (2013): Sustainable use of natural recources in function of agriculture development in the Republic of Serbia. 3rd International Symposium on Natural Resources Management. Faculty of Management, Zaječar, Megatrend University, Belgrade, Gamzigradska banja – Zaječar, 30-31.05.2013., Proceedings / Third International Symposium on Natural Resources Management, pp.139 145. ISBN: 978-86-7747-486-7.

 252. Đukić Nevena, Dragica Zorić, Veselinka Zečević, Jasmina Knežević, Andrej Šekularac (2013): Contents of amino acids in various cultivars of barley (Hordeum vulgare L.). 12th Alps-Adria Scientific Workshop, 18-23 March, 2013 Opatija, Doberdò and Venezia-Croatia and Italy. Növénytermelés (Plant Production), Vol. 62 (CD Suppl.), pp. 43-46. DOI:10.12666/Novenyterm.62.2013.suppl. ISSN:0546-8191 (Print); 2060-8543 (Online). Hungarian Academy of Sciences.

 253. Knežević Desimir, Aleksandra Yu. Dragovič, Veselinka Zečević, Danica Mićanović, Danijela Kondić (2013): II International symposium and XVIII scientific conference of agronomists of Republic of Srpska. March 26– 29, 2013, Trebinje, Bosnia and Herzegovina, Book of Abstracts. pp. 168.

 254. Knežević, D., Yu Dragovič, A., Zečević Veselinka, Branković, G. (2013): Sadržaj aminokiselina u zrnu genotipova jarog ječma (Hordeum vulgare L.). VI Simpozijum sa međunarodnim učešćem "Inovacije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji", 17-18. oktobar 2013, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultete, Zemun, Zbornik izvoda, str. 88-89. ISBN 978-86-7834-189-2; COBISS.SR-ID201877516.

 255. Bošković Jelena, Zečević Veselinka, Galonja Coghill Tamara, Matković Mirela, Trkulja Nenad, Vukašinović Dragana (2013): Assessing ecological aspects of biosaffety of genetically modified crops to environment. Acta Agriculturae Serbica, vol. 18, 36, 143-167.1Review paper; UDC: 502/504:[604.6:582; ID: 203793420.

 256. Milenković Slobodan, Veselinka Zečević, Jelena Bošković (2013): Integrated pest management in organic cereal production. HUSRB/1002/214/045 "Bio Cereal". The Programm is co-financed bz the Eurppean Union. Good neighbours creating future. Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme. HUSRB/1002/214/045 "Biocereal". Iprovement of cereals for conventional production and biofarming. Editors: Dr Jelena Bošković , full professor, Project menager Partner 2 i Dr Tibor Kenjveš asssociate professor Project coordinator. P.3-4.

 257. Berenji Janoš, Vladimir Sikora, Jelena Bošković, Veselinka Zečević (2013): Organic production of Cereals and pseudocereaals. The Programm is co-financed bz the Eurppean Union. Good neighbours creating future. Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme. HUSRB/1002/214/045 "Biocereal". Iprovement of cereals for conventional production and biofarming. Editors: Dr Jelena Bošković , full professor, Project menager Partner 2 i Dr Tibor Kenjveš asssociate professor Project coordinator. P. 5-6.

 258. Zečević Veselinka, Jelena Bosković, Desimir Knezević, Danica Mićanović (2014): Effect of seeding rate on grain quality of winter wheat. Chilean Journal of Agricultural Research, vol. 74 (1), 23-28.

 259. Balijagić Jasmina, D. Radanović, J. Crnobarac, Veselinka Zečević, Gordana Dozet, I. Mujanović, M. Jovančević (2014): Weight of root of annual and biennial seedlings of genitian (Genitiana lutea L.) grown in natural conditions in the north of Montenegro. Book of Abstracts – CMAPSEEC (Conference of Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries), 19-22 May 2014. Durres, Albania, pp. 284.

 260. Knežević Desimir, Veselinka Zečević, Aleksandar Paunović, Zoran Broćić, Milomirka Madić (2014): Тransgeni organizmi-biotehnološka moć. XIX Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Agronomski fakultet, Čačak, Srbija, 07-08. mart 2014. godine. Zbornik radova, vol. 19 (21), 31-40.

 261. Knežević, D., Veselinka Zečević, Danijela Kondić, Sretenka Marković, A. Šekularac (2014): Genetic and phenotypic variability of grain mass per spike in wheat under different dose of nitrogen nutrition. Balkan Agriculture Congress (AGRIBALKAN), 8-10 September 2014, Trakya University in Edirne,Turkey. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences (Special Issue: 1, 805-810). ISSN: 2148-3647, http://www.turkjans.com/yil-2014-sepecial-issue-1

 262. Mićanović Danica, Veselinka Zečević, Desimir Knežević, Anka Vojvodić (2015): The role of knowledge for improving the agricultural sector. Invitation lecture. Proceedings of the Science Conference with international participations "Serbia towards EU-MAK 2015". Kopaonik, January 30-31st 2015. CD issue, pp. 18-26, ISBN 978-86-85985-25-6, UDK 341.217.02 (4-672EU:497.11) (082), COBISS SR-ID 212866316.

