Kontakt podaci:

Poslovno ime: Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka

Adresa: Karađorđeva 71, 11420 Smederevska Palanka

Telefon: 026/317-170, Fax: 026/317-785

PIB: 104648345 Matični broj: 20206918 JBKJS: 81987

E-mail: info@institut-palanka.rs

Komercijalna služba: 026/313-028 E-mail: komercijala@institut-palanka.rs

Prodavnica: 026/317-170 lok. 229

Radno vreme: ponedeljak - petak 07:00-15:00

Lokacija sedišta Instituta za povrtarstvo: