Dr Zdenka Girek, Naučni saradnik
Rukovodilac odeljenja za genetiku i oplemenjivanje povrća

Rođena je 1978. godine u Zemunu.

Poljoprivredni fakultet u Beogradu završila je 2006. Godine, a doktorske studije 2013. godine, kada je odbranila doktorsku disertaciju pod naslovom Indukcija polne ekspresije i genetička varijabilnost osobina dinje (Cucumis melo L.).

Od 2008. godine je zaposlena u Institutu u Odeljenju za genetiku i oplemenjivanje povrća na selekciji biljaka iz familije Cucurbitaceae. Od 2015. godine vodi Odeljenje za genetiku i oplemenjivanje povrća. Samostalni savetnik je za proizvodnju sadnog materijala i kontrolu ispitivanja i održavanja sorte.

Objavila je 60 naučnih radova i saopštenja kako u naučnim časopisima tako i na skupovima u zemlji i inostranstvu. Učestvovala je na 10 nacionalnih i 6 međunarodnih skupova. Koautor je jedne sorte krastavca. Član je Društva genetičara Srbije i Društva selekcionera i semenara Republike Srbije. Nacionalni koordinator je za biljne genetičke resurse iz familije Cucurbitaceae.

Uža oblast istraživanja: Cucurbitaceae, selekcija i oplemenjivanje konvencionalnim metodama, genetički resursi povrtarskih vrsta, indukcija polne ekspresije kod dinje, genetička varijabilnost osobina dinje, analiza nasleđivanja i određivanje dobrih kombinatora, primena molekularnih markera u procesu oplemenjivanja (RAPD), statističke metode za obradu podataka, AMMI analiza.