Biblioteka Instituta za povrtarstvo je sastavni deo ove naučnoistraživačke organizacije i stručna je za oblast biotehnologije i agroindustrije, poljoprivrede, konkretno povrtarstva. Osnovana je zajedno sa osnivanjem Instituta – 1946. godine. Biblioteka raspolaže bogatim fondom od oko 3500 naslova monografskih publikacija i oko 200 naslova periodičnih izdanja. Pojedini primerci određenih naslova u mogu se naći samo u našoj biblioteci, pa je zbog toga jedan od budućih ciljeva formiranje on line kataloga u saradnji sa sistemom COBISS.

Aktivnosti:

• sprovođenje nabavke knjiga i časopisa;

evidencija celokupnog fonda;

• katalogizacija u skladu s propisima kataloško-bibliografske obrade;

• pristup informacijama i dokumentima;

• međubibliotečka pozajmica;

za istraživače

U saradnji sa RCUB-om formiran je digitalni institucionalni repozitorijum, koji se redovno dopunjava najnovijim radovima istraživača Instituta.