Dr Marina Dervišević, Naučni saradnik

Dr Marina Dervišević rođena je 1989. godine u Majdanpeku. Osnovne akademske studije na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu (studijski program Biljna proizvodnja, modul Fitomedicina), završila je 2012. godine, a master akademske studije 2013. godine. Doktorske studije na istom fakultetu upisala je školske 2014/2015. godine, a završila 2019. godine sa prosečnom ocenom 10 odbranivši doktorsku disertaciju pod naslovom „Diverzitet i bionomija štitastih vaši familije Coccidae (Hemiptera: Coccoidea) u Srbiji“. Tokom doktorskih studija, na katedri za Entomologiju i poljoprivrednu zoologiju, bila je angažovana u izvođenju vežbi iz predmeta Entomologija (na Odseku za Voćarstvo i vinogradarstvo) i predmeta Masovne pojave insekata (na Odseku za Fitomedicinu). Obavila je kraći studijski boravak u Švedskoj, gde je pohađala kurs pod nazivom "Plant communication and trophic interactions: from plant behaviour to sustainable cropping“.

Od 2019. do početka 2022. godine bila je zaposlena u Istraživačko – razvojnom centru Biounik u Beogradu. Od aprila 2022. godine zaposlena je u Institutu za povrtarstvo Smederevska Palanka, na Odeljenju za zaštitu povrća.

Autor, odnosno koautor je preko 30 objavljenih/saopštenih radova i 4 tehnička rešenja primenjena na međunarodnom nivou. Učestvovala je na više nacionalnih i međunarodnih skupova. Član je Društva za zaštitu bilja Srbije i Entomološkog društva Srbije.