Dr Vladimir Perišić, Viši naučni saradnik

Rođen je 19.01.1974. godine Kragujevcu. Agronomski fakultet u Čačku upisao je 1993. godine i diplomirao 2001. godine sa prosečnom ocenom 8,25. U Centru za strna žita u Kragujevcu zaposlen je od 2001. godine do 2023. godine, u Odeljenju genetike i selekcije strnih žita. Magistrirao je na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu 2007. godine, odbranivši magistarsku tezu pod naslovom "Nasleđivanje rodnosti kod hibrida pšenice u F1 generaciji". Doktorsku disertaciju pod naslovom "Varijabilnost osobina i stabilnost prinosa i komponenti rodnosti ozime pšenice" odbranio je na istom fakultetu, tokom 2016. godine. Oba akademska zvanja, i magistarska teza i doktorska disertacija potpadaju pod oblast Ratarstvo - Genetika i oplemenjivanje ratarskih i povrtarskih biljaka.

Do sada je, kao autor ili koautor, objavio 87 naučnih radova. Koautor je devet sorti hlebne pšenice, ozime durum pšenice, jare hlebne pšenice i ozimog heksaploidnog tritikalea. Bio je glavni i odgovorni urednik Zbornika radova naučnog skupa nacionalnog karaktera „125 godina primenjene nauke u poljoprivredi Srbije“, održanog u 22. juna 2023. godine u Kragujevcu.

U zvanje naučni saradnik izabran je 27.03.2019. godine Odlukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. U zvanje višeg naučnog saradnika izabran je 22.04.2024. godine.