Dr Radiša Đorđević, Naučni saradnik

Link ka podacima o radovima autora u institucionalnom repozitorijumu

MAGISTARSKA TEZA

Đorđević R. (1993): Efekti gena "afaf" na otpornost prema poleganju i komponente prinosa zrna graška (Pisum sativum L.). Magistarski rad, Poljoprivredni fakultet, Zemun.

DOKTORSKA DISERTACIJA

Đorđević R. (1999): Genetičko i fenotipsko variranje proizvodnih i tehnoloških osobina afila formi graška (Pisum sativum L.). Doktorska disertacija, Poljoprivredni fakultet, Zemun.

REFERENCE:

 1. Đinović I., Đorđević R. (1988): Proizvodne osobine nekih novih linija graška za industrijsku preradu (Pisum sativum L.). Zbornik radova Jug. simpozijuma "Intenzivno gajenje povrća", Cavtat, Hrvatska, 427-428.
 2. Đorđević R., Đinović I., Marković Ž. (1989): Uticaj afila gena na prinos zrna graška (Pisum sativum L.). Zbornik izvoda II simpozijuma "Savremena populaciono-genetička istraživanja u Jugoslaviji, Donji Milanovac, 40.
 3. Marković Ž., Đorđević R. (1989): Nasleđivanje pukotina na plodu F1 hibrida paradajza. Zbornik izvoda II simpozijuma "Savremena populaciono-genetčka istraživanja u Jugoslaviji, Donji Milanovac, 34.
 4. Đinović I., Đorđević R. (1990): Otpornost prema poleganju i prinos zrna nekih novih linija graška za industrijsku preradu (Pisum sativum L.). Zbornik radova Jug. simpozijuma "Intenzivno gajenje povrća i proizvodnja u zaštićenom prostoru", Ohrid, Makedonija, 147-151.
 5. Panajotović J., Đorđević R., Milenković I. (1992): Nasleđivanje krupnoće glavice i heterozis kod F1 hibrida izmedju CMS i običnih linija crnog luka. Savremena poljoprivreda, 1-2, 189-191.
 6. Marković Ž., Zdravković Jasmina, Damjanović M., Đorđević R. (1992): Use of partial diallel analysis in estimation of inheritance and combining abilities of fruit cracks in tomatoes. Proceedings of XIIIth Eucarpia Congress, Angers, France, 673-674.
 7. Đinović I., Đorđević R., Marković Ž. (1993): Oskar - sorta graška za industrijsku preradu otporna prema bolestima i poleganju. Zbornik radova međunarodnog naučnog skupa “Zaštita prirodne sredine i poljoprivreda EKO-93”, Savremena poljoprivreda, 6, 329-330.
 8. Marković Ž., Stevanović D., Damjanović M., Kandić B., Đorđević R. (1993): Estimation of inheritance and combining abilities of fruit firmness in tomatoes by partial diallel analysis. Proceedings of XIIth Eucarpia Meeting on Tomato Genetics and Breeding, Plovdiv, Bulgaria, 41-45.
 9. Marković Ž., Zdravković J., Mijatović M., Kandić B., Đorđević R. (1993): Utvrđivanje nivoa genetičke otpornosti na bolesti novih linja, F1 hibrida i sorti paradajza u cilju smanjenja upotrebe pesticida u zaštiti useva. Zbornik abstrakta kongresa o primeni pesticida "Izazov 2000", Palić, 66.
 10. Obradović A., Marinković N., Mijatović M., Đorđević R. (1994): Otpornost genotipova graška prema Ascochyta pisi. Zaštita bilja, 45, 2, 151-154.
 11. Mijatović M., Marinković N., Đorđević R., Obradović A. (1994): Ispitivanje efikasnosti nekih herbicida u usevu graška. Pesticidi, 9, 107-110.
 12. Đorđević R., Marković Ž., Pešić V., Đinović I. (1994): Influence of "afaf" gene on peas (Pisum sativum L.) pod formation. Genetika, 26, 2, 135-140.
 13. Đorđević R., Kandić B., Zdravković M., Đinović I. (1994): Uticaj "afila" gena na otpornost graška (Pisum sativum L.) prema poleganju. Zbornik radova VI simpozijuma sa međunarodnim učešćem "Povrće i krompir", 85-88.
 14. Đorđević R., Kandić B., Zdravković M., Đinović I. (1994): Uticaj "afila" gena na otpornost graška (Pisum sativum L.) prema poleganju. Zbornik radova VI simpozijuma sa međunarodnim učešćem "Povrće i krompir", 85-88.
 15. Đorđević R., Marković Ž., Zdravković J., Đinović I. (1994): Najvažnije osobine nekih eksperimentalnih hibrida kukuruza šećerca (Zea mays sacharata Sturt.). Zbornik radova VI simpozijuma sa međunarodnim ušešćem "Povrće i krompir", Lepenski Vir, 153 – 156.
 16. Đorđević R., Marković Ž., Stanković L., Pešić V. (1995): Efekti "afila" gena na formiranje zrna graška (Pisum sativum L.). Apstrakti I simpozijuma za oplemenjivanje organizama sa međunarodnim učešćem, Vrnjačka Banja, 47.
 17. Kandić B.,, Marković Ž., Đorđević R., Đinović I. (1994): Nasleđivanje mase Kandić biljke i glavice kod Brassica oleracea L. Zbornik radova VI simpozijuma sa međunarodnim učešćem "Povrće i krompir", Lepenski Vir, 108 – 112.
 18. Đorđević R., Markovć Ž., Zdravković M., Pešić V. (1995): The influence of "afila" gene on peas seed fomation. Proceedings of the Ist Baklan Symposium “Breeding and Cultivation of Wheat, Sunflower and Legume Crops in Balkan Countries”, Albena, Bulgaria, 89-93.
 19. Đorđević R., Markovć Ž., Zdravković M., Pešić V. (1995): The influence of "afila" gene on peas seed fomation. Proceedings of the Ist Baklan Symposium “Breeding and Cultivation of Wheat, Sunflower and Legume Crops in Balkan Countries”, Albena, Bulgaria, 89-93.
 20. Đorđević R., Marković Ž., Stanković Ljiljana, Pešić V. (1995): Efekti "afila" gena na formiranje zrna graška (Pisum sativum L.). Apstrakti I simpozijuma za oplemenjivanje organizama sa međunarodnim učešćem, Vrnjačka Banja, 47.