 263. Knežević Desimir, Aleksandar Paunović, Danijela Kondić, Milomirka Madić, Veselinka Zečević, Sretenka Srdić, Dragana Rajković (2015): Implikacije oplemenjivanja biljaka u proizvodnji hrane. XX Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem. Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet u Čačku, 13-14. mart 2015. Zbornik radova, vol. 20 (22): 89-98. ISBN 978-86-87611-35-1. Organizator: Agronomski fakultet, Čačak.

 264. Matković, M., Bošković, J., Zečević, Veselinka, Knežević, D., Đurić, N. (2015): Influence of genotype on yeald and quality components of durum wheat in organic production. Fifth International syposium on natural resources management. May 23rd, Faculty of menagment Zaječar, Republic of Serbia. Zaječar, 2015. P. 17-22.

 265. Mićanović Danica, Veselinka Zečević, Desimir Knežević, Snježana Glumac (2015): Innovation in the role of economic development. Proceedings of the International Confference, WBCInno 2015. International Conference, September 18th 2015. Novi Sad, Serbia, pp. 41-45. ISBN 978-86-4990203-9, COBISS.SR-ID 299306247.

 266. Knežević, Desimir, Nikola Stevanović, Veselinka Zečević, Milica Zelenika, Mirela Matković (2015): Germination of maize hybrids seed stored after harvest. 6th International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym”, Jahorina, 15-18 October, 2015, Republic of Srpska. CIP 631(048.3)(0.034.2); COBISS.RS-ID 5380632; ISBN 978-99976-632-1-4.

 267. Knežević D., Radosavac A., Mićanović D., Zečević Veselinka (2015): Global trends of food production. IV International Symposium and XX Scientific-Professional Conference of Agronomists of Republic of Srpska, Bijeljina, 02-06. 03.2015., pp. 176. ISBN 978-99938-93-30-1; COBISS.RS-ID 4836632; UDK 631(048.3)(0.034.2).

 268. Knežević Desimir, Anja Rosandić, Adriana Radosavac, Veselinka Zečević, Milica Zelenika (2015): Effects of environment on optimizing nitrogen nutrition on content of first-class seeds in winter barley cultivars (Hordeum vulgare L.). International Journal of Advanced Research (2015), Volume 3, Issue 7, p:762-767. ISSN 2320-5407

 269. Jauković Marko, Veselinka Zečević, Jelena Bošković, Tanja Nikić, Lidija Prodanović, and Nela Samailović (2015): Effect of Dilute Alkaline Steeping on Mold Contamination, Toxicity, and Quality Parameters of Buckwheat Malt. Journal of the American Society of Brewing Chemists (J. Am. Soc. Brew. Chem.) 73(4): 357-361. http://dx.doi.org/10.1094/ASBCJ-2015-0823-01

 270. Zečević Veselinka, Mirela Matković, Sofija Petrović, Miodrag Dimitrijević, Desimir Knežević (2016): Stability of spike weight and grain weight per spike of different wheat genotypes. Book of Proceedings, VII International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym”, Jahorina, October 06-09, 2016, Bosnia and Herzegovina, pp. 587-593. ISBN: 978-99976-632-7-6, COBISS.RS-ID 6216984, http://www.agrosym.rs.ba

 271. Knežević Desimir, Branković Gordana, Kondić Danijela, Srdić Sretenka, Zečević Veselinka, Matković Mirela, Atanasijević Srđan (2016): Variability of grain mass per spike in cultivars of triticale (X Triticosecale Wittm.). Book of Proceedings, VII International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym”, Jahorina, October 06-09, 2016, Bosnia and Herzegovina, pp. 1299-1305. ISBN: 978-99976-632-7-6, COBISS.RS-ID 6216984, http://www.agrosym.rs.ba

 272. Luković Kristina, Milivoje Milovanović, Veselinka Zečević, Slaven Prodanović, Kamenko Bratković (2016): Effect of growing seasons on some quality properties of winter wheat genotypes. Book of Proceedings, VII International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym”, Jahorina, October 06-09, 2016, Bosnia and Herzegovina, pp. 821-826. ISBN: 978-99976-632-7-6, COBISS.RS-ID 6216984, http://www.agrosym.rs.ba

 273. Bošković Jelenа, Hojka Zdravko, Zečević Veselinka, Prodanović Radivoje, Vukić Milica (2016): Significant resources of sustainable agriculture and organic food production system in Serbia. Acta Agriculturae Serbica, vol. 21 (41): 65-85. ISSN: 0354-9542, UDC: 631.147(497.11) 502.131.1:63(497.11). COBISS.SR-ID: 227892748

 274. Luković, Kristina, Zečević Veselinka, Prodanović Slaven, Milovanović Milivoje, Milivojević Jelena (2016): Uticaj ekoloških faktora i genotipa na kvalitet ozime pšenice. Zbornik naučnih radova (Radovi sa XXX Savetovanja agronoma, veterinara, tehnologa i agroekonomista), vol. 22 (1-2): 59-65.

 275. Knežević Desimir, Danica Mićanović, Veselinka Zečević, Snežana Branković (2016): Ecological principles in agriculture. Proceedings of the Science Conference with international participations „Western Balkan and Europe”,. Kopaonik, January 29-30st 2016; pp. 516-522, ISBN 978-86-80510-00-2, UDK 338.48-44(497-22), COBISS SR-ID 221062924 , Milan Jovičić, Etno centar Gegula, Kraljevo.

