Naučno veće Instituta za povrtarstvo kompetentno je za utvrđivanje predloga za sticanje naučnog zvanja Naučni saradnik. Vrednost usluge je 30.000 dinara.