 21. Zdravković M., Čorkalo D., Đorđević R., Zdravković J. (1995): Gene effects for pods and seeds number of beans (Phaseolus vulgaris L.). Proceedings of the Ist Balkan Symposium on Breeding and Cultivations of Wheat, Sunflower and Legume Crops, Albena, Bulgaria, 84-88.
 22. Damjanovć M., Zdravković J., Đorđević R. (1996): The influence of cultivars on overwintering and the quality of lettuce in the open field and greenhouse productions. Proceedings of the First Balkan Symposium “Vegetables and Potatoes”, Beograd, Acta Horticulturae, 462, 1, 125-131.
 23. Đorđević R., Zdravković M., Čorokalo D. (1996): Influence of afila “afaf” genes on height of peas (Pisum sativum L.). Proceedings of the First Balkan Simposium “Vegetables and Potatoes”, Beograd. Acta horticulturae, 462, 2, 813-817.
 24. Đorđević R., Zdravković M., Čorokalo D. (1996): Influence of afila “afaf” genes on height of peas (Pisum sativum L.). Proceedings of the First Balkan Simposium “Vegetables and Potatoes”, Beograd. Acta horticulturae, 462, 2, 813-817.
 25. Pavlović R., Šekularac G., Đorđević R. (1996): Influence of variety and irrigation and water quality on yield of lettuce produced in plastichouses. Proceedings of the International Symposium "Drought and Plant Productions”, Donji Milanovac, 2, 295-299.
 26. Zdravković M., Čorokalo D., Đorđević R., Zdravković J. (1996): The influence of inherted factors on inheritance of the first pod height in beans (Phaseolus vulgaris L.). Genetika, 28, 1, 49-54.
 27. Marković Ž., Zdravković J., Damjanović M., Đorđević R. (1997): Breeding of new tomato hybrids of indeterminate habit, large size anf firm fruits for fresh market productions. Abstracts of the XIIIth Meeting of the Eucarpia Tomato Working Group, Jerusalem, Israel, 26.
 28. Đorđević R. (1997): Gajenje povrća. Poglavlje – Grašak. Institut za istraživanja u poljoprivredi SRBIJA – Beograd, 217-228.
 29. Đorđević R. (1997): Gajenje povrća. Poglavlje – Grašak. Institut za istraživanja u poljoprivredi SRBIJA – Beograd, 217-228.
 30. Marković Ž., Zdravković J., Damjanović M., Đorđević R. (1997): Novi hibridi paradajza visokog rasta, krupnih i čvrstih plodova za potrošnju u svežem stanju. Selekcija i semenarstvo, IV, 1-2, 185-190.
 31. Đorđević R., Zdravković M., Zečević B., Pavlović R. (1997): David – kasna industrijska sorta graška (Pisum sativum L.) otporna na stres izazvan visokim temperaturama. Zbornik izvoda II JUSEM-a, naučno-stručnog simpozijuma iz selekcije i semenarstva, Aranđelovac, 56.
 32. Stevanović D., Zečević B., Đorđević R., Damjanović M., Marković Ž. (1998): Components of genetic variance for quantitative characters in pepper (Capsicum annuum L.). Proceedings of 2nd Balkan Symposium on Field Crops, Novi Sad, 1, 505-508.
 33. Đorđević R., Stevanović D., Zečević B., Cvikić D., Pavlović R. (1998): Effects of gene “afaf” on forming the total number of nodules in peas (Pisum sativum L.) Proceedings of 2nd Balkan Symposium on Field Crops, Novi Sad, 1, 527-530.
 34. Sretenović Rajičić T., Ivančević M., Zdravković J., Đorđević R., Damjanović M. (1999): Reactivity of cabage (Brassica oleracea var. capitata) on paraqat in vitro. Genetika, 31,1, 29-37.
 35. Đorđević R., Zdravković M., Zečević B., Sretenović Rajičić T. (1999): AFILA gene effects on absolute seed mass in peas (Pisum sativum L.). Genetika, 31, 3, 125-132.
 36. Zdravković M., Čorokalo D., Đorđević R., Zdravković J.(1999): Effects of genetic parameters on inheriting the number of pods per plant in beans (Phaseolus vulgaris L.). Genetika 31, 3, 245-251.
 37. Zečević B., Stevanović D., Prodanović S., Đorđević R. (1999): Inheritance of yield components in diallel crossing of divergent genotypes of pepper (Capsicum annuum L.). Genetika, 31, 2, 97-105.
 38. Đorđević R., Zdravković M., Zečević B., Sretenović Rajičić T. (1999): Uticaj "afila" gena na apsolutnu masu graška (Pisum sativum L.). Knjiga apstrakta II kongresa genetičara Srbije, Sokobanja, 71.
 39. Sretenović Rajičić T., Ivančević M., Zdravković J., Đorđević R., Damjanović M. (1999): Reaktivnost kupusa (Brassica oleracea var. capitata) na delovanje parakvata in vitro. Knjiga abstrakta II kongresa genetičara Srbije, Sokobanja, 88.
 40. Zdravković M., Čorokalo D., Đorđević R., Zdravković J. (1999): Effects of genetics parameters in inheriting the number of pods per plant in beans (Phaseolus vulgaris L.). Knjiga apstrakata II kongresa genetičara Srbije, Sokobanja, 140.
 41. Zečević B., Stevanović D., Prodanović S., Đorđević R. (1999): Nasleđivanje komponenata prinosa u dialalenom ukrštanju divergentnih genotipova paprike (Capsicum annuum L.). Knjiga apstrakata II kongresa genetičara Srbije, Sokobanja, 142.
 42. Cvikić D., Zdravković J., Šurlan-Momirović G., Sušić Z., Đorđević R. (1999): Inheritance mode and genotypic variability for fruit firmness in nor and rin tomato genotypes. Knjiga apstrakata II kongresa genetičara Srbije, Sokobanja, 220.
 43. Mijatović M., Ivanović M., Đorđević R. (2000): Mogućnost suzbijanja korova u grašku primenom različitih kombinacija herbicida. Pesticidi, 15, 67-74.
 44. Stanković Lj., Zdravković J., Sušić Z., Đorđević R. (2000): FINA- nova sorta tikvice. Knjiga izvoda III JUSEM, Zlatibor, 182.
