Održan naučno-stručni skup "Biotehnologija i savremeni pristup u gajenju i oplemenjivanju bilja

U organizaciji Instituta za povrtarstvo, u sredu 15. decembra 2021. godine, održan je Nacionalni naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „Biotehnologija i savremeni pristup u gajenju i oplemenjivanju bilja“. Nakon otvaranja skupa od strane v.d. direktora Instituta, doc. dr Almira Muhovića, učesnicima su se obratili Jelena Blagojević, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Nikola Vučen, predsednik opštine Smederevska Palanka.

U sekciji Uvodnih predavanja predstavljena su dva pregledna rada od strane eminentnih profesora, prof. dr Desimir Knežević je u ime autora izložio rad na temu "Oplemenjivanje biljaka i adaptacije na klimatske promene", a prof. dr Đorđe Moravčević rad na temu "Povrtarstvo Srbije-izazovi i mogućnosti". Katarina Zarubica, kao predstavnik Odeljenja za priznavlje sorti poljoprivrednog bilja, izložila je uvodno predavanje na temu "Pravci razvoja priznavanja sorti povrća i drugog poljoprivrednog bilja u Republici Srbiji. Osim uvodnih predavanja, u sekciji Usmena predavanja, autori su predstavili svoje naučne rezultate kroz 13 radova, a u Poster sekciji su bila zastupljena 23 naučna rada. Radovi su bili iz oblasti genetike, oplemenjivanja, fiziologije, zaštite i gajenja povrtarskih, ratarskih, lekovitih i livadarskih biljnih vrsta, kao i primene novih analitičkih metoda u ispitivanju bezbednosti hrane.

Na skupu su učestvovali istraživači i profesori instituta i fakulteta koji se bave naučno-istraživačkim radom iz oblasti biotehnologije i poljoprivrede. U koautorstvu sa domaćim autorima, na radovima su zastupljeni autori iz Belorusije, Crne Gore i Republike Srpske.

Na skupu je saopšteno 38 naučnih radova, koji su štampani u Zborniku radova "Biotehnologija i savremeni pristup u gajenju i oplemenjivanju bilja", koji je javno dostupan u elektronskoj verziji na sledećoj adresi: http://rivec.institut-palanka.rs/bitstream/handle/123456789/416/bitstream_1117.pdf

09

Prethodna objava Sledeća objava