U organizaciji Instituta za povrtarstvo, u četvrtak 03. novembra 2022. godine, održan je Nacionalni naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „Biotehnologija i savremeni pristup u gajenju i oplemenjivanju bilja“. Nakon otvaranja skupa od strane direktora Instituta, prof. dr Nenada Đurića, učesnicima su se obratili prof. dr Jelena Bošković, savetnik rektora Metropolitan Univerziteta, i prof. Dr Nikola Ćurčić, direktor PSS Instituta Tamiš.

Na skupu je saopšteno 32 naučna rada, koji su štampani u Zborniku radova "Biotehnologija i savremeni pristup u gajenju i oplemenjivanju bilja", koji je javno dostupan u elektronskoj verziji na sledećoj adresi: https://drive.google.com/file/d/1SX820kGrxyXbbx2SYwCFZZeB46h0b02e/view?usp=sharing

U sekciji Uvodnih predavanja predstavljena su dva pregledna rada od strane eminentnih profesora, prof. dr Zoran Ilić je u ime autora izložio rad na temu "Kako ublažiti negativni uticaj klimatskih promena na proizvodnju povrća?", a prof. dr Radivoje Jevtić rad na temu "Oplemenjivanje na otpornost prema patogenima pšenice - stanje i perspektive".

Osim uvodnih predavanja, u sekciji Usmena predavanja, autori su predstavili svoje naučne rezultate kroz 12 radova, a u Poster sekciji predstavljeno je 18 naučnih radova. Radovi su obuhvatili 18 biljnih vrsta i bili su iz oblasti genetike, oplemenjivanja, fiziologije, zaštite i gajenja povrtarskih, ratarskih, voćarskih i lekovitih biljnih vrsta.

Na skupu su učestvovali istraživači i profesori instituta, fakulteta i drugih ustanova koji se bave naučno-istraživačkim i stručnim radom iz oblasti biotehnologije i poljoprivrede. U koautorstvu sa domaćim autorima, na radovima su zastupljeni autori iz Crne Gore, Makedonije i Republike Srpske. Skupu je prisustvovalo 53 učesnika iz 16 naučnih i stručnih institucija naše zemlje, predstavnici Privredne komore Srbije i predstavnici medija (TV Jasenica, Agro Jug i RTS).

PSX_20221114_073315 IMG-180f79fa9d0360ba5e73defb006206b1-V IMG-26c74b0a39fb148cbb04046438fed8c9-V IMG-832789cdde211a388a180ac9d4082941-V

Prethodna objava Sledeća objava