Na III naučno-stručnom skupu "Biotehnologija i savremeni pristup u gajenju i oplemenjivanju bilja" predstavljeno je 29 radova autora iz Srbije i inostranstva, a među njima i radovi istraživača zaposlenih na našem Institutu. Mast. inž. Bojana Gavrilović iznela je utiske o svom predavanju u kome je pričala o biološkim preparatima, jer sve više patogena razvija rezistentnost na sintetičke pesticide. Skup je održan na Institutu za povrtarstvo Smederevska Palanka.

Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije finansijski je podržalo održavanje skupa i štampanje zbornika radova. Suorganizatori skupa su Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet „Bijeljina“, Bijeljina, Institut za kukuruz „Zemun Polje“, Beograd i Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad - institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.

Zbornik radova možete preuzeti sa adrese: bitstream_2415.pdf

Na skupu su predstavljeni radovi autora sa sledećih inostranih institucija:

 • Institut eksperimentalne botanike "V.F. Kuprevič" Nacionalne akademije nauka Belorusije
 • Univerzitet u Banja Luci Poljoprivredni fakultet Republika Srpska BIH
 • Univerzitet u Bijeljini Poljoprivredni fakultet Bijeljina BIH;

13 domaćih fakulteta:

 • Univerzitet u Beogradu Poljoprivredni fakultet
 • Univerzitet u Kragujevcu Agronomski fakultet Čačak
 • Univerzitet u Nišu Poljoprivredni fakultet Kruševac
 • Univerzitet u Prištini Poljoprivredni fakultet Lešak
 • Univerzitet u Beogradu Institut za medicinska istraživanja
 • Univerzitet u Beogradu Veterinarski fakultet
 • Univerzitet u Novom Sadu Prirodno-matematički fakultet Novi Sad
 • Univerzitet u Kragujevcu Fakultet za hotelijerstvo i turizam Vrnjačka Banja
 • Univerzitet u Kragujevcu Institut za informacione tehnologije Kragujevac Departman za prirodno-matematičke nauke Kragujevac
 • Univerzitet u Kragujevcu Prirodno-matematički fakultet Institut za Biologiju i Ekologiju Kragujevac
 • Univerzitet Educons Fakultet ekološke poljoprivrede Sremska Kamenica
 • Univerzitet Metropolitan Beograd
 • Megatrend Univerzitet Fakultet za biofarming

11 domaćih instituta:

 • Institut za ratarstvo i povrtarstvo Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju Novi Sad
 • Institut za kukuruz “Zemun Polje” Beograd
 • Institut BioSens Univerziteta u Novom Sadu
 • Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd
 • Institut za krmno bilje Kruševac
 • Institut za pesticide i zaštitu životne sredine Beograd
 • Institut za proučavanje lekovitog bilja "Dr Josif Pančić"
 • Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu Beograd
 • Istraživačko - razvojni institut Tamiš Pančevo
 • Institut Mol d.o.o. Stara Pazova
 • Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka

i ostalih organizacija:

 • Centar za strna žita i razvoj sela Kragujevac
 • Opštinska uprava opštine Vladimirci
 • Privredna Komora Srbije Beograd
 • Visoka medicinsko - sanitarna škola strukovnih studija u Beogradu
 • Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija Šabac.

Prethodna objava Sledeća objava