 45. Đorđević R., Zečević B., Zdravković J., Cvikić D., Pešić V. (2000): Šumadinac-prva domaća afila sorta graška (Pisum sativum L.) Knjiga izvoda III JUSEM , Zlatibor, 181.
 46. Marković Ž., Zdravković J., Cvikić D., Đorđević R. (2000): Marko F1- novi hibrid paradajza za plasteničku proizvodnju. Knjiga izvoda III JUSEM, Zlatibor, 179.
 47. Cvikić D., Zdravković J., Đorđević R., Pavlović N., Zdravković M. (2000): Način nasleđivanja i fenotipska varijabilnost za debljinu perikarpa ploda kod nor i rin genotipova paradajza. Selekcija i semenarstvo, 2000, 7, 1-2, 15-19
 48. Zećević B., Stevanović D., Miladinović Ž., Đorđević R. (2000): Ocena germplazme paprike (Capsicum annuum L.) iz kolekcije Centra za povrtarstvo. Knjiga izvoda III JUSEM, Zlatibor, 21.
 49. Marković Ž., Zdravković J., Mijatović M., Đorđević R., Zdravković M. (2000): A new semi-determinate tomato hybrid for early production. Acta Physiologiae Plantarum, 22, 3, 254-256.
 50. Zečević B., Stevanović D., Mijatović M., Đorđević R. (2001): Genetic analysis of yield in segregated populations of pepper (Capsicum annuum L.). Proceedings of the XIth Eucarpia Meeting on Genetics and Breeding of Capsicum and Eggplant, Antalya, Turkey, 36-39
 51. Đorđević R., Damjanović M., Milošević S. (2001): Golijat, srednje kasna afila sorta greška (Pisum sativum L.). Savremena poljoprivreda, 50, 1-2, 221-224.
 52. Đorđević R., Zdravković J., Zečević B., Zdravković M., Cvikić D. (2001): Analiza kvaliteta novih genotipova pastrnka. I međunarodni simpozijum »Hrana u XXI veku«. Subotica, SCG, Zbornik radova, 628-633.
 53. Đorđević R., Zdravković J., Miladinović Ž., Zečević B. (2001): Selekcija sorti graška za baštensku i industrijsku proizvodnju. Knjiga apstrakta “ Naučno stručno savetovanje agronoma Republike srpske sa međunarodnim učešćem”, Teslić, 97.
 54. Đorđević R., Zdravković J., Miladinović Ž., Zečević B. (2001): Selekcija sorti graška za baštensku i industrijsku proizvodnju. Knjiga apstrakta “ Naučno stručno savetovanje agronoma Republike srpske sa međunarodnim učešćem”, Teslić, 97.
 55. Miladinović Ž., Zečević B., Đorđević R. (2001): Proizvodnja semena povrća u Centru za povrtarstvo u proizvodnoj 1999/2000 godini. Knjiga apstrakta – “Naučno stručno savetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem”, Teslić, 96-97.
 56. Đorđević R., Sretenović Rajičić T., Mijatović M., Zečević B., Zdravković J. (2002): Afila gene effects on total yield of dry pea seed (Pisum sativum L.). Proceedings of the 2nd Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes, Thessaloniki, Greece, Acta horticulture, 579, 151-155.
 57. Sretenović Rajičić T., Đorđević R., Zečević B., Zdravković J. (2002): Tools for cabbage breeding employed in Serbia. Symposium proceedings of the 1st Symposium on horticulture, Ohrid, Macedonia. 41-46.
 58. Sretenović Rajičić T., Stevanović D., R. Đorđević, Veličković M., Sušić Z. (2002): Maintenance of perspective cabbage (Brassica oleracea var. capitata) lines by micropropagation. Proceedings 2nd Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes, Thessaloniki, Greece, Acta horticulture, 579, 193 – 195.
 59. Zdravkovic J., Markovic Ž. Đorđevic R., Stankovic Lj., Zdravkovic M. (2002): The morphological traits and shelf life of hybrid tomato fruits with firmness genes. Book of Abstracts 1st Symposium on horticulture,Ohrid, Macedonia, 147.
 60. Zecevic B., Đorđevic R., Sretenovic Rajicic T., Mijatovic M., Damjanovic M., Cvikic D. (2002): Influence of parental germplasm on yield components of pepper (Capsicum annum L.) evaluated in F1, F2 and F3 generations. The Book of Abstracts of the XXVIth International Horticultural Congress, Toronto, Kanada, 97.
 61. Damjanović M., Marković Ž., Zdravković M., Pavlović N., Đorđević R. (2002): Proizvodnja semena korenastih vrsta povrća. Agroinovacije, III savetovanje »Nauka, praksa i promet u agraru«, Soko Banja, 123 – 126.
 62. Cvikić D., Đorđević R., Zečević B., Marković Ž., Zdravković J. (2002): Savremeni pravci u selekciji i oplemenjivanju povrća u Centru za povrtarstvo. Knjiga sažetaka “Valorizacija resursa za proizvodnju hrane u Republici Srpskoj”, Teslić, 59.
 63. Zdravković J., Marković Ž., Damjanović M., Zdravković M., Đorđević R. (2003): The expression of the rin gene in prologated tomato fruit ripening (Lycopersicon esculentum Mill.). Genetika, 35, 2, 77-85.
 64. Cvikić D., Zdravković Jasmina, Pavlović N., Zečević B. Đorđević R. (2003): Physological changes in maturity of fruits in nor and rin tomato genotypes. Symposium proceedings of the1st Symposium on horticulture, Ohrid, Macedonia, 522-527.
 65. Đorđević R., Sretenović Rajičić T., Zečević B., Cvikić D., Zdravković J. (2003): Analysis of quality of the news lines of parsley (Petroselinum hortense L.) created in the Centre for vegetable crops – Palanka. Symposium proceedings of the 1st Symposium on horticulture, Ohrid, Macedonia, 247-250.
 66. Zečević B., Cvikić D., Sretenović Rajičić T., Đorđević R., Zdravković J. (2003): Genetic analysis of the earliness in pepper (Capsicum annuum L.). Symposium proceedings of the 1st Symposium on horticulture, Ohrid, Macedonia, 207-213.
