1. Prodavnica semena
  2. Usluge laboratorijskog ispitivanja semena
  3. Uslužna dorada semena
  4. Savetodavni poslovi sa izlaskom na teren
  5. Utvrđivanje predloga za sticanje naučnih zvanja