Mast. biolog Aleksandra Rakonjac, Istraživač saradnik

Mast. biol. Aleksandra B. Rakonjac (rođ. Mitrović) rođena je 25. 11. 1991. godine u Kragujevcu. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Kragujevcu, studijski program Biologija završila je 2013. godine sa prosečnom ocenom 8,48. 2015 . godine stekla je zvanje master biologa odbranivši završni rad pod naslovom: ,,Zajednica algi u zaštićenim prirodnim područjima - vrelo Mlave i Krupajsko vrelo“ ocenom 10, i prosečnom ocenom 9,42. Doktorske akademske studije upisala je 2016. godine na studijskom programu Biologija.

U zvanje istraživač-pripravnik za naučnu oblast Biologija u Institutu za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu izabrana je 2017. godine, Položila je sve predmete previđene nastavnim planom za doktorske akademske studije Biologije sa ukupnom prosečnom ocenom 10,00.

Od 2016. do 2021. godine bila je angažovana kao stručno-tehnički saradnik na Institutu za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu na predmetima u oblasti ekologije, biogeografije i zaštite životne sredine. Od 2022. do 2023. godine bila je zaposlena u privrednom društvu MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute).

U septembru 2018. godine je bila polaznik III Petničke škole molekularne biologije „PCR u biološkim i biomedicinskim istraživanjima“, u Istraživačkoj stanici Petnica kod Valjeva, gde je ovladala savremenim metodama i tehnikama molekularne biologije koje se sprovode u praksi.

Od 2019. godine angažovana je kao ekspert za crvene i mrke alge na projektu „Pribavljanje podataka i druge usluge u cilju nastavka izrade crvenih lista pojedinačnih grupa organizama flore, faune i gljiva u Republici Srbiji“, u organizaciji Zavoda za zaštitu prirode Srbije. U avgustu mesecu 2019. godine završila je za obuku i primenu „Aplikacije za procenu IUCN kategorija ugroženosti predstavnika živog sveta u Srbiji“, organizovanu u Institutu za botaniku i botaničke bašte „Jevremovac“ Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.