 67. Zečević B., Cvikić D., Sretenović Rajičić T., Đorđević R., Zdravković J. (2003): Genetic analysis of the earliness in pepper (Capsicum annuum L.). Symposium proceedings of the 1st Symposium on horticulture, Ohrid, Macedonia, 207-213.
 68. Cvikić D., Zdravković J., Đorđević R., Zdravković M. (2003): Nove tendencije slekcije paradajza u Centru za povrtarstvo. Zbornik rezimea V Smotra radova mladih naučnih radnika iz oblasti biotehnike, Beograd Zemun Polje, 2003, 23.
 69. Đorđević R., Zdravković J., Zečević B., Cvikić D. (2003): Korelacija prinosa i komponenti prinosa graška (Pisum sativum L.) afila i normalnog tipa lista. Zbornik apstrakata II Simpozijuma za oplemenjivanje organizama, Vrnjačka Banja, 62.
 70. Đorđević R., Zečević B., Cvikić D., Damjanović M., Zdravković M. (2003): Srbija – kasna afila sorta graška (Pisum sativum L.) Centra za povrtarstvo. Zbornik izvoda naučno stručnog savetovanja: Nove tehnologije i edukacija u funkciji proizvodnje hrane, Teslić, Republika Srpska, 81.
 71. Đorđević R., Zečević B., Cvikić D., Damjanović M., Zdravković M. (2003): Srbija – kasna afila sorta graška (Pisum sativum L.) Centra za povrtarstvo. Zbornik izvoda naučno stručnog savetovanja: Nove tehnologije i edukacija u funkciji proizvodnje hrane, Teslić, Republika Srpska, 81.
 72. Zdravković M., Čorokalo D., Zdravković J., Đorđević R. (2003): Nasleđivanje visine prve mahune kod boranije. Zbornik izvoda naučno stručnog savetovanja: Nove tehnologije i edukacija u funkciji proizvodnje hrane, Teslić, Republika Srpska, 84.
 73. Marković Ž., Zdravković J., Damjanović M., Zdravković M., Đorđević R. (2005): New tomato hybrids with long shelf life. The Book of Abstracts of the XV Meeting of the Eucarpia Tomato Working Group, Bari, Italy, 9.
 74. Cvikić D., Zečević B., Pavlović N., Zdravković M., Đorđević R. (2005): Značaj i primena marker gena u proizvodnji F1 hibrida paprike (Capsicum anuum L.). Arhiv za poljoprivredne nauke, 66, 236, 35 - 40
 75. Đorđević R., Zečević B., Ivanović M., Damjanović M., Zdravković M. (2005): Morfološke i hemijske osobine novih linija peršuna lišćara. Arhiv za poljoprivredne nauke, 66, 236, 29 – 33.
 76. Milošević S., Savić S., Stikić R., Zečević B., Đorđević R., Zdravković J. (2005): Delimično sušenje korenova. Novi pristup u gajenju i navodnjavanju paprike (Capsicum annuum L.) i paradajza (Lycopersicon esculentum Mill.). Arhiv za poljoprivredne nauke Vol 66, No 233, 1,69-75
 77. Zečević B., Đorđević R., Mijatović M., Cvikić D. (2005): Analiza oplemenjivačke vrednosti divergentnih roditeljskih genotipova za debljinu perikarpa paprike (Capsicum annuum L). Arhiv za poljoprivredne nauke, 66, 236, 5-14.
 78. Cvikić D., Zečević B., Pavlović N., Zdravković M., Đorđević R. (2005): Značaj i primena marker gena u proizvodnji F1 hibrida paprike (Capsicum annum L.). Arhiv za poljoprivredne nauke 66, 236, 35-40.
 79. Damjanović M., Zdravković J., Zdravković M., Marković Ž., Zečević B., Đorđević R. (2005): Rana i kasna proizvodnja povrća u plastenicima sa dopunskom dogrevanjem. »Revija Agronomska saznanja», XV, 51-55.
 80. Lazić B., Radojević Lj., Zdravković J., Marković V., Đurovka M., Marković Ž., Gvozdenović Đ., Ilin Ž., Zečević B., Momirović N., Vračar Lj., Đorđević R. (2005): Ostvareni rezultati u okviru biotehnoloških istražaivanja. Zbornik radova VIII Naučno-stručni simpozijum Biotehnologija i agroindustrija (povrće, krompir, ukrasne, aromatične i lekovite vrste), Velika Plana 1-3. novembar, 10-19.
 81. Marković Ž., Zdravković J., Damjanović M., Đorđević R., Mijatović M. (2005): Selekcija i sortiment paradajza u Srbiji – stanje i perspektive, Zbornik radova VIII Naučno-stručni simpozijum Biotehnologija i agroindustrija (povrće, krompir, ukrasne, aromatične i lekovite vrste), Velika Plana 1-3. novembar, 147-156.
 82. Zečević B., Cvikić D., Mijatović M., Đorđević R.(2006): Germplasm collection of Capsicum spp. in the Centre for Vegetable Crops, Palanka. Proceedings 18th International Pepper Conference, Palm Springs, California, 16.
 83. Damjanović M., Zdravković M., Marković Ž., Zečević B., Đorđević R., Stanković Lj. (2006): Domaći supstrati u proizvodnji rasada povrća. Priprodne mineralne sirovine i mogućnost njihove upotrebe u poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji : Monografija, 179 – 190. Savez polj inž i tehn Srbije, IBSN86-909143-0-7, 363.
 84. Cvikić D., Zečević B., Đorđević R., Pavlović N. (2006): Sirena F1 – novi hibrid paprike (Capsicum annuum L.) Centra za povrtarstvo. Zbornik sažetaka, Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske: Proizvodnja hrane u uslovima evropske zakonske regulative, Teslić, Republika Srpska, 91.
 85. Cvikić D., Zečević B., Pavlović N., Đorđević R. (2006): Mona F1-novi hibrid paprike (Capsicum annum L.) Centra za povrtarstvo. Selekcija i semenarstvo, 2007, 13, 1-2, 33-35.
 86. Damjanović M., Zdravković M., Zdravković J., Zečević B., Đorđević R. (2006): Uticaj supstrata i smeše supstrata u proizvodnji rasada paprike. Zbornik sažetaka, Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske: Proizvodnja hrane u uslovima evropske zakonske regulative, Teslić, Republika Srpska, 41.
