Objavljen je cenovnik semena povrća za sezonu 2020/2021. Možete preuzeti maloprodajni cenovnik. Kontakt mejl za poslovnu saradnju je komercijala@institut-palanka.rs, a potrošači mogu seme kupiti i u našoj online prodavnici.

Oglas:
Institutu za povrtarstvo, Smederevska Palanka potrebni su doktorandi poljoprivrednog, biološkog ili hemijskog fakulteta koji ispunjavaju uslove za izbor u zvanje istraživač-saradnik (prijavljena tema doktorske disertacije i ima bar jedan objavljen rad). Prijave (CV, bibliografiju, dokaz o prijavljenoj temi) slati na e-mail adresu: spavlovic@institut-palanka.rs ili info@institut-palanka.rs