Dr Marija Gavrilović, Naučni saradnik

Marija Gavrilović je rođena 30.6.1983. godine u Loznici. Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu je upisala u školskoj 2005/06, gde je i diplomirala u septembru 2009. godine, na Odseku za poljoprivrednu tehniku sa prosečnom ocenom 9,63. U oktobru 2009. godine je upisala doktorske akademske studije na istom fakultetu. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Uticaj fizičkih osobina mineralnih đubriva na kvalitet rada centrifugalnih rasipača i energetski bilans biljne proizvodnje" odbranila je u decembru 2016. godine. Marija Gavrilović je bila stipendista Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije od 2010. do 2014. godine. Kao stipendista doktorant učestvovala je na projektu Ministarstva nauke broj TR 20076 "Unapređenje i očuvanje poljoprivrednih resursa u funkciji recionalnog korišćenja energije i kvaliteta poljoprivredne proizvodnje". Rukovodilac projekta bio je prof. dr Milan Đević. Nakon toga je učestvovala na projektu TR 31051 "Unapređenje biotehnoloških postupaka u funkciji racionalnog korišćenja energije, povećanja produktivnosti i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda", finansiranog od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Rukovodilac projekta bio je dr Zoran Mileusnić, vanredni profesor. Tokom studija bila je dobitnik nagrade Zadužbine Nikole Spasića za najboljeg studenta treće godine Poljoprivrednog fakulteta (2008), nagrade Poljoprivrednog fakulteta za najboljeg studenta četvrte godine Odseka za poljoprivrednu tehniku (2009), povelje Univerziteta u Beogradu za studenta generacije na Poljoprivrednom fakultetu školskoj 2008/2009. godini i nagrade Fondacije Dr Karl Schleinzer, University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna, za istraživanja u oblasti zaštite životne sredine (2010).

Od aprila 2021. godine zaposlena je u Institutu na poziciji Naučni saradnik u Odeljenju za zaštitu povrća, kao rukovodilac odeljenja

Uža oblast istraživanja: mehanizacija ratarske proizvodnje, tehnologija proizvodnje ratarskih useva, aplikacija mineralnih đubriva, energetski bilans biljne proizvodnje na otvorenom polju i zaštita bilja.