 87. Đorđević R., Zečević B., Cvikić D., Damnjanović J., Damjanović M. (2006): Gorostas –rednje rana sorta graška (Pisum sativum L.) Centra za povrtarstvo. Zbornik abstrakata Trećeg ssimpozijuma sekcije za oplemenjivanje organizama društva genetičara Srbije i Četvrtog naučno-stručnog simpozijuma iz selekcije i semenarstva Društva selekcionera i semenara Srbije, Zlatibor, 186.
 88. Damjanović M., Zdravković M., Zdravković J., Zečević B., Đorđević R. (2006): Uticaj supstrata i smeše supstrata u proizvodnji rasada paprike. Zbornik sažetaka naučno stručnog savetovanja agronoma Republike Srpske, Teslić 13 – 16. mart, 41.
 89. Zdravković M., Miladinović Ž., Đorđević R., Marković Ž. (2006): Neke karakteristikre sorti pasulja/graha Centra za povrtarstvo. Zbornik sažetaka naučno stručnog savetovanja agronoma republike Srpske, Teslić 13 – 16. mart, 93.
 90. Đorđević R., Zečević B., Damnjanović J., Pavlović N., Zdravković M. (2006): Uticaj afila gena na visinu formiranja prvih mahuna kod graška (Pisum sativum L). Zbornik apstrakata trećeg simpozijuma za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije četvrtog naučno stručnog simpozijuma iz selekcije i semenarstva društva selekcionera i semenara Srbije, Zlatibor, 92
 91. Pavlović N., Cvikić D., Zdravković M., Đorđević R., Prodanović S. (2006): Varijabilnost i koeficijent heritabilnosti prosečnog sadržaja suve materije u lukovicama crnog luka (Allium cepa L.). Zbornik abstrakata Trećeg simpozijuma sekcije za oplemenjivanje organizama društva genetičara Srbije i Četvrtog naučno-stručnog simpozijuma iz selekcije i semenarstva Društva selekcionera i semenara Srbije, Zlatibor, 91.
 92. Zdravković M., Miladinović Ž., Đorđević R., Marković Ž. (2006): Neke karakteristikre sorti pasulja/graha Centra za povrtarstvo. Zbornik sažetaka, Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske: Proizvodnja hrane u uslovima evropske zakonske regulative, Teslić, Republika Srpska, 93.
 93. Pavlović N, Cvikić D, Zdravković M, Đorđević R, Prodanović S. (2006): Varijabilnost i koeficijent heritabilnosti prosečnog sadržaja suve materije u lukovicama crnog luka (Allium cepa L.). Zbornik abstrakata trećeg simpozijuma sekcije za oplemenjivanje organizama društva genetičara Srbije i četvrtog naučno-stručnog simpozujuma iz selekcije i semenarstva društva selekcionera i semenara Srbije, Zlatibor 16 – 20. maj, 91
 94. Živanović T., Đorđević R., Dražić S., Sečanski M., Kostić M. (2007):Effects of recombinations on variability and heritability of traits in maize populations with exotic germplasm. Biotechnology and biotechnology equipment, 21, 229 – 235
 95. Pavlović N., Cvikić D., Zdravković M., Đorđević R., Prodanović S. (2007): Variability and Heratibility Coefficient of Average Dry Matter Content in Onion (Allium cepa L.) Bulbs. Genetika,39(1):63-68.
 96. Markovic, Z., Zdravkovic Jasmina, Damjanović M., Zdravković M., Đorđević R. and Zečević B. (2007): Diversity of Vegetable Crops in Serbia and Montenegro. Proceedings of the Third Balkan Symposium on Vegetable and Potatoes, Bursa, Turkey, Acta Horticulturae, 729, 53 - 57
 97. Zečević B., Đorđević R., Pavlović N., Mijatović M., Marković Ž. (2007): The Effect of Parent's Germplasm on Yield Components of F1, F2 and F3 Generations of Pepper Hybrids (Capsicum annuum L.). Proceedings of the Third Balkan Symposium on Vegetable and Potatoes, Bursa, Turkey, Acta Horticulturae, 729, 95 - 99.
 98. Zdravković M, Damjanović M, Cvikić D, Đorđević R, Zdravković J. (2007): Effects of fertilizers on nutritive characteristics by carrot. Proceedings of 3rd Balkan symposium on vegetable & potatoes, 6 – 10. IX Bursa, Turkey, Acta horticulture (ISHS) 729, 361-366.
 99. Marković Ž., Zdravković J., Damjanović M., Zdravković M., Đorđević R. (2007): New tomato hybrids with long shelf life. Proceedings of XVth meeting of the eucarpa tomato working group, Septembar 20-23, Bari, Italy, Acta horticulture (ISHS) 789, 33-36.
 100. Đorđević R., Zečević B., Marković Ž. (2007): Content of Vitamins in Grains of Afila Pea (Pisum sativum L.) Lines. Proceedings of the Third Balkan Symposium on Vegetable and Potatoes, Bursa, Turkey, Acta Horticulturae, 729, 209 - 212.
 101. Zdravković M., Damjanović M., Cvikić D., Đorđević R., Zdravković J. (2007): Effects of fertilizers on nutritive characteristics by carrot. Proceedings of 3rd Balkan symposium on vegetable & potatoes, 6 – 10. IX Bursa, Turkey, Acta horticulture (ISHS) 729, 361-366.
 102. Zdravković M., Damjanović M., Cvikić D., Đorđević R., Zdravković J. (2007): Effects of fertilizers on nutritive characteristics by carrot. Proceedings of 3rd Balkan symposium on vegetable & potatoes, 6 – 10. IX Bursa, Turkey, Acta horticulture (ISHS) 729, 361-366.
 103. Živanović, T., Đorđević R., Vasiljević S., Prodanović S. (2007): Reselekcija roditeljskih genotipova elitnog hibrida paradajza za prinos i njegove komponente. Journal of Scientific Agricultural Research, 68 (3) : 41 – 51.
