Uspostavljen digitalni repozitorijum

U saradnji sa RCUB-om, Institut je uspostavio Digitalni repozitorijum koji omogućava otvoreni pristup publikacijama, kao i ostalim rezultatima nastalim u okviru projekata koje se izvode na Institutu za povrtarstvo. Softverska platforma repozitorijuma prilagođena je savremenim standardima koji se primenjuju u diseminaciji naučnih publikacija i kompatibilna je sa međunarodnom infrastrukturom u ovoj oblasti. Omogućen je pregled i pretraživanje podataka o autorima i projektima, prenos metapodataka.

Servis je dostupan na adresi RIVec.institut-palanka.rs.

Prethodna objava Sledeća objava