Direktor Instituta dr Almir Muhović pruža snažnu podršku uspostavljanju naučne saradnje Instituta za povrtarstvo sa priznatim visokoobrazovanim institucijama. U četvrtak je, u Palanci, održan sastanak sa delegacijom Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Redovni profesor dr Đorđe Fira, viši naučni saradnik dr Ivica Dimkić, mast.mol.biol. Miloš Džebrić i mol.biol. Dejan Lazić, sa Biološkog fakulteta, razgovarali su sa direktorom dr Muhovićem i našim istraživačima doktorantom mast.inž Ivanom Živković i dr Milanom Ugrinovićem.

NaucnaSaradnjaBFUBIZP20210519

Dr Muhović je naglasio da Institut nastoji da uspostavi dobru saradnju sa drugim naučnim ustanovama i istraživačkim centrima, izrazivši i ličnu želju da se u budućnosti ostvari saradnja kroz pokretanje zajedničkih naučnoistraživačkih projekata i poslovno-tehničke saradnje.

Dogovoreni su konkretni oblici naučne saradnje Instituta za povrtarstvo i Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu: usavršavanje, učenje na polju fitopatologije, omogućena je determinacija i sekvencionisanje kolekcije gljiva i bakterija izolovanih sa naših povrtarskih vrsta, na osnovu dobre naučne prakse.

Naučni radnici sa Biološkog fakulteta su u sklopu posete obišli ogledno polje Instituta, objekte zaštićenog prostora, kao i laboratorije koje predstavljaju ključni preduslov za buduću realizaciju planiranog naučnoistraživačkog rada.

Prethodna objava Sledeća objava