Dr Nenad Pavlović, Viši naučni saradnik

Rođen je 1971. godine u Loznici.

Na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu diplomirao je 1996. godine. Magistarsku tezu pod naslovom Ocena selekcione vrednosti i divergentnosti germplazme u kolekciji crnog luka (Allium cepa L.) je odbranio 1999. godine, na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu. Doktorsku tezu pod naslovom Nasleđivanje kvantitativnih svojstava crnog luka (Allium cepa L.), je odbranio 2010. godine.

Od 1996. je zaposlen u Institutu na poslovima istraživača u oblasti genetike i oplemenjivanja povrća.

Rezultate naučno istraživačkog rada je objavio kao autor ili koautor u 140 naučnih radova. Autor ili koautor je šest sorti povrća. Učesnik je SEEDnet projekta koji se bavi izučavanjem i očuvanjem genofonda povrtarskih vrsta u Srbiji. Član je Društva genetičara Srbije i recenzent u vodećem nacionalnom časopisu Ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada. Obavio je kraći studijski boravak u Kini.

Uža oblast istraživanja: oplemenjivanja krastavca, oplemenjivanju lukovičastog povrća, nasleđivanje kvantitativnih osobina kod crnog luka, genetička i fenotipska karakterizacija, genetički resursi i biodiverzitet.