Dr Kristina Luković, Naučni saradnik

Dr Kristina R. Luković je rođena 12. oktobra 1982. u Kragujevcu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Poljoprivredni fakultet, Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, upisala je 2001. godine, Odsek za ratarstvo i povrtarstvo. Studije je završila 2008. godine sa prosečnom ocenom 8,60. Diplomski rad iz oblasti Oplemenjivanje biljaka, pod naslovom “Varijabilnost i nasleđivanje visine pšenice (Triticum aestivum L)“ odbranila je 02. juna 2008. godine sa ocenom 10.
Doktorske akademske studije na Poljoprivrednom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, upisala je školske 2013/2014. godine, smer Ratarstvo i povrtarstvo. Tokom doktorskih studija, položila je u roku sve ispite predviđene planom i programom, i postigla prosečnu ocenu 9,38. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Karakterizacija KG- linija pšenice po morfološkim osobinama i tehnološkom kvalitetu zrna“ odbranila je 28.12.2020. godine.
Od 01. septembra 2008. godine bila je zaposlena u Centru za strna žita i razvoj sela u Kragujevcu, u Odeljenju za genetiku i selekciju strnih žita. Njena naučno- istraživačka delatnost bila je usmerena je na istraživanja u oblasti genetike i oplemenjivanja pšenice i drugih strnih žita, kao i proučavanje tehnološkog kvaliteta brašna i hleba. Od 01. septembra 2023. godine, zaposlena je u Institutu za povrtarstvo, Smederevska Palanka, u Odeljenju za genetiku i oplemenjivanje povrća. Učestvovala je na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (III 46006), kao i na Međunarodnom projeku finansiranom od strane Norveške vlade pod nazivom “Research, education and knowledge transfer promoting entrepreneurship in sustainable use of pastureland/grazing” (332160UÅ) i projektu “Agricultural Adaptation to Climate Change – Networking, Education, Research and Extension in the West Balkan” (332160 UØ), u okviru programa HERD (Programme for Higher Education, Research and Development). Takođe, bila je učesnik projekta br. 680-00- 00101/2/2022-02 „Unapređenje kontrolisane biljne proizvodnje u cilju proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane na području Šumadijskog okruga na teritoriji Republike Srbije“, finansiran od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.
Do sada je, kao autor ili koautor, objavila preko 80 naučnih radova i saopštenja. Koautor je jedne sorte ozimog heksaploidnog tritikalea (KG Bingo). Učestvovala je na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama, simpozijumima i kongresima. Bila je urednik zbornika radova naučnih skupova nacionalnog karaktera. Učestvovala je kao predsednik i član komisije za izbor u istraživačko i naučno zvanje. U zvanje naučni saradnik izabrana je 2021. godine u Institutu za krmno bilje u Kruševcu.
Dr Kristina Luković je član Društva genetičara Srbije i Društva semenara i selekcionera Srbije.