 276. Mićanović Danica, Zečević Veselinka, Knežević Desimir (2016): Science and agriculture. Proceedings of the Science Conference with international participations „Western Balkan and Europe”,. Kopaonik, January 29-30. 2016; pp. 521-522, ISBN 978-86-80510-00-2, UDK 338.48-44(497-22) (082), COBISS SR-ID221062924 , Milan Jovičić, Etno centar Gegula, Kraljevo.

 277. Marinković Suzana, Zečević Veselinka, Marjanović Jeromela Ana, Jocković Milan (2016): Stabilnost i varijabilnost prinosa semena, sadržaja ulja i prinosa ulja kod uljane repice (Brassica napus L.). U: Ivetić V, Mladenović Drinić S (ur.) Knjiga apstrakata. V Simpozijum Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva Genetičara Srbije, 27-31. maj, 2016, Kladovo, str. 107. ISBN: 978-86-87109-12-4.

 278. Torbica Aleksandra, Drašković Milana, Tomić Jelena, Dodig Dejan, Bošković Jelenа, Zečević Veselinka (2016): Utilization of Mixolab for assessment of Durum wheat quality dependent on climatic factors. Journal of Cereal Science. ISSN: 0733-5210. http://doi:10.1016/j.jcs.2016.04.012. (Agriculture 30/76, IF 2.092) Publ. Elsevier.

 279. Luković Kristina, Veselinka Zečević, Slaven Prodanović, Jelena Milivojević, Vera Đekić (2017): Effect of growing season and genotype on winter wheat quality. Book of Proceedings, VIII International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2017”, Jahorina, October 05-08, 2017, Bosnia and Herzegovina, pp. 536-542. UDC: 631(082). ISBN: 978-99976-718-1-3

 280. Knežević Desimir, Veselinka Zečević, Danica Mićanović, Mirjana Menkovska, Snježana Glumac (2017): Effect of environment to wheat quality properties. Twelfth International Scientific Conference "Knowledge whithout borders", 30.3-2.4. 2017, Vrnjacka Banja, Serbia. International Journal KNOWLEDGE, Institute of Knowledge Management, Skopje, Macedonia, vol. 16.4: 1655-1660. ISSN: 1857-923X

 281. Balijagić, J., Bošković, J., Crnobarac, J., Zečević, V., Radanović, D., Dozet, G., Jovančević, M. (2017): Morpho – physiological characteristics of gentian (Gentiana lutea L.) genotype seedlings from natural populations in Montenegro. Agriculture & Forestry, Montenegro, vol. 63(1): 159-167. DOI: 10.17707/AgricultForest.63.1.19 , ISSN: 0554-5579 (Printed) EISSN: 1800-6492 (Online)

 282. Micanović Danica, Desimir Knezević, Veselinka Zecević (2017): Effects of model in agriculture. Proceedings of the 4th International Science Conference of Agribusiness MAK 2017, „European Road” IPARD 2015-2020. Kopaonik, January 27-28th 2017; pp. 60-69, ISBN 978-86-80510-01-9, COBISS SR-ID 228918028, Milan Jovičić, Etno centar Gegula, Kraljevo.

 283. Knežević Desimir, Aleksandar Paunović, Mirjana Menkovska, Pavle Mašković, Danijela Kondić, Milica Zelenika, Milomirka Madić, Veselinka Zečević (2017): Proteini glutena – determinanta kvaliteta pšenice . “XXII Savetovanje o biotehnologiji” Čačak, 10 - 11. Mart 2017. godine. Zbornik radova, Knjiga 1, 17-22. ISBN 978-86-87611-48-1; ISBN 978-86-87611-49-8 (niz). http://www.afc.kg.ac.rs/files/data/sb/zbornik/Zbornik_radova_Knjiga_1-SB_2017.pdf

 284. Knežević, D., Zečević, V., Paunović, A., Srdić, S., Radosavac, A., Matković, M. (2017): Variability of plant height in cultivars of triticale (X Triticosecale Wittm.). 6th International Symposium on Agricultural Sciences "AgroReS 2017", February 27 – March 2, 2017; Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, pp. 109.

 285. Jauković M. Marko, Veselinka M. Zečević, Slavica Ž. Stanković, Vesna S. Krnjaja, Tanja S. Nikić, Stanislava M. Bailović, Jelena I. Tadić (2017): Effect of Dilute Alkaline Steeping on Mould Contamination, Toxicity and Nutritive value of Maize malt. Journal of the American Society of Brewing Chemists. http://dx.doi.org/10.1094/ASBCJ-2017-4043-01

 286. Jauković Marko, Zečević Veselinka, Stanković Slavica, Krnjaja Vesna (2017): Presence of deoxynivalenol in wheat milling products in Serbia during 2016–2017. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke / Matica Srpska J. Nat. Sci. Novi Sad, № 133, 57-62. UDC 633.11:551.571(497.11)”2016/2017”, https://doi.org/10.2298/ZMSPN1733057J

 287. Matković Stojšin, Mirela, Zečević, Veselinka, Petrović, Sofija, Dimitrijević, M., Banjac, B., Mićanović, Danica, Knežević, D. (2018): Variability and path analysis for yield components of different wheat genotypes. 9th International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2018”, Proceedings, Jahorina, 4-7th October 2018, University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, Republic of Srpska, 372-377. CIP: 631(082); ISBN 978-99976-718-8-2COBISS.RS-ID 7815448;http://agrosym.ues.rs.ba/agrosym/agrosym_2018/BOOK_OF_PROCEEDINGS_2018_FINAL.pdf

