Dr Suzana Pavlović, Viši naučni saradnik

Rođena je 1978. u Smederevskoj Palanci.

Studije na Biološkom fakultetu, smer Molekularna biologija i fiziologija, Univerziteta u Beogradu završila je 2006. godine. Doktorske studije na istom fakultetu završila je 2015. godine odbranom disertacije Efekat ekspresije gena za proteinkinazu 1 duvana (NPK1) kod transformisanih biljaka karfiola (Brassica oleracea L. var. botrytis) na razvoj tolerancije prema povišenim koncentracijama NaCl in vitro.

Od 2008. zaposlena je u Institutu u Odeljenju za genetiku i oplemenjivanje povrća na selekciji biljaka iz familije Brassicaceae, u okviru biotehnološke laboratorije (kultura biljnih tkiva in vitro i molekularne analize).

U dosadašnjoj karijeri učestvovala je u realizaciji 3 projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja:

  • projekta TR-31059: Novi koncept oplemenjivanja sorti i hibrida povrća namenjenih održivim sistemima gajenja uz primenu biotehnoloških metoda (2011.-2020.);
  • projekta TR–20072-A: Istraživanja povrtarskih vrsta u cilju poboljšanja biološke i zdravstvene vrednosti svežeg povrća i njegovih prerađevina povećanjem sadržaja biovalidnih antioksidanata (2008.-2010.) i
  • projekta Fonda za inovacionu delatnost: Nova sorta kupusa sa povećanim prinosom i sadržajem šećera (2018.).

Bila je učesnik i 3 projekata Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (2016., 2017. i 2018. godine).

Objavila oko 50 naučnih radova kako u naučnim časopisima tako i na skupovima u zemlji i inostranstvu. Učestvovala je na 6 nacionalnih skupova i 10 međunarodna skupa. Član je Društva fiziologa Srbije i Društva selekcionera i semenara Srbije.

Uža oblast istraživanja: Brassicaceae, selekcija konvencionalnim metodama, in vitro kultura biljnih tkiva, regeneracija putem organogeneze i somatske embriogeneze, primena molekularnih markera u procesu oplemenjivanja (RAPD, SSR), selekcija na tolerantnost na stres.