Predavanja u okviru IPA prekograničnog projekta između Srbije i BiH

U okviru IPA prekograničnog projekta između Srbije i Bosne i Hercegovine „Zdravi i bezbedni gastronomski proizvodi kao potencijal za novo zapošljavanje“, 5. i 6. maja u Zvorniku i Bijeljini, održan je Naučno-stručni karavan zdrave i bezbedne ishrane.

Prof. dr Nenad Đurić u Zvorniku i Bijeljini održao je dva predavanja. Prvo predavanje na temu „Proso, kao ratarski usev i bezglutenska hrana“. Na ovom radu koautori su naučni saradnik dr Radiša Đorđević, sa Instituta za povrtarstvo, kao i naučni saradnik dr Zlatica Mamlić, sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo. Drugi predstavljeni rad jeste „Vodeni ekstrakti biljaka za povećanje prinosa soje i sadržaja proteina u zrnu“, na kome je dr Đurić autor sa dr Zlaticom Mamlić i Vojin Đukić, sa Univerziteta „Bijeljina“.

Ciljna grupa ovog projekta jesu mladi u grupaciji 15-24 godine, profesionalci u srednjim školama kao i ljudi koji imaju potrebu za posebnom ishranom. Projektovani rezultat jeste stvaranje novih proizvoda, usluga, industrijskih i komercijalnih procesa, zahvaljujući transferu znanja i podsticanju inovativnosti, čime se dovodi do novih održivih mogućnosti za zapošljavanje u prekograničnom području.

IPA Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina realizuje se u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći. Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije i Direkcija za evropske integracije BiH zaduženi su za koordinaciju Programa.

ipasrbbih02 ipasrbbih03

Prethodna objava Sledeća objava