mast.inž.polj. Darko Jovanović, Istraživač pripravnik

Link ka podacima o radovima autora u institucionalnom repozitorijumu