Mast. biolog Aleksandra Rakonjac, Istraživač saradnik

Link ka podacima o radovima autora u institucionalnom repozitorijumu