Ivan Krga, mast.inž.polj, Istraživač saradnik

Ivan Кrga je rođen 04.08.1990. godine u Smederevskoj Palanci. Poljoprivredni fakultet u Beogradu je upisao školske 2009/2010 godine na smeru Ratarstvo i povrtarstvo. Diplomirao je 13.10.2014. godine sa prosečnom ocenom 7,71 i diplomskim radom iz oblasti krmnog bilja pod naslovom “Uticaj azotnog hraniva na kvalitet kukuruza i kukuruzne silaže“ sa ocenom 10,00. Master akademske studije je upisao školske 2014/2015 godine na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu, studijski program Biljna proizvodnja, smer Ratarstvo i povrtarstvo. Master studije je završio 08.10.2015. godine, sa prosečnom ocenom 10,00 i master radom iz oblasti krmnog bilja pod nazivom „Prinos i morfološke karakteristike smeše stočnog graška i ovsa u različitim fazama košenja“ sa ocenom deset (10,00). Doktorske akademske studije je upisao školske 2015/2016 godine na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu, studijski program Ratarstvo i povrtarstvo, uža oblast istraživanja krmno bilje i nalazi se na četvrtoj godini studija, sa svim položenim ispitima (prosečna ocena 9,71). Od 04.02.2019. godine je zaposlen u Institutu za povrtarstvo iz Smederevske Palanke, u Odeljenju za genetiku i oplemenjivanje povrća na selekciji biljaka iz familije Fabaceae, oplemenjivanju pasulja i boranije.