Nova sorta kupusa "Zahar"

Nova sorta kupusa Zahar SP priznata na EU sortnoj listi i na Nacionalnoj sortnoj listi Srbije rezultat je višegodišnje selekcije i finalni rezultat projekta koji je bio finansiran od strane Fonda za inovacionu delatnost Republike Srbije

Karakteristika sorte je vrlo visok sadržaj suve materije i šećera. Procenat šećera kreće se između 8 i 9 %, dok je prosečan šećer kod kupusa oko 4 %. Od ovog genotipa Instituta za povrtarstvo kroz međunarodni projekat očekuje se selekcija novih visokoprinosnih hibrida sa povećanim sadržajem šećera.

Prethodna objava Sledeća objava