Nova zaštitna oprema

Institut za povrtarstvo sprovodi aktivnosti na zaštiti i unapređenju bezbednosti i zdravlja zaposlenih na radu. U toku je zaduživanje zaposlenih nedostajućom i novom zaštitnom opremom. Adekvatna zaštitna oprema jeste jedna od pretpostavki za puno fizičko, psihičko i socijalno blagostanje zaposlenih.

PhotoCollage_20210927_083228153

Prethodna objava Sledeća objava