Nova oprema u laboratoriji

Na osnovu odluka organa Instituta, Upravnog odbora i direktora, modernizovana je hemijska laboratorija. Nabavljeni su digestor i PCR komora. Novom opremom istovremeno je nivo bezbednosti istraživača podignut na visok nivo, stvoreni su uslovi za unapređenje naučno-istraživačkog rada. Takođe, obezbeđene su hemikalije i potrošni materijal, u funkciji su i novi pH metar i nove vage.

PSX_20211008_143210

PSX_20211008_143232

Prethodna objava Sledeća objava