Bojana Gavrilović, mast.inž, Istraživač pripravnik

Link ka podacima o radovima autora u institucionalnom repozitorijumu