Rešenjem Vlade Republike Srbije imenovani su predsednik i članovi Upravnog odbora Instituta za povrtarstvo Smederevska Palanka.

Predsednik Upravnog odbora je:

  • dr Nenad Pavlović, docent na Agronomskom fakultetu u Čačku Univerziteta u Kragujevcu.

Članovi Upravnog odbora su:

  • dr Svetlana Roljević Nikolić, viši naučni saradnik, Institut za ekonomiku poljoprivrede u Beogradu,
  • prof. dr Slavomir Miletić, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Prištini / Kosovska Mitrovica,
  • dr Dubravka Užar, (vršilac dužnosti člana)
  • dr Veselinka Zečević, naučni savetnik,
  • dr Zdenka Girek, naučni saradnik i
  • dr Jelena Damnjanović, naučni saradnik.