 288. Knežević, D., Zečević, Veselinka, Branković, Gordana, Kondić, Danijela, Matković Stojšin, Mirela, Srdić, Sretenka, Urošević, D. (2018): Variability of length of spike and number of spikelets per spike in wheat (Triticum aestivum L.). 9th International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2018”, Proceedings, Jahorina, 4-7th October 2018, University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, Republic of Srpska, 673-677. CIP: 631(082); ISBN 978-99976-718-8-2COBISS.RS-ID 7815448; http://agrosym.ues.rs.ba/agrosym/agrosym_2018/BOOK_OF_PROCEEDINGS_2018_FINAL.pdf

 289. Knežević Desimir, Veselinka Zečević, Dušan Urošević, Mirela Matković, Danica Mićanović (2018): Variability of seed number and seed mass per spike in wheat (Triticum aestivum L.). Abstract Book- 17th Alps-Adria Scientific Workshop, 9th -14th April 2018, Hnanice, Czech Republic. pp. 68-69. http://www.alpsadria.hu/wp-content/uploads/2013/11//Absract-book_17thAASW.pdf

 290. Urošević Dušan, Veselinka Zečević, Danica Mićanović, Adriana Radosavac, Danijela Kondić, Mirela Matković, Vlado Kovačević, Gordana Dozet, Desimir Knežević (2018): Variability of tillering potential in wheat (Triticum aestivum L). Book of abstracts. 7th International Symposium on Agricultural Sciences "AgroRes 2018", February 28 – March 2, 2018; Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, pp. 66.

 291. Knežević Desimir, Aleksandra Yu. Novoselskaya Dragovich, Aleksandr Kudryavcev, Danijela Kondić, Gordana Branković, Sretenka Srdić, Veselinka Zečević (2018): Allelic composition of HMW-glutenin protein and their relationship with quality of wheat. Agrofor International Journal, 3(2), 14-21. 10.7251/AGRENG1802014K; UDC 633.11:664.236; ISSN: 2490-3434(Printed); http://agrofor.ues.rs.ba/paper.php?id=185

 292. Matković Stojšin, Mirela, Zečević, Veselinka, Knežević, D., Bošković, Jelena, Mićanović, Danica (2018): Variability, AMMI and cluster analysis for quality components of different wheat genotypes. Agrofor International Journal, 3(2), 65-72. 10.7251/AGRENG 1802065M; UDC: 633.11:757.2; ISSN: 2490-3434(Printed); http://agrofor.ues.rs.ba/paper.php?id=191

 293. Knežević Desimir, Aleksandar Paunović, Pavle Mašković, Mirjana Menkovska, Danijela Kondić, Milica Zelenika, Milomirka Madić, Vesna Đurović, Veselinka Zečević (2018): Analiza protein u semenu pšenice (Triticum aestivum L.). XXIII Savetovanje o biotehnologiji, Čačak, Agronomski fakultet, 09-10. mart 2018. godine. Zbornik radova, str. 63-69. ISBN: 978-86-87611-55-9.

 294. Zečević Veselinka, Slobodan Milenković, Mirela Matković, Danica Mićanović, Marko Jauković, Kristina Luković, Jelena Bošković (2018): Fenotipska varijabilnost osobina klasa krupnika (Triticum spelta L.) u organskoj proizvodnji. Prvi domaći naučno stručni skup, Održiva primarna poljoprivredna proizvodnja u Srbiji-stanje, mogućnosti, ograničenja i šanse, Megatrend univerzitet Beograd, Fakultet za biofarming, Bačka Topola, 26. oktobar, 2018., Zbornik radova, str. 45-52. ISBN 978-86-7747-595-6, UDC: 631.147(082)(0.034.2), COBISS.SR-ID 268761356

 295. Matković Stojšin Mirela, Veselinka Zečević, Jelena Bošković, Desimir Knežević (2018): Kreiranje selekcionog modela za poboljšanje mase zrna po biljci kod hlebne pšenice (Triticum aestivum L.). Prvi domaći naučno stručni skup, Održiva primarna poljoprivredna proizvodnja u Srbiji-stanje, mogućnosti, ograničenja i šanse, Megatrend univerzitet Beograd, Fakultet za biofarming, Bačka Topola, 26. oktobar, 2018., Zbornik radova, str. 188-194. ISBN 978-86-7747-595-6, UDC: 631.147(082)(0.034.2), COBISS.SR-ID 268761356

 296. Knežević Desimir, Danica Mićanović, Mirela Matković, Veselinka Zečević, Gorica Cvijanović (2018): Ograničenja i potencijali oplemenjivanja pšenice (Triticum aestivum L.). Prvi domaći naučno stručni skup, Održiva primarna poljoprivredna proizvodnja u Srbiji-stanje, mogućnosti, ograničenja i šanse, Megatrend univerzitet Beograd, Fakultet za biofarming, Bačka Topola, 26. oktobar, 2018., Zbornik radova, str. 100-107. ISBN 978-86-7747-595-6, UDC: 631.147(082)(0.034.2), COBISS.SR-ID 268761356

