Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka organizuje Nacionalni naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "BIOTEHNOLOGIJA I SAVREMENI PRISTUP U GAJENJU I OPLEMENJIVANJU BILJA". Skup će biti održan u Smederevskoj Palanci 15. decembra 2021. godine, u Institutu za povrtarstvo.

Pozivamo sve naučne radnike da svojim učešćem doprinesu kvalitetu našeg naučnog skupa. Registraciju možete obaviti do 10. oktobra 2021. godine, do kada treba poslati i apstrakt rada. Cele radove dostaviti najkasnije do 01. novembra 2021. godine.

Кontakt osoba za dodatne informacije u vezi skupa: mr Ljiljana Radisavljević (sekretar skupa), e-mail: ljradisavljevic@institut-palanka.rs, tel: +381 64 8834417.

Napomena: Ukoliko dođe do promene epidemiološke situacije, skup će biti održan onlajn, o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni.

Prethodna objava Sledeća objava