Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija 13. marta raspisalo je Sedmi poziv za uključenje talentovanih mladih istraživača - studenata doktorskih studija u naučnoistraživački rada naučnoistraživačkih organizacija. Tekst ovog Poziva i prijave mogu se preuzeti sa internet stranice Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija - www.nitra.gov.rs.

Previous Post Next Post