Mast. biolog Aleksandra Rakonjac, Istraživač saradnik