 104. Živanović T., Đorđević R., Vasiljević S., Prodanović S. (2008): Reselekcija roditeljskih genotipova elitnog hibrida paradajza za prinos i njegove komponente Arhiv za poljoprivredne nauke, 68, 243, 41-50
 105. Đorđević M., Zečević B., Cvikić D., Đorđević R., Šević M. (2008): Vestal PVP-179 novi preparat za suzbijanje prouzrokovača bakteriozne pegavosti paprike (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria); Zbornik radova IX Savetovanje o zaštiti bilja, Društvo za zaštitu bilja Srbije, Zlatibor , 24.-28. novembar, str. 86
 106. Zečević B., Đorđević R., Đorđević M., Todorović G., Živanović D. (2009): Morphological variation among accessions of pepper from collection in the Institute for Vegetable crops Smederevska Palanka – Serbia; 19th EUCARPIA CONFERENCE, Genetic resources section, Ljubljana, Slovenia, May 26th - 29th, 2009, The Book of Abstracts, 82.
 107. Živanović, T., Radanović S., Sečanski M., Šurlan – Momirović G., Vasiljević S., Prodanović S., Đorđević R. (2009): Varijabilnost i heritabilnost prinosa i komponenti prinosa kukuruza. Journal of Scientific Agricultural Research, 70 (2) : 59 – 70
 108. Damnjanović J., Zečević B., Đorđević R., Todorović G., Đorđević M. (2009): Uticaj starosti na kvalitet semena paprike (Capsicum annuum L.) i krastavca (Cucumis sativus L.). Agroznanje, Univerzitet u Banjoj Luci, Poljoprivredni fakultet, 10 (4), 81-85.
 109. Zečević B., Đorđević R., Damnjanović J., Đorđević M., Todorović G., Jevđović R. (2009): Analysis of influence of parental germplasm on fruits characters of F1,F2 and F3 generations of pepper hybrids (Capsicum annuum L.); IV Congress of the Serbian Genetic society,Tara 1-5. june 2009, Book of Abstracts, 164.
 110. Damnjanović J., Zečević B., Đorđević R., Todorović G., Đorđević M. (2009): Uticaj starosti na kvalitet semena paprike (Capsicum annuum L.) i krastavca (Cucumis sativus L.); XIV Međunarodno naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske, Zbornik sažetaka, Univerzitet u Banja Luci, Poljoprivredni fakultet,Trebinje 23-26.mart 200, 156.
 111. Đorđević R., Zečević B., Damnjanović J., Đorđević M., Todorović G. (2009): Selekcija srednje kasnih i kasnih sorti graška za baštensku i industrijsku proizvodnju, XIV Međunarodno naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske, Zbornik sažetaka, Univerzitet u Banja Luci, Poljoprivredni fakultet, Trebinje 23-26.mart 2009, 163.
 112. Zečević B., Đorđević R., Damnjanović J., Đorđević M., Todorović G. (2009): Korišćenje molekularnih markera u oplemenjivanju paprike Capsicum spp. XIV Međunarodno naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske, Trebinje 23-26 mart 2009., Zbornik sažetaka, Univerzitet u Banja Luci, Poljoprivredni fakultet, 153.
 113. Živanović T., Đorđević R., Vasiljević S., Branković G. (2009): Nasleđivanje osobina hibrida paradajza. IV simpozijum sa međunarodnim učešćem, Inovacije u ratarskoj proizvodnji, 23 – 24. Zbornik izvoda, 184 – 185.
 114. Đorđević R., Zečević B., Zdravković J., Živanović T., Todorović G. (2010): Nasleđivanje komponenata prinosa paradajza – Genetika, Vol. 42, broj 3:575 – 583
 115. Đorđević M., Đorđević R., Damnjanović J., Zečević B. (2010): Preliminarna ispitivanja efikasnosti izolata zemljišnih bakterija u suzbijanju Fusarium oxysporum f,sp. pisi;Aktuelni problemi u suzbijanju korova i optimizacija primene hemiskih sredstava u zaštiti bilja. Zaštita bilj,61:26-34.
 116. Živanović T., Radanović S., Todorović G., Sečanski M., Basiljević S., Đorđević R. (2010): Značaj kombinacionih sposobnosti i heterozisa za prinos kukuruza. Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik,16(1-2):75-84.
 117. Todorović G., Živanović T., Jevđović R., Kostić M., Đorđević R., Zečević B., Markovic T. (2011): The Mode of Inheritance of Grain Yield in Two Single-Cross Maize (Zea mays L.) Hybrids, Romanian Agricultural Research, No. 28, pg. 71-77
 118. Zečević B., Đorđević R., Balkaya A., Damnjanović J., Đordević M., Vujošević A.(2011): Influence of parental germplasm for fruit characters in f1, f2 and f3 generations of pepper (capsicum annuum L.) – Genetika, Vol. 43, broj 2: 209 – 216.
 119. Zečević B., Đorđević M., Ugrinović M., Đorđević R., Damnjanović J., Girek Z. (2011): Control of Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici using some fungicides, in vitro. 5 Balkan symposium on Vegetables & Potatoes. Tirana, Albania, 9-12. October, Book of Abstracts, 46.
 120. Đorđević M., Damnjanović J., Đorđević R., Zečević B., Todorović G., Kostić M., Ivanović M. (2011): Effectivenes of essentialoils in control of fusarium wilt of tomato, in vitro. ISHS Symposium on High tunnel horticultural crop production. State College, PA, USA, 16-19. October, Program and abstracts.
 121. Đorđević R., Zečević B., Đorđević M., Damnjanović J., Todorović G., Đorđević O. (2011): Gene effect on forming of total length and height of pea (Pisum sativum L.). 5 Balkan symposium on Vegetables & Potatoes. Tirana, Albania, 9-12. October, Book of Abstracts, 64.
 122. Đorđević R., Zečević B., Đorđević M., Damnjanović J., Radošević Ž., Đorđević O. (2011): Morphological and chemical analysis of black radish (Raphanus sativus L.) local population. 5 Balkan symposium on Vegetables & Potatoes. Tirana, Albania, 9-12. October, Book of Abstracts, 85.
 123. Đorđević M., Ugrinović M., Šević M., Đorđević R., Mijatović M. (2011): Antagonistički efekat zemljišnih bakterija premaprouzrokovaču fuzarioznog uvenuća paprike in vitro. Acta Agriculturae Serbica, 16(31): 19-31.
 124. Đorđević M., Damnjanovic J., Zečević B., Đorđević R., Ugrinović M. (2011): Polyvinylpirolidon and bisumlated iodine complex as an alternative in controlling bacterial spot of pepper Xanthomonas campestris pv. vesicatoria. Zaštita bilja, 62(1): 17-24.
