Za kupce u veleprodaji, za kesice povrća, pored osnovnog rabata, za avanse uplate, odobravamo dodatni popust kasa skonto 15%. Akcijski podsticaj traje od 15. februara do 15. marta 2022. godine.

Dostava je besplatna za sve isporuke vrednosti iznad 5.000 dinara (sa PDV-om), a za isporuke niže...

Juče je u Pančevu održan radni sastanak rukovodilaca Instituta za povrtarstvo i Poljoprivredene stručne službe Institut Tamiš. Ovom prilikom v.d. direktor Instituta za povrtarstvo dr Almir Muhović i direktor PSS Institut Tamiš prof. dr Nikola Ćurčić zaključili su Ugovor o poslovnoj i tehničkoj sarad...

Na osnovu čl. 62. Zakona o nauci i istraživanjima („Službeni glasnik RS“, broj 49/2019 od 08.07.2019) i čl. 13. Odluke o osnivanju Instituta za povrtarstvo Smederevska Palanka („Službeni glasnik RS“, broj 36/2019 od 24.05.2019), na 18. sednici održanoj 22.12.2021. Upravni odbor Instituta za povrtars...

U organizaciji Instituta za povrtarstvo, u sredu 15. decembra 2021. godine, održan je Nacionalni naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „Biotehnologija i savremeni pristup u gajenju i oplemenjivanju bilja“. Nakon otvaranja skupa od strane v.d. direktora Instituta, doc. dr Almira Muhovića, učes...

Nacionalni naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem
BIOTEHNOLOGIJA I SAVREMENI PRISTUP U GAJENJU I OPLEMENJIVANJU BILJA
Smederevska Palanka, 15. decembar 2021.
PROGRAM

Preuzmite Program u PDF formatu

  • 9:30-10:00 Registracija učesnika
  • 10:00-10:30 Svečano otvaranje skupa: po...

Pokreće se postupak javnog nadmetanja za davanje u zakup poslovnog prostora površine 108 m2, koji se nalazi u prizemlju stambene zgrade na adresi ul. Prvog srpskog ustanka br. 112, koji je kao LOКAL B upisan u list nepokretnosti br. 7055 na К.O. Smederevska Palanka 1, kp.br. 5059, sa sledećim bitnim...

Laboratorija za ispitivanje semena Instituta za povrtarstvo Smederevska Palanka bavi se uslužnim ispitivanjem fizičkih, hemijskih i bioloških osobina semena kao i uzorkovanjem semena poljoprivrednog bilja. Od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS), za ove delatnosti prvi put je akreditovana 2009. g...