Rešenjem Vlade Republike Srbije imenovani su predsednik i članovi Upravnog odbora Instituta za povrtarstvo Smederevska Palanka.

Predsednik Upravnog odbora je:

  • dr Nenad Pavlović, docent na Agronomskom fakultetu u Čačku Univerziteta u Kragujevcu.

Članovi Upravnog odbora su:

  • prof. dr Nikola Ćurčić, vanredni profesor i viši naučni saradnik, Institut za ekonomiku poljoprivrede u Beogradu,
  • dr Svetlana Roljević Nikolić, viši naučni saradnik, Institut za ekonomiku poljoprivrede u Beogradu,
  • prof. dr Slavomir Miletić, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Prištini / Kosovska Mitrovica,
  • dr Slađan Adžić, naučni saradnik,
  • dr Zdenka Girek, naučni saradnik i
  • dr Jelena Damnjanović, naučni saradnik.