 125. Đorđević M., Đorđević R., Zečević B., Zdravković J., Damnjanović J. (2011): Antagonizam alternativa u kontroli Botrytis cinerea patogena na povrću. XVI Savetovanje o biotehnologiji, Čačak 4-5 mart, Zbornik Radova bakterija kao, 16(18): 465 - 470.
 126. Đorđević M., Đorđević R., Zečević B., Zdravković J., Damnjanović J. (2011): Antagonizam bakterija kao alternativa u kontroli Botrytis cinerea patogena na povrću. XVI Savetovanje o biotehnologiji, Čačak 4- 5 mart, Zbornik Radova, 16(18): 465 - 470.
 127. Đorđević M., Zečević B., Đorđević R., Todorović G., Damnjanović, J., Kostić M. (2011): In vitro effectivenes of different essential oils in control of Alternaria alternata. IV Simpozijum sa radioniom Čuvanje svežeg povrća i voća u zemljama zapadnog Balkana. Sombor, 19 i 20 Septembar, Zbornik Rezimea, 24-25.
 128. Đorđević R., Zečević B., Damnjanović J., Đorđević M., Đorđević O. (2011): Morfološke I hemijske analize lokalnih populacija peršuna. IV Simpozijum sekcije za oplemenjivanje organizama društva genetičara Srbije, Kladovo, 2-6 Oktobar, Zbornik abstrakata, 74.
 129. Pešić V., Đorđević R., Shaban N., Janković P., Mišić D. (2012): Influence of the afila gene o grain yield in pea (Pisum sativum L.). Bulgarian J. of Agric. Science,19(2): 186-193.
 130. Đorđević M., Mijatović M., Đorđević R., Zečević B., Kostić M. (2012): Alternative control of Alternaria alternata using essential oils in vitro. 7th CMAPSEEC, 27.-31. May, Subotica, Proceedings, 357 – 361.
 131. Đorđević M., Mijatović M., Đorđević R., Cvikić D., Šević M., Kostić M., Ivanović M. (2012): Alternative control of Alternaria alternata using essential oils in vitro. 7th CMAPSEEC, 27.-31. May, Subotica, Book of abstracts, 179.
 132. Đorđević M., Mijatović M., Zečević B., Damnjanović J., Đorđević R., Kostić M., Ivanović M. (2012): Effectivenes of essential oils of Mentha piperita L., Eucaliptus citriodora Hook, and Rosmarinus officinalis L., in control of Fusarium solani, in vitro. 7th CMAPSEEC, 27.-31. May, Subotica, Book of abstracts, 180.
 133. Đorđević M., Dolovac N., Đorđević R., Trkulja N., Damnjanović J., Zdravković J., Mijatović M. (2012): Effect of race 3 of Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici on some tomato cultivars. Zaštita bilja. 63(1):22-28.
 134. Protić R., Todorović G., Protić N., Đorđević R., Vićentijević D., Delić Dušica, Kopanja M., Prodanović R. (2013) Effekat of Genotype x Environment Interaction on Grain Yield of Winter Wheat Varieties. Bulgarian Yournal of Agricultural Science,19 (2): 697-700.
 135. Đorđević M., Đorđević O., Đorđević R., Mijatović M., Kostić M., Todorović G., Ivanović M.(2013): Alternative Approach in Control of Tomato Pathogen by Using Essential oils in vitro. Pakistan Journal of Botany, 45 (3):1069-1072.
 136. Pešić V., Đorđević R., Milosavlević P., Janković P. (2013): Influence of the afila gene on grain yield in pea (Pisum sativum L.)Africian Journal of Agricurtural Research,8 (16):1513-1519
 137. Zdravković J., Cvikić D., Damnjanović J., Pavlović N., Mladenović M., Đorđević R., Pavlović R. (2014): Nutritional value of tomato breeding line in post-harvest period. Book of Abstracts, V Congress of the Serbian Genetic Society, Kladovo, Serbia, 28 September - 02 October, pp. 321.
 138. Zdravković M., Girek Z., Đorđević R., Zdravković J., Pavlović N., Cvikić D., Vasić M. (2014): Gene effect on inheriting bean plant height. Book of Abstracts, V Congress of the Serbian Genetic Society, Kladovo, Serbia, 28 September - 02 October, pp. 322.
 139. Cvikić D., Pavlović N., Zdravković J., Đorđević R., Zdravković M. (2014): Using morphological and molecular markers in selection of superior lines and hybrids of pepper (Capsicum annuum L.). Book of Abstracts, V Congress of the Serbian Genetic Society, Kladovo, Serbia, 28 September - 02 October, pp. 350
 140. Pavlović N., Zdravković J., Cvikić D., Girek Z., Đorđević R., Zdravković M., Gvozdenović-Varga J. (2014): Stability analyisis of onion (Allium cepa L.). Book of Abstracts, V Congress of the Serbian Genetic Society, Kladovo, Serbia, 28 September - 02 October, pp. 307.
 141. Pavlović N., Zdravković Jas.,Cvikić D., Đorđević R., Zdravković Mi., Pavlović R., Savić D. (2014): Results of Cucumber (Cucumis sativum L.) Breeding atthe Institute for vegetabeles Crops,Smederevska Palanka. Acta Agriculturrae Serbica,19(37):41-46.
 142. Pavlović R., Đorđević R., Mladenović J., Pavlović N., Zdravković M., Cvikić D., Đorđević O. (2014): Morfološke i heminske analize novijih linija pastrnka (Pastinaca sativa L.) Instituta za povrtarstvo. XIX savetovanje o biotehnologiji. Čačak. Zbornik radova. 135 - 139.
 143. Pavlović R., Zdravković M., Pavlović N., Mladenović J., Đorđević R., Cvikić D. (2014): Karakteristike proizvodnje semena povrća u Srbiji. XIX savetovanje o biotehnologiji. Čačak. Zbornik radova. 141 - 147.
