INSTITUT ZA POVRTARSTVO ORGANIZUJE Nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem BIOTEHNOLOGIJA I SAVREMENI PRISTUP U GAJENJU I OPLEMENJIVANJU BILJA

VREME I MESTO ODRŽAVANJA SKUPA:

  1. novembar 2023. Institut za povrtarstvo Karađorđeva 71 Smederevska Palanka

Prethodna objava Sledeća objava