Odeljenje zajedničkih poslova

Odeljenje zajedničkih poslova obavlja poslove od zajedničkog interesa za sve organizacione jedinice Instituta. Pod tim se podrazumevaju komercijalni, finansijsko-računovodstveni, pravni poslovi, sistem upravljanja kvalitetom, bibliotečko-prevodilački, portirsko-čuvarski i poslovi održavanje higijene.

Kako plasman semena na tržište predstavlja izuzetno važnu kategoriju u procesu rada Instituta, rad komercijale za Institut ima veliki značaj. Prodaja se vrši iz same komercijalne službe, na terenu u celoj Srbiji sezonskim angažovanjem komercijalista, ali i u prodavnici u samom Institutu. Ova služba prati i analizira tržište sa aspekta potreba i realizacije i vrši prodaju semena povrća proizvedenog u Institutu ili za potrebe Instituta. Takođe, komercijala vrši nabavku svih ostalih dobara i potrošnog materijala za svakodnevno funkcionisanje Instituta.

Finansijsko-računovodstveni poslovi u Institutu podrazumevaju vođenje knjigovodstva Instituta, kontrolisanje finansijskog i materijalnog poslovanja, praćenje priliva i odliva finansijskih sredstava, učestvovanje u izradi finansijskog plana Instituta, izradu periodičnih obračuna i završnih računa, vođenje kreditnih i deviznih poslova, kontrolu izvršavanja obaveza i naplatu potraživanja.

Pravna služba pokriva pravne poslove vezane za poslovanje Instituta. Stara se o izradi pravne dokumentacije, tumači propise i zakone, usklađuje pravna akta Instituta sa važećom zakonskom regulativom. Takođe, zaposleni brinu o čuvanju i administriranju dokumentacije i kadrovskoj i personalnoj evidenciji zaposlenih. Posebna pažnja je posvećena bezbednosti i zdravlju na radu.

Bibliotečko-prevodilački poslovi podrazumevaju vođenje biblioteke Instituta u skladu sa zakonom i drugim propisima koji regulišu ovu vrstu delatnosti. Vodi se bibliografija objavljenih naučnih i stručnih radova istraživača u Institutu, od osnivanja do danas. Kada su u pitanju izdavački poslovi, vrši se lektura, korektura, priprema za štampu i ostali tehnički poslovi vezani za izdavaštvo. Kada za tim postoji potreba, naučni radovi se prevode na engleski jezik. Isto tako, prevode se i lekturišu i drugi tekstovi za potrebe Instituta.

Deo zaposlenih u okviru opšte službe se stara o osiguranju i bezbednosti materijalnih dobara i zaposlenih, kao i o higijeni.