 144. Pavlović N., Cvikić D., Zdravkovic J., Đorđević R., Zdravković M., Gvozdanović-Varga J., Moravčević Đ. (2015): Bulb fresh weight mode of inheritance in onion (Allium cepa L.). Ratarstvo i povrtarstvo 52(1): 24-28
 145. Zdravković J., Cvikić D., Pavlović N., Ugrinović M., Pavlović S., Đorđević R., Zdravkovic M. (2016): Variation of Nutritional Value of Tomato in Post-Harvest Period. Romanian Biotechnological Letters. 21, 2: 11372- 11380
 146. Đorđević R., Pavlović N., Đorđević O., Damnjanović J., Zdravković M., Cvikić D., Đorđević M. (2016): Selekcija baštanskih sorti graška Instituta za povrtarstvo Smed. Palanka. Knjiga apstrakata, V simpozijum Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije, 27-31 maj 2016, Kladovo, Srbija, p. 32.
 147. Damnjanović J., Girek Z., Pavlović S., Živanović T., Đorđević M., Đorđević R., Zečević B. (2016): Analiza G x E interakcije primenom AMMI modela u oplemenjivanju plavog patlidžana. Knjiga apstrakata, V simpozijum Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije, 27-31 maj 2016, Kladovo, Srbija, p. 108.
 148. Đorđević R., Pavlović N., Đorđević O., Damnjanović J., Zdravković M., Cvikić D., Đorđević M. (2016): Uticaj af gena na formiranje broja sterilnih nodija kod graška. Knjiga apstrakata, V simpozijum Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije, 27-31 maj 2016, Kladovo, Srbija, p. 60.

SORTE:

 1. Radiša Đorđević, Stojanović Radica (1999): Visak. Nova sorta graška (Pisum sativum L.) Rešenje Saveznog Ministarstva za poljoprivredu broj 4/008-390/011 od 26.10.1999.
 2. Radiša Đorđević (2001): Golijat. Nova sorta graška (Pisum sativum L.). Rešenje Saveznog zavoda za biljne i životinjske genetičke resurse broj 4/008-532/005 od 8.11.2001.
 3. Radiša Đorđević, Stojanović Radica (2001): Gorostas. Nova sorta graška (Pisum sativum L.). Rešenje Saveznog zavoda za biljne i životinjske genetičke resurse broj 4/008-532/006 od 8.11.2001.
 4. Radiša Đorđević Zdravković Jasmina (2003): Srbija. Nova sorta graška (Pisum sativum L.). Rešenje Saveznog ministarstva privrede i unutrašnje trgovine III 01/5748-2. od 26. 02. 2003.
 5. Radiša Đorđević, Bogoljub Zečević, Tatjana Sretenović Rajičić, Miroslav Ivanović (2004): Kristina. Nova sorta graška (Pisum sativum L.). Rešenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj 320-09-1/101/6-2004-06 od 08.06.2004.
 6. Radiša Đorđević, Bogoljub Zečević, Tatjana Sretenović Rajičić, Dejan Cvikić (2004): Snežana. Nova sorta graška (Pisum sativum L.). Rešenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj 320-09-1/79/3-2004-06 od 22.04.2004.
 7. Bogoljub Zečević, Radiša Đorđević, Tatjana Sretenović Rajičić, Dejan Cvikić (2004): Paprika Sirena. Rešenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj 320-09-1/101/5-2004-06 od 08.06.2004.
 8. Tatjana Sretenović Rajičić, Radiša Đorđević, Bogoljub Zečević, Dejan Cvikić (2004): Kupus Trijumf. Rešenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj 320-09-1/135/28-2004-06 od 17.09.2004.
 9. Radiša Đorđević, Milan Zdravković, Tatjana Sretenović Rajičić, Milan Damjanović (2004): Peršun Kristal. Rešenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj 320-09-1/135/37-2004-06 od 17.09.2004.
 10. Radiša Đorđević, Bogoljub Zečević, Nenad Pavlović, Mirjana Mijatović (2004): Pastrnak Balaban. Rešenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj 320-09-1/79/4-2004-06 od 22.04.2004.
 11. Bogoljub Zečević, Dejan Cvikić, Radiša Đorđević (2005): paprika Mona. Rešenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj 320-09-39/3/24-2005-06 od 13.01.2005.
 12. Bogoljub Zečević, Dejan Cvikić, Radiša Đorđević, Živomir Miladinović (2005): Paprika Tara. Rešenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj 320-09-39/3/25-2005-06 od 13.01.2005.
 13. Radiša Đorđević, Bogoljub Zečević, Dejan Cvikić, Miroslav Ivanović (2007): Olja. Nova sorta graška (Pisum sativum L.). Rešenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj 320-09-588/2005-06 od 30.01.2007.
 14. Nenad Pavlović, Dejan Cvikić, Radiša Đorđević (2007): Krastavac Sirano. Rešenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj 320-06-00827/2005-06 od 21.05.2007.
 15. Bogoljub Zečević, Dejan Cvikić, Radiša Đorđević (2008): Paprika Smederevka. Rešenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj 320-04-259/2/2006-08 od 17.01.2008.
 16. Radiša Đorđević, Bogoljub Zečević, Tatjana Sretenović-Rajičić, Milan Damjanović (2008): Karfiol Raša. Rešenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj 320-09-0587/1/2005-08 od 07.10.2008.
 17. Cvikić Dejan, Bogoljub Zečević, Radiša Đorđević (2009): https://ec.institut-palanka.rs/index.php?route=product/product&product_id=169. Rešenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj 320-04-278/2/2007-08 od 20.02.2009.
 18. Radiša Đorđević, Bogoljub Zečević, Jelena Damnjanović, Mladen Đorđević: (2011) Kelj Jelena
 19. Radiša Đorđević, Bogoljub Zečević, Mladen Đorđević, Jelena Damnjanović (2012): Crna rotkva Crno srce. Rešenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede br.320-04-700/2/2011-11
 20. Radiša Đorđević, Bogoljub Zečević, Jelena Damnjanović, Mladen Đorđević (2012): Bela rotkva Marina SP. Rešenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede br.320-04-700/2/2011-11
 21. Radiša Đorđević (2015): Grašak Visak. Rešenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede br.2014540-od 2015
 22. Radiša Đorđević (2015): Grašak Galija. Rešenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede br.2014556-od 2015
 23. Radiša Đorđević (2015): Grašak Maja. Rešenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede br.2014541-od 2015
 24. Radiša Đorđević (2015): Grašak Kosmaj. Rešenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede br.2014539-od 2015.