 297. Matković Stojšin Mirela, Veselinka Zečević, Sofija Petrović, Miodrag Dimitrijević, Borislav Banjac, Jelena Bošković, Danica Mićanović (2018): AMMI-biplot analiza genotipova pšenice za broj zrna po klasu i masu zrna po klasu u različitim uslovima sredine. Knjiga apstrakata VI Simpozijuma Sekcije za oplemenjivanje organizama i IX Simpozijum Društva selekcionera i semenara, Vrnjačka Banja, 7-11. maj 2018, str. 83-84, ISSN: 978-86-87109-14-8

 298. Knežević Desimir, Nevena Đukić, Stefan Marković, Aleksandar Paunović, Danica Mićanović, Milomirka Madić, Veselinka Zečević (2018): Varijabilnost kompozicije Glu-1alela kod genotipova pšenice (Triticum aestivum L.). Knjiga apstrakata VI Simpozijuma Sekcije za oplemenjivanje organizama i IX Simpozijum Društva selekcionera i semenara, Vrnjačka Banja, 7-11. maj 2018, str. 57-58. ISSN: 978-86-87109-14-8

 299. Zečević Veselinka, Jelena Bošković, Slobodan Milenković, Mirela Matković Stojšin, Jasmina Balijagić, Nevena Đukić, Desimir Knežević (2018): Phenotypic variability of yield components of Triticum spelta in organic production. Agriculture & Forestry, Podgorica, Vol. 64 Issue 3: 71-78, ISSN: 0554-5579, DOI: 10.17707/AgricultForest.64.3.06, http://www.agricultforest.ac.me/paper.php?id=2799

 300. Đurić Nenad, Slaven Prodanović, Gordana Branković, Vera Djekić, Gorica Cvijanović, Sladjana Zilić, Vesna Dragičević, Veselinka Zečević, Gordana Dozet (2018): Correlation-Regression Analysis of Morphological-Production Traits of Wheat Varieties. Romanian Biotechnological Letters, vol. 23, No. 2, 13457-13465. ISSN 1224-5984, DOI: 10.26327/RBL2017.71 https://doi.org/10.26327/RBL2017.71

 301. Matković Stojšin Mirela, Veselinka Zečević, Sofija Petrović, Miodrag Dimitrijević, Danica Mićanović, Borislav Banjac, Desimir Knežević (2018): Variability, correlation, path analysis and stepwise regression for yield components of different wheat genotypes. Genetika, vol. 50, No 3, 817-828. UDC 575.633.11, https://doi.org/10.2298/GENSR1803817M

 302. Knežević Desimir, Aleksandar Paunović, Veselinka Zečević, Dušan Urošević, Danijela Kondić, Danica Mićanović, Jelica Živić, Milomirka Madić, Vesna Đurović, Sretenka Srdić, Vlado Kovačević (2019): Varijabilnost mase klasa sorti ozime pšenice (Triticum aestivum L.). XXIV Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Agronomski fakultet u Čačku, 15 - 16. mart 2019. godine, Zbornik radova, knjiga 1, str. 37-44. http://afc.edu.rs/files/data/sb/zbornik/Zbornik_radova1-_SB2019.pdf

 303. Knežević Desimir, Danijela Kondić, Adriana Radosavac, Veselinka Zečević, Dušan Urošević, Danica Mićanović, Vlado Kovačević (2019): Variation of biological and economic yield in wheat cultivars (Triticum aestivum L.). Abstract book of the 18th Alps-Adria Scientific Workshop, Cattolica, Italy – 1st - 6th April, 2019, pp. 96-97. DOI: 10.34116/NTI.2019.AA.39 , Online ISBN 978-963-269-818-2

 304. Smetanska Iryna, Jasmina Balijagić, Veselinka Zečević, Larisa Rener, Irfan Mujanović, Slađana Savić (2019): Determination the content of chlorophyll a, chlorophyll b and carotenoids in different plant species. Book of abstracts. 8th International Symposium on Agricultural Sciences "AgroRes 2019", May 16-18, 2019; Trebinje, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, pp. 92.

 305. Knežević Desimir, Dušan Urošević, Veselinka Zečević, Danica Mićanović, Danijela Kondić, Adriana Radosavac, Sretenka Srdić, Jelica Živić (2019): Variability of harvest index in wheat (Triticum aestivum L.). Book of abstracts. 8th International Symposium on Agricultural Sciences "AgroRes 2019", May 16-18, 2019; Trebinje, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, pp. 72.

 306. Balijagić Jasmina, Aleksandra Despotović, Veselinka Zečević, Ranko Prenkić, Irfan Mujanović, Ajsela Spahić (2019): Germination of seeds of calendula (Calendula officinalis L.) in ecological conditions of Polimlje, Montenegro. Book of abstracts. 8th International Symposium on Agricultural Sciences "AgroRes 2019", May 16-18, 2019; Trebinje, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, pp. 118.

 307. Knezević Desimir, Danica Mićanović, Veselinka Zečević, Gordana Branković, Danijela Kondić, Adriana Radosavac, Mirela Matković Stojšin, Sretenka Srdić, Srdjan Atanasijević, Dušan Urošević (2019): Variability of length of spike and number of spikelets per spike in wheat (Triticum aestivum L.). X International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2019”, Proceedings, Jahorina, 03-06 October 2019, University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, Republic of Srpska, pp. 295-299.

 308. Jauković M. Marko, Veselinka M. Zečević, Milica J. Nikolić (2019): Presence of deoxynivalenol in bread in Serbia during 2018-2019. X International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2019”, Proceedings, Jahorina, 03-06 October 2019, University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, Republic of Srpska, pp. 966-969.

 309. Grčak Milosav, Dragan Grčak, Vesna Ţupunski, Radivoje Jevtić, Mirjana Lalošević, Adriana Radosavac, Danijela Kondić, Jelica Ţivić, Aleksandar Paunović, Veselinka Zečević, Danica Mićanović, Desimir Knežević (2019): Effect of cereals + pea intercropping on spike index of spring wheat, triticale, oat and pods index of pea. Acta agriculturae Serbica, vol. 24, iss.48, pp. 167-180. doi: 10.5937/AASer1948167G

 310. Luković Kristina, Veselinka Zečević, Milivoje Milovanović, Vera Rajičić, Vladimir Perišić, Marko Jauković (2020): Uticaj količine i rasporeda padavina na osobine tehnološkog kvaliteta različitih genotipova pšenice. XXV Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Agronomski fakultet u Čačku, 13 - 14. mart 2020. godine, Zbornik radova, knjiga 2, str. 355-361. https://afc.kg.ac.rs/files/data/sb/zbornik/Zbornik%20radova%20-%20SB2020%20-%202a.pdf

 311. Knežević Desimir, Dušan Urošević, Aleksandar Paunović, Danijela Kondić, Vesna Đurović, Jelica Živić, Mirela Matković, Adriana Radosavac, Milomirka Madić, Veselinka Zečević (2020): Variability of stem height in wheat (Triticum aestivum L.). XI International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2020”, Proceedings, Jahorina, 08-09 October 2020, University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, Republic of Srpska, 325-329.

 312. Knežević Desimir, Artiona Laze, Aleksandar Paunović, Vesna Djurović, Nevena Đukić, Danijela Valjarević, Danijela Kondić, Danica Mićanović, Jelica Živić, Veselinka Zečević (2020): Approaches in cereal breeding. Acta agriculturae Serbica, vol. 25, iss.50, pp. 179-186. UDC 631.52/.53. ISSN 0354-9542 (printed), ISSN 2560-3140 (online), doi: 10.5937/AASer2050179K http://www.afc.kg.ac.rs/files/data/acta/50/13._AAS_332-20_Knezevic_et_al.pdf

 313. Balijagić Jasmina, Zečević Veselinka, Mujanović Irfan, Vreva Mujo, Arslanović Sanida (2020): Quality of marigold (Calendulae flos) in environmental conditions of Nothern Montenegro. GEA International (Geo Eco-Eco Agro) Conference , 28-31 May 2020, Montenegro. Book of Abstracts, pp. 149.

 314. Luković Kristina, Prodanović Slaven, Perišić Vladimir, Milovanović Milivoje, Perišić Vesna, Rajičić Vera, Zečević Veselinka (2020): Multivariate analysis of morphological traits and the most important productive traits of wheat in extreme wet conditions. Applied Ecology and Environmental Research 18(4): 5857-5871. http://www.aloki.hu ● ISSN 1589 1623 (Print) ● ISSN1785 0037 (Online) DOI: http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1804_58575871

 315. Luković Kristina, Veselinka Zečević, Vladimir Perišić, Milivoje Milovanović, Kamenko Bratković, Vera Rajičić, , (2021): Stabilnost prinosa zrna linija pšenice Centra za strna žita Kragujevac. XXVI Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Agronomski fakultet u Čačku, 12 - 13. mart 2021. godine, Zbornik radova, str. 67-72. ISBN 978-86-87611-80-1, DOI: 10.46793/SBT26.067L. https://drive.google.com/file/d/1NgW2XIQ_LvR8F4WmW9i_2TvX_8DCAzTy/view

Reference (radovi u bazi WOS):
 1. Đukić Nevena, D. Knežević, Veselinka Zečević (2008): Genetic determination of technological quality in Triticum durum. Periodicum Biologorum, 110, 3, 285-289.
 2. Zečević Veselinka, D. Knežević, Jelena Bošković, Milomirka Madić (2009): Effect of genotype and enviroment on wheat quality. Genetika, vol. 41 (3), 247-253.
 3. Madić Milomirka, Knežević D., Zečević Veselinka (2009): Inheritance of stem height and second-internode length in barley hybrids. Genetika, Belgrade, 41, 3, 229-236.
 4. Zečević Veselinka, D. Knežević, Jelena Bošković, Danica Mićanović, Gordana Dozet (2010): Effect of nitrogen fertilization on winter wheat quality. Cereal Research Communications. Vol. 38/2, pp.243-249.
 5. Zečević Veselinka, Jelena Bošković, M. Dimitrijević, Sofija Petrović (2010): Genetic and phenotypic variability of yield components in wheat (Triticum aestivum L.). Bulgarian J. Agric. Sci., Vol. 16, 4, 422-428.
 6. Zečević Veselinka, Jelena Bošković, D. Knežević, S. Milenković (2010): Effect of nitrogen and ecological factors on quality of winter triticale cultivars. Genetika, Belgarde, vol. 42, No. 3, 465-474.
 7. Petrović Sofija, M. Dimitrijević, M. Belić, B. Banajc, Jelena Bošković, Veselinka Zečević, B. Pejić (2010): The variation of yield components in wheat (Triticum aestivum L.) in response to stressful growing conditions of alkaline soil. Genetika, vol. 42, 3, 545-555.
 8. Dimitrijević M., D. Knežević, Sofija Petrović, Veselinka Zečević, Jelena Bošković, M. Belić, B. Pejić, B. Banjac (2011): Stability of yield components in wheat (Triticum aestivum L.) Genetika, vol. 43, iss. 1, pp. 29-39.
 9. Dozet Gordana, Jelena Bošković, Tamara Galonja Coghill, Veselinka Zečević, Gorica Cvijanović, D. Jovićević, V. Djukić (2011): Effect of genotype and pre-sowing fertilization on yield of garden pea. Genetika, vol. 43, Vol. 2, 229-238.
 10. Zečević Veselinka, Jelena Bošković, Desimir Knežević, Danica Micanović (2014): Effect of seeding rate on grain quality of winter wheat. Chilean Journal of Agricultural Research, vol. 74 (1), 23-28. (ISSN: 0718-5820 Print and 0718-5839 Online); DOI:10.4067/S0718-58392014000100004
 11. Jauković Marko, Veselinka Zečević, Jelena Bošković, Tanja Nikić, Lidija Prodanović, and Nela Samailović (2015): Effect of Dilute Alkaline Steeping on Mold Contamination, Toxicity, and Quality Parameters of Buckwheat Malt. Journal of the American Society of Brewing Chemists (J. Am. Soc. Brew. Chem.) 73(4): 357-361. http://dx.doi.org/10.1094/ASBCJ-2015-0823-01
 12. Torbica Aleksandra, Drašković Milana, Tomić Jelena, Dodig Dejan, Bošković Jelenа, Zečević Veselinka (2016): Utilization of Mixolab for assessment of Durum wheat quality dependent on climatic factors. Journal of Cereal Science. ISSN: 0733-5210. http://doi:10.1016/j.jcs.2016.04.012. (Agriculture 30/76, IF 2.092) Publ. Elsevier.
 13. Jauković M. Marko, Veselinka M. Zečević, Slavica Ž. Stanković, Vesna S. Krnjaja, Tanja S. Nikić, Stanislava M. Bailović, Jelena I. Tadić (2017): Effect of Dilute Alkaline Steeping on Mould Contamination, Toxicity and Nutritive value of Maize malt. Journal of the American Society of Brewing Chemists. http://dx.doi.org/10.1094/ASBCJ-2017-4043-01
 14. Đurić Nenad, Slaven Prodanović, Gordana Branković, Vera Djekić, Gorica Cvijanović, Sladjana Zilić, Vesna Dragičević, Veselinka Zečević, Gordana Dozet (2018): Correlation-Regression Analysis of Morphological-Production Traits of Wheat Varieties. Romanian Biotechnological Letters, vol. 23, No. 2, 13457-13465. ISSN 1224-5984, DOI: 10.26327/RBL2017.71 https://doi.org/10.26327/RBL2017.71
 15. Matković Stojšin Mirela, Veselinka Zečević, Sofija Petrović, Miodrag Dimitrijević, Danica Mićanović, Borislav Banjac, Desimir Knežević (2018): Variability, correlation, path analysis and stepwise regression for yield components of different wheat genotypes. Genetika, vol. 50, No 3, 817-828. UDC 575.633.11, https://doi.org/10.2298/GENSR1803817M
 16. Luković Kristina, Prodanović Slaven, Perišić Vladimir, Milovanović Milivoje, Perišić Vesna, Rajičić Vera, Zečević Veselinka (2020): Multivariate analysis of morphological traits and the most important productive traits of wheat in extreme wet conditions. Applied Ecology and Environmental Research 18(4): 5857-5871. http://www.aloki.hu ● ISSN 1589 1623 (Print) ● ISSN1785 0037 (Online) DOI: http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1804_58575871
Projekti:
 1. Istraživanja strnih žita u cilju povećanja genetskog potencijala rodnosti i kvaliteta i daljeg unapređenja proizvodnje (Republički fond za nauku R. Srbije, 1986-1990), rukovodila projektnim zadatkom: Ispitivanje kvaliteta zrna i brašna novih linija pšenice.
 2. Ispitivanja u cilju dobijanja novih genotipova strnih žita poboljšane rodnosti i kvaliteta i uvođenje novih tehnologija za njihovu proizvodnju (Republički fond za nauku R. Srbije, 1991-1993), rukovodila projektnim zadatkom: Proučavanje kvaliteta zrna i brašna novih linija pšenice.
 3. Genetička, fiziološka i ekološka istraživanja strnih žita, potprojekat E.1201A (Republički fond za nauku R. Srbije, 1991-1995) ), rukovodila projektnim zadatkom: Nasleđivanje komponenti kvaliteta kod pšenice.
 4. Razvoj savremenih tehnologija gajenja strnih žita, potprojekat S.4.02.37.435. (Republički fond za nauku R. Srbije, 1993-1996), rukovodila projektnim zadatkom: Mogućnost korišćenja mešavina pšenice, raži i tritikalea za proizvodnju hleba za posebne namene.
 5. Agrobiološka, biohemijska i ekofiziološka istraživanja u ratarstvu, povrtarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu, 12.E.05, potprojekat “Determinacija i mapiranje gena kod poljoprivrednih biljaka“ (Republički fond za nauku R. Srbije, 1996-2000), rukovodila projektnim zadatkom: Utvrđivanje polimorfnosti gena i genetičke divergentnosti genotipova strnih žita. U okviru istog projekta, a na potprojektu “Proučavanje i iskorišćavanje genetičkih resursa strnih žita“, rukovodila projektnim zadatkom: Proučavanje genetičke varijabilnosti parametara kvaliteta strnih žita.
 6. Unapređenje proizvodnje strnih žita - EVB: S.4.18.39.0109, potprojekat: Stvaranje i iskorišćavanje novih sorti uz racionalizaciju tehnologije gajenja strnih žita (Republički fond za nauku R. Srbije, 1998-2000), rukovodila projektnim zadatkom: Oplemenjivanje i stvaranje novih sorti strnih žita visokog tehnološkog kvaliteta.
 7. Varijabilnost glijadinskih alela kod domaćih sorti pšenice (Centar SANU Univerziteta u Kragujevcu, 1998-2002), rukovodila projektnim zadatkom: Ispitivanje tehnološkog kvaliteta kod sorti pšenice.
 8. Genetičke osnove tehnološkog kvaliteta pšenice (Centar SANU Univerziteta u Kragujevcu, 1998-2002), rukovodila projektnim zadatkom: Genetička identifikacija tehnološkog kvaliteta kod sorti pšenice.
 9. Stvaranje novih sorti i unapređenje tehnologije gajenja strnih žita- BTR.5.02.0502.B (MNTR R. Srbije, 2002-2004), rukovodila projektnim zadacima: a) Stvaranje novih sorti i linija ozimih strnih žita, visokog genetičkog potencijala i poželjnog tehnološkog kvaliteta, b) Oplemenjivanje i genetska istraživanja ozimog krmnog i pivskog ječma i ovsa, c) Oplemenjivanje i genetska istraživanja jarog krmnog i pivskog ječma, ovsa i tritikalea.
 10. Varijabilnost glijadinskih alela kod domaćih sorti pšenice (Centar SANU Univerziteta u Kragujevcu, 2004-2008).
 11. Strna žita-oplemenjivanje i napredne tehnologije gajenja za poboljšanje prinosa i Kvaliteta hrane-TR 6893.B (MNZŽS R. Srbije, 2005-2007), rukovodi projektnim zadatkom: Izučavanje tehnološkog kvaliteta pšenice, tritikalea i raži.
 12. Rezervni proteini semena pouzdani markeri za identifikaciju sorti i predviđanje Tehnološkog kvaliteta - TR IP 8152 (MNZŽS RS, 2006), rukovodila projektnim zadatkom: Veza između glijadina i komponenti tehnološkog kvaliteta.
 13. Genetičke osnove tehnološkog kvaliteta pšenice (Centar SANU Univerziteta u Kragujevcu, 2006-2010).
 14. Ispitivanje novih tehnologija upotrebe strnih žita - TR IP 451-01-02960/2006-15 (2007-2008), rukovodila projektnim zadatkom: Karakterizacija genotipova i iznalaženje tehnologija proizvodnje strnih žita za dobijanje novih vrsta brašna.
 15. Razvoj novih tehnologija za unapređenje proizvodnje strnih žita (Ministarstvo nauke R. Srbije, TR- 2008-2011). Rukovodila projektnim zadacima: Proučavanje tehnološkog kvaliteta strnih žita u zavisnosti od načina ishrane, gustine setve i ekoloških uslova i Izučavanje mešavina brašna novih sorti pšenice, tritikalea i raži.
 16. Unapređenje održivosti i konkurentnosti u organskoj biljnoj i stočarskoj proizvodnji primenom novih tehnologija i inputa, TR 31031 (MNTR R. Srbije, 2011-2014).
 17. Improvement of cereal for conventional production and biofarming (IPA project Hungary-Serbia), Registry number: B40/4-764/2011/K/3, Application ID: HUSRB/1002/214/045; Call for Proposals ID: HUSRB/1002.
 18. Izučavanje genetičke osnove poboljšanja prinosa i kvaliteta strnih žita u različitim ekološkim uslovima, TR 31092 (MNTR R. Srbije, 2011-2014-2019).
SORTE
 1. Kuburović M., Pavlović M., Zečević Veselinka (1997): Priznata sorta ozime pšenice "Tara". Rešenje br. 2/001-007/006. Ministarstvo poljoprivrede Jugoslavije od 24.04.1997. godine.
 2. Milovanović M., Popović A., Zečević Veselinka, Stojanović S., Rafailović M. (1997): Priznata sorta ozime pšenice "Toplica". Rešenje br. 2/001-007/002. Ministarstvo poljoprivrede Jugoslavije od 24.04.1997. godine.
 3. Knežević D., Zečević Veselinka (2001): "Ana Morava". Nova sorta ozime pšenice-Triticum aestivum ssp. vulgare var. lutescens. Rešenje Saveznog zavoda za biljne i genetičke resurse, broj 4/008-411/001 od 25.09.2001. godine.
 4. Pavlović M., Zorica Jestrović, M. Kuburović i Veselinka Zečević (2007): Priznata novostvorena sorta ozime pšenice "Aleksandra". Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva vodoprivrede Republike Srbije. Rešenje broj: 320-04-12943/2/2005-06 od 17.09.2007. godine.