Imenovan direktor Instituta na četvorogodišnji mandat

Nakon sprovedenog javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora i pribavljene saglasnosti ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Upravni odbor doneo je 22. marta Odluku o imenovanju višeg naučnog saradnika prof. dr Nenada Đurića za direktora Instituta za povrtarstvo na četvorogodišnji mandat.

Prethodna objava Sledeća objava