Institut za povrtarstvo učestvuje, kao partner, u okviru Evropske evaluacione mreže (European Evaluation Network - EVA) za papriku. U periodu od 2019. do 2022. godine EVA je finansirana od strane Ministarstva za hranu i poljoprivredu SR Nemačke. Ova mreža promoviše kooperaciju između privatnih i državnih institucija (Istraživačkih i naučnih instituta, privatnih selekcionih kuća, državnih gen banki), a s ciljem povećanja upotrebe biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu. Aktivnosti u okviru EVA mreže se isključivo sprovode u fazi predoplemenjivanja. Prikupljeni genotipovi paprike iz mnogih gen banaka su umnoženi i prosleđeni na različite geografske lokacije širom Evrope. U periodu od dve godine, vršiće se evaluacija genotipova paprike na odabrane agronomske i morfološke osobine. Pored toga, sprovodiće se testiranje na značajne bolesti paprike, u kontrolisanim uslovima, kao i genotipizacija svakog uzorka paprike.PSX_20210429_173808

Prethodna objava Sledeća objava