Naučni rad M21

Ljudsko znanje je najvredniji kapital. I u ovo vreme krize, zbog pandemije virusa, fokus naših istraživača usmeren je na ciljeve naučnoistraživačke delatnosti. Naučni rad našeg mladog istraživača mast.inž. Ivane Živković prihvaćen je za objavljivanje u međunarodnom časopisu kategorije M21 "Plant foods for human nutrition" pod nazivom "Antiviral effects of pomegranate peel extracts on human norovirus in food models and simulated gastrointestinal fluids". Ponosni smo i zahvalni za Ivanin doprinos nauci i svetskoj kolekciji znanja. U prilogu možete pročitati kratak prikaz naučnog rada.

IMG_20210402_103219-01

Prethodna objava Sledeća objava