mast.inž.polj. Ivan Tupajić, Istraživač saradnik

Link ka podacima o radovima autora u institucionalnom repozitorijumu