Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije je 25. decembra 2022. godine raspisalo Šesti poziv za uključenje talentovanih mladih istraživača - studenata doktorskih studija u naučnoistraživački rad akreditovanih naučnoistraživačkih organizacija.

Institut za povrtarstvo ima potrebu za jednim mladim istraživačem koji je upisao prvu godinu doktorskih akademskih studija na studijskom programu Poljoprivredne nauke, modulu Ratarstvo i povrtarstvo.

Zainteresovana lica tekst Poziva i prijave mogu preuzeti sa nove internet stranice Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, na konkretnoj lokaciji: https://nitra.gov.rs/tekst/456/s-e-s-t-i-p-o-z-i-v-talentovanim-mladim-istrazivacima.php. Rok za podnošenje prijave je 17. januar 2023. godine.

Prethodna objava Sledeća objava