Laboratorija za ispitivanje semena Instituta za povrtarstvo Smederevska Palanka bavi se uslužnim ispitivanjem fizičkih, hemijskih i bioloških osobina semena kao i uzorkovanjem semena poljoprivrednog bilja. Od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS), za ove delatnosti prvi put je akreditovana 2009. godine. Akreditacija se kontinuirano održava i obnavalja na svake četiri godine. Ove godine, nakon posete članova tima ATS-a potvrđeno je da Laboratorija za ispitivanje semena zadovoljava zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 i da je kompetentna za obavljanje poslova ispitivanja koji su specificirani u važećem izdanju Obima akreditacije. Ovom prilikom Laboratoriji je dodeljen Sertifikat o akreditaciji kojim se akreditacija produžava u naredne četiri godine i važi do oktobra 2025. godine.

Sa ponudom usluga naše Laboratorije možete se upoznati na sledećoj stranici: https://institut-palanka.rs/rs/prodavnica/ispitivanje-semena

PSX_20211106_111509

Prethodna objava Sledeća objava