Sednica Matičnog naučnog odbora za biotehnologiju i poljoprivredu održana u sedištu Instituta za povrtarstvo

Matični naučni odbor je jedno od tela koje se stara o obezbeđenju kvaliteta naučnoistraživačkog rada i razvoju naučnoistraživačke delatnosti u Republici Srbiji. Ovom prilikom Institut i Matični naučni odbor posetio je i pomoćnik ministra nauke Vladimir Radovanović. Nadležnost matičnih naučnih odbora uređena je Zakonom o nauci i istraživanjima. U nadležnosti matičnih odbora su poslovi odlučivanja o sticanju naučnog zvanja naučni saradnik i davanje mišljenja Komisiji za sticanje naučnih zvanja viši naučni saradnik i naučni savetnik. U radu matičnog naučnog odbora učestvovali su naučni savetnici predsednik Odbora prof. dr Dragan Nikolić, dr Vesna Đorđević, prof. dr Zorica Knežević Jugović, dr Katarina Šavikin, dr Danica Mićanović i prof. dr Dragica Vilotić.

mno02

Prethodna objava Sledeća objava