Zaključenje ugovora o naučnoj saradnji sa Agronomskim fakultetom i poseta studenata

Institut za povrtarstvo posetila je grupa studenata III godine opšteg smera i voćarstva Agronomskog fakulteta u Čačku. Istom prilikom, u prisustvu predsednika Upravnog odbora Instituta dr Nenada Pavlovića, direktor Instituta prof. dr Nenad Đurić i Prodekan za finansije Agronomskog fakulteta dr Duško Brković razmenili su Ugovor o naučnoj saradnji ove dve institucije. Nakon uvodnog predavanja kojim je studentima naučnoistraživačke aktivnosti predstavila Rukovodilac za nauku dr Slađana Savić, studenti su obišli laboratoriju za zaštitu povća, laboratoriju za ispitivanje semena, hemijsku laboratoriju, biotehnološku laboratoriju, zaštićeni prostor i deo oglednih polja. Naši naučni radnici predstavili su studentima fakulteta aktivnosti koje se obavljaju u ovim istraživačkim celinama Instituta.

%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B001 kompozit01 %D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B007

Prethodna objava Sledeća objava