Usluge laboratorijskog ispitivanja

Naša akreditovana Laboratorija za ispitivanje semena nudi vam sledeće eksterne usluge analize semena: (1) Zvanična kompletna ispitivanja, 2.400 dinara; (2) Zvanična delimična (klijavost) ispitivanja, 1.000 dinara; (3) Zvanična delimična (čistoća, masa 1.000 semena, vlaga, zdravstveno stanje) ispitivanja po analizi, 500 dinara; (4) Informativna kompletna ispitivanja, 1.400 dinara; (5) Informativna delimična (klijavost) ispitivanja, 900 dinara; (6) Informativna delimična (čistoća, masa 1.000 semena, vlaga, zdravstveno stanje) ispitivanja, po analizi, 400 dinara. Sve cene su sa PDV-om.

Prethodna objava Sledeća objava