Dr Almir Muhović, Naučni saradnik
Vršilac dužnosti direktora

Almir Muhović rođen je 29.05.1978. godine u Peći.

Osnovne studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Prištini završio je 2009. godine. Master studije završava 2013. godine takođe na Ekonomskom fakultetu.

Doktorsku disertaciju pod naslovom „Analiza faktora nastanka i kretanja nivoa neperformansnih kredita na finansijskim tržištama u razvoju“ odbranio je 2018. godine na Fakultetu za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu.

Profesionalno iskustvo započeo je radom u bankarskom sektoru na pozicijama savetnika za ulaganja i investicije, zatim direktora banke.

Nastavni rad u visokom obrazovanju započeo je 2015. godine na Fakultetu za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu gde je biran u zvanje Asistenta u nastavi za užu naučnu oblast ekonomija i finansije, a zvanje Docenta za užu naučnu oblast ekonomija i finansije stiče 2018. godine na istom fakultetu.

Odlukom Komisije za sticanje naučnih zvanja na sednici održanoj 18.05.2020. godine (broj: 660-01-00001/1177) stekao je zvanje Naučni saradnik u oblasti društvenih nauka – ekonomija, na predlog Instituta za ekonomiku poljoprivrede u Beogradu.

U periodu od 2015. godine učestvovao je u realizaciji višegodišnjih projekata finansiranih od strane EU, USAID-a, GIZ-a , Caritas-a i UNDP-a. Projekti finansirani od navedenih organizacija imali su za cilj da pospeše razvoj StartUP biznisa i poboljšanje uslova za poljoprivrednu proizvodnju u ruralnim sredinama na Kosovu i Metohiji, gde je dr Almir Muhović učestvovao kao rukovodilac i član projektnih timova.

Dr Almir Muhović član je sledećih naučnih društava: Društva ekonomista Beograda, Društva ekonomista „Ekonomika“ Niš i Naučnog društva agrarnih